Amélie Nothomb/Citaten uit het werk van Amélie Nothomb

Uit Wikibooks
« Dire à une femme qu'elle est belle, c'est lui dire qu'elle est bête. »
(Amélie Nothomb; Attentat, 1997.)
Vertaling:
« Tegen een vrouw zeggen dat ze mooi is, is hetzelfde als haar zeggen dat ze dom is. »

« On ne décide pas de tomber amoureux d'un être humain, on tombe amoureux d'un être humain. »
(Amélie Nothomb; Péplum, 1996)
Vertaling:
« Verliefd worden op een mens beslis je zelf niet, het overkomt je. »

« Un romancier est une personne qui pose des questions et non qui y répond. »
(Amélie Nothomb; Hygiène de l'assassin, 1992.)
Vertaling:
« Een romanschrijver is iemand die vragen stelt, niet iemand die ze beantwoordt. »

« Si vous voulez connaître la lie des sentiments humains, penchez-vous sur les sentiments que nourrissent les femmes envers les autres femmes : vous frissonnerez d'horreur devant tant d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, de bassesse. »
(Amélie Nothomb; Hygiène de l'assassin, 1992.)
Vertaling:
« Als je echt inzicht wil hebben in het drab van menselijke emoties, buig je dan eens over wat vrouwen voelen tegenover andere vrouwen: je zult gruwelen bij zoveel huichelarij, jaloezie, kwaadaardigheid en laagheid. »

« L’erreur, c’est comme l’alcool : on est très vite conscient d’être allé trop loin, mais plutôt que d’avoir la sagesse de s’arrêter pour limiter les dégâts, une sorte de rage dont l’origine est étrangère à l’ivresse oblige à continuer. »
(Amélie Nothomb; Le Sabotage amoureux, 1993.)
Vertaling:
« Een fout maken is als alcohol: we zijn ons er zeer snel bewust van dat we te ver zijn gegaan, maar in plaats van de wijsheid te hebben te stoppen om de schade te beperken, dwingt een soort razernij die niets met dronkenschap te maken heeft ons om door te gaan. »

« L'esprit humain souffre d'une carence intellectuelle fondamentale: pour qu'il comprenne la valeur d'une chose, il faut le priver de cette chose.” »
(Amélie Nothomb; Attentat, 1997.)
Vertaling:
« De menselijke geest lijdt aan een fundamenteel intellectueel gebrek: om de waarde van iets te kunnen inzien, dient zij er eerst van te worden beroofd. »

« C'est drôle ce besoin qu'ont les gens d'accuser les autres d'avoir gâché leur existence. Alors qu'ils y parviennent si bien eux-mêmes, sans l'aide de quiconque. »
(Amélie Nothomb; Cosmétique de l’ennemi, 2001.)
Vertaling:
« Grappig toch, die behoefte die mensen hebben om alles wat in hun leven misloopt aan anderen te verwijten. Nochtans lukken ze daar zelf heel aardig in, zonder de hulp van wie dan ook. »

« Ne dites pas trop de mal de vous-même: on vous croirait. »
(Amélie Nothomb; Stupeur et tremblements, 1999)
Vertaling:
« Spreek niet te veel kwaad over jezelf, want men zou je kunnen geloven. »

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.