Naar inhoud springen

Archeologie/Perioden/Neolithicum

Uit Wikibooks

Dit sjabloon is nog in ontwikkeling!

 1. Gereseveerd (Geschiedenis van de Archeologie)
 2. Gereseveerd (Methoden?)
 3. Perioden
  1. Paleolithicum
  2. Mesolithicum
  3. Neolithicum
  4. Bronstijd
  5. IJzertijd
  6. Romeinse Tijd
  7. Middeleeuwen
  8. Nieuwe Tijd
 4. Geologie
  1. Begrippen
  2. Ontstaan
  3. Classificatie
  4. Bodem
  5. waarschijnlijk wordt deze indeling losgelaten, ik ga dit binnenkort aanpassen.
 5. Gereseveerd (Regelgeving/Wetgeving)

Vroeg-neolithicum

[bewerken]

Vroeg-neolithicum A

[bewerken]

Begin lineaire bandkeramiek - 5300-4900 v.Chr.

Lineaire Bandkeramiek
[bewerken]

De eerste agrarische groep op Nederlandse bodem is de lineair-bandkeramische cultuur, ook bekend onder de internationale afkorting LBK. Ze hebben hun naam te danken aan de bandvormige versieringen op het aardewerk. We vinden deze cultuur enkel in het zuiden van het land, in de provincie Limburg.

Vroeg-neolithicum B

[bewerken]

Begin Rössen-cultuur - 4900-4200 v.Chr.

Rössen
[bewerken]
Swifterbant-Cultuur
[bewerken]

Midden-neolithicum

[bewerken]

Midden-neolithicum A

[bewerken]

Begin Michelsberg-cultuur - 4200-3400 v.Chr.

Michelsberg
[bewerken]
Hazendonk 3
[bewerken]

Midden-neolithicum B

[bewerken]

Begin trechterbekercultuur - 3400-2900 v.Chr.

Trechterbekercultuur
[bewerken]

De eerste agrarische gemeenschap in het midden en noorden van Nederland is de Trechterbekercultuur. Het bekendste aspect zijn de Hunebedden. Volg de link

Vlaardingen-groep
[bewerken]

In het stroomgebied van de Rijn en de Maas, in de kustzones, vinden we de Vlaardingen-groep.

Stein
[bewerken]

Laat-neolithicum

[bewerken]

Laat-neolithicum A

[bewerken]

Begin enkelgrafcultuur - 2900-2500 v.Chr

Enkelgraf
[bewerken]

Laat-neolithicum B

[bewerken]

Begin klokbekercultuur - 2500-2000 v.Chr

Klokbeker
[bewerken]
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.