Archeologie

Uit Wikibooks

Dit sjabloon is nog in ontwikkeling!

 1. Gereseveerd (Geschiedenis van de Archeologie)
 2. Gereseveerd (Methoden?)
 3. Perioden
  1. Paleolithicum
  2. Mesolithicum
  3. Neolithicum
  4. Bronstijd
  5. IJzertijd
  6. Romeinse Tijd
  7. Middeleeuwen
  8. Nieuwe Tijd
 4. Geologie
  1. Begrippen
  2. Ontstaan
  3. Classificatie
  4. Bodem
  5. waarschijnlijk wordt deze indeling losgelaten, ik ga dit binnenkort aanpassen.
 5. Gereseveerd (Regelgeving/Wetgeving)

Archeologie is een interdisciplinaire wetenschap. Terwijl historici zich voor alles richten op de geschreven bronnen, bestuderen archeologen historische artefacten. Dankzij deze artefacten kunnen we meer informatie krijgen over een tijdsperiode. Vooral voor de Prehistorie is dit nuttig: uit deze tijdsperiode zijn alleen voorwerpen en sporen bewaard gebleven.

Geschiedenis van de archeologie Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 juli 2010[bewerken]

De eerste 'archeoloog' was Johan Picardt. Zijn werkwijze verschilde enorm van het tegenwoordige wetenschappelijke onderzoek. Zo stelde hij dat Hunebedden gebouwd zouden zijn door reuzen (huynen = reuzen) en dat in de grafheuvels Witte Wieven woonden. Dit soort archeologie wordt wel Romantische Archeologie genoemd.

De eerste hoogleraar in de archeologie ter wereld was Caspar Reuvens. In 1818 werd hij door koning Willem I benoemd tot buitengewoon hoogleraar archeologie te Leiden.

De Groningse hoogleraar Albert Van Giffen bracht een revolutie teweeg in de archeologie. Hij voerde nieuwe methodes in, zoals de kwadrantenmethode en het intekenen op millimeterpapier.

Perioden Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 juli 2010[bewerken]

We delen de verleden tijd in verschillende perioden in.

Ga naar het hoofdstuk Perioden.

Geologie In ontwikkeling. Revisiedatum: 20 juli 2010[bewerken]

Geologie is belangrijk voor de archeoloog.

Ga naar het hoofdstuk Geologie.

Wetgeving Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 20 juli 2010[bewerken]

Alvast een waarschuwing vooraf: het is VERBODEN om zomaar te graven.

<hier dingen over KNA, erfgoedinspectie enz>

Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Archeologie
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.