ActionScript 3.0/Statements

Uit Wikibooks

ActionScript 3.0 Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: onbekend

 1. Inleiding Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 2. Basis Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 3. Variabelen Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 4. Datatypes Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 5. Functies Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 19 januari 2011
 6. Aan de slag Goed ontwikkeld. Revisiedatum: 24 januari 2011
 7. Tutorial Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 26 september 2011
 8. Instanties Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 28 september 2011
 9. Statements-lussen In ontwikkeling. Revisiedatum: 25 januari 2011
 10. Operatoren Zeer goed ontwikkeld. Revisiedatum: 8 februari 2011
 11. Methoden Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 24 januari 2011
 12. Klassen Nog vrijwel niets. Revisiedatum: 19 januari 2011
 13. Externe bestanden Redelijk ontwikkeld. Revisiedatum: 24 oktober 2011

While[bewerken]

Het while statement kijkt of een bepaalde voorwaarde klopt en als dit zo is, voert hij een bepaalde actie uit. Na deze actie wordt weer gekeken of de voorwaarde klopt en als dit nog steeds het geval is, voert hij weer de actie uit. Dit gaat door totdat de voorwaarde niet meer juist is.
Dit is ook samen te vatten in een stappenplan:

 1. Is de voorwaarde juist?
  1. Ja, ga naar punt 2
  2. Nee, ga naar punt 3
 2. De actie wordt uitgevoerd en de voorwaarde wordt gecontroleerd op juistheid (punt 1)
 3. De voorwaarde is onjuist, dus wordt de actie niet meer uitgevoerd

Voorbeeld:

 var i:Number = 0;
 while (i <= 15) {
 trace(i);
 i++;
 }

Eerst wordt de variabele i aangemaakt. Number geeft aan dat het een getal is.
Bij het starten van de while is i 0.
Daarna wordt gecontroleerd of i kleiner of gelijk is aan 15.
Als dit zo is, laat hij i zien op het scherm en vervolgens wordt er 1 bij i opgeteld.

Do...While[bewerken]

Do...While is een Loop die een bepaalde voorwaarde controleert en deze op z'n minst 1 keer uitvoert.
De While-loop, zoals eerder uitgelegd, zal als eerste de waarde of variabele controleren en vervolgens uitvoeren.
Wanneer deze true is, zal de Do worden uitgevoerd. De waarde die na de Do-statement wordt verkregen, zal weer opnieuw worden gecontroleerd worden in de While-statement.
Zolang de While-statement true is, zullen deze reeks stappen zich steeds weer opnieuw herhalen.
De volgorde in de code kan vrij verwarrend zijn, aangezien je eerst aangeeft wat deze code moet doen (do) en daarna pas aangeeft waar de waarde aan moet voldoen(while).

Een voorbeeld:

 var randomVar:Number = 0; 
 do { 
  trace(randomVar); 
  randomVar++; 
 } 
 while (randomVar < 5); 
 /*
 0 
 1 
 2 
 3 
 4
 */

In dit voorbeeld zie je duidelijk dat de variabele in het begin gelijk wordt gesteld aan 0. De do geeft hier aan dat je de variabele +1 moet doen, aangegeven met 2 plusjes. Hierna komt de while, oftewel de voorwaarde waar de variabele aan moet voldoen.
In dit voorbeeld doet de do...while loop, de variabele randomVar + 1, wanneer de waarde van randomVar kleiner is dan 5. De gegeven waarden zullen dan zijn: 0, 1, 2, 3 en 4. De waarde 5 wordt niet weergegeven, immers hiervoor geldt randomVar = 5.
Deze waarden zullen worden weergegeven op je scherm, wanneer deze functie wordt uitgevoerd.
Verder staat duidelijk in de code dat randomVar kleiner moet zijn dan 5.
Wanneer de while-loop aangeeft dat de uitkomst False is, zal de while-loop ophouden opnieuw de code te controleren.
Aangezien het getal, wanneer dit groter dan of gelijk aan 5 is, het niet meer kleiner kan worden dan 5.

For[bewerken]

De For-lus is eigenlijk een vervanger van de While. Ze hebben vergelijkbare functies in Actionscript. Een For-lus bestaat uit drie onderdelen bestaande uit:

 • Het eerste deel bestaat uit een variabele die uitgevoerd wordt voor het begin van de For-lus.
 • Bij het tweede deel is een voorwaarde die de For-lus gaat controleren.
 • Het derde onderdeel is de actie die de For-lus gaat uitvoeren wanneer de voorwaarde positief is.


Voorbeeld:

 for(var k:Number = 0; k<=10; k++)

Hier zie je dat de verschillende onderdelen worden gescheiden door een ;
Ook zie je daarmee meteen de drie onderdelen van de For-lus.

If/Else[bewerken]

If-statement[bewerken]

Het if-statement wordt gebruikt in verschillende programmeertalen, zo ook in ActionScript 3.0. Met het if-statement kun je als het ware een voorwaarde stellen aan bepaalde stukken codes, om deze stukken codes hierna wel of niet te laten uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de woorden ‘true’ en ‘false’.

 • Wanneer de voorwaarde ‘true’ is, wordt er aan de voorwaarde voldaan. Binnen het if-statement wordt de code hierna uitgevoerd.
 • Wanneer de voowaarde ‘false’ is, wordt er niet aan de voorwaarde voldaan. Binnen het if-statement wordt de code hierna niet uitgevoerd.

Het if-statement ziet er als volgt uit:

 if (voorwaarde)
 {
  trace ();
 }

Else-statement[bewerken]

Het else-statement wordt gebruikt binnen het if-statement. Zoals vermeld, wordt binnen het if-statement de code alleen uitgevoerd wanneer de voorwaarde ‘true’ is. Maar wanneer voorwaarde ‘false’ is, wordt er niets uitgevoerd. Om te voorkomen dat er niets wordt uitgevoerd, wordt het else-statement gebruikt.

Het else-statement ziet er als volgt uit:

 else 
 { 
  trace ();
 } 

Else if-statement[bewerken]

Het else if-statement wordt net als het else-statement, ook gebruikt binnen het if-statement. Het else if-statement wordt gebruikt, wanneer de voorwaarde van het if-statement 'false' is. Verder werkt het else if-statement hetzelfde als het if-statement.

 • Wanneer de voorwaarde ‘true’ is, wordt er aan de voorwaarde voldaan. Binnen het else if-statement wordt de code hierna uitgevoerd.
 • Wanneer de voorwaarde ‘false’ is, wordt er niet aan de voorwaarde voldaan. Binnen het else if-statement wordt de code hierna niet uitgevoerd.

Het else if-statement ziet er als volgt uit:

 else if (voorwaarde)
 {
  trace ();
 } 

Voorbeeld[bewerken]

In het volgende voorbeeld, zie je dat er een variabele wordt aangemaakt, namelijk het getal 0.

 • Het if-statement stelt de voorwaarde. Wanneer het getal groter is dan 0, dan is de uitkomst: "Het getal is positief".
 • Wanneer de voorwaarde 'false' is, stelt het else if-statement een andere voorwaarde. Wanneer het getal kleiner is dan 0, dan is de uitkomst: "Het getal is negatief".
 • Wanneer de voorwaarde 'false' is, stelt het else-statement de uitkomst: "Het getal is 0".
 var getal:Number = 0;
 
 if (getal > 0)
  trace ("Het getal is positief");
 else if (getal < 0)
  trace ("Het getal is negatief");
 else
  trace (Het getal is 0);

Switch[bewerken]

Het Switch statement is een statement waarbij net als in een reeks if/else-statements een aantal mogelijkheden kunnen worden uitgevoerd. Deze mogelijkheden worden bij een switch statement cases genoemd en worden uitgevoerd als de ingevoerde waarde correspondeert met de desbetreffende case. De Switch is dus een soort handige en overzichtelijke vervanger van een lange reeks if/else-statements.

Het Switch statement bestaat uit een aantal verschillende onderdelen:

 • Als eerste de switch gevolgd door de naam van de string
 • Hierna volgen de verschillende cases/mogelijkheden, deze bestaan uit:
  • Een trace; die ervoor zorgt wat getoond wordt
  • Een Break; die ervoor zorgt dat alleen die case wordt uitgevoerd, die correspondeert met de ingevoerde waarde
 • Als laatst volgt er altijd een Default optie, deze wordt uitgevoerd als geen van de cases overeenkomen met de ingevoerde waarden

Voorbeeld:

switch (voorbeeld_string)
{
case a:
trace ("a werd gekozen");
break;
case b:
trace ("b werd gekozen");
break;
default:
trace ("a of b zijn geen van beiden gekozen")
}

In dit voorbeeld wordt de voorbeeld_string uitgevoerd. Er zijn 2 opties a en b Wanneer a gekozen wordt, toont flash het gedeelte achter de trace op het scherm. Hetzelfde geldt voor b als deze optie gekozen wordt. Wanneer geen van beide gekozen zijn, wordt de default optie uitgevoerd en toont het programma wat er in de trace aangegeven is op het scherm.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.