Naar inhoud springen

Wikijunior:Ondernemend leren/Passievol

Uit Wikibooks

LOL[bewerken]

Betekenis[bewerken]

LOL staat voor Leren Ondernemend te Leren en is als methode bedacht door het entreprenasium. Het entreprenasium is een schoolafdeling waarin de scholieren ondernemend leren. Het is later als methodiek verder verspreid door een groep jonge ondernemende mensen - waarvan het merendeel oud-deelnemers aan het entreprenasium - onder de naam LOL-makers.

Uiteraard zijn er andere goede manieren om te leren ondernemend te leren dan hierboven genoemd. We blijven toch LOL als afkorting gebruiken, omdat het aangeeft wat de beleving van deze vorm van leren leren op jou dient te hebben; plezier! Wat is dan LOL in brede zin?

Leren Leren[bewerken]

Leerproces

In LOL zit Leren Leren. Waarom is dat bij ondernemend leren zo belangrijk? Dat komt omdat ondernemend leren je de vrijheid geeft om zelf je leren in te richten. Mits, die eis zal een school of de maatschappij in het algemeen gaan stellen, je wel goed blijft leren of liever beter gaat leren. Leren zelf dien je echter ook te leren, wil je het succesvol doen. Dat succes vraagt niet alleen dat je zelf effectief (het halen van de doelen) en efficiënt (met zo min mogelijke inspanning) je leren kan vormgeven (een leerplan kan maken). Omdat je dit plan niet elke dag helemaal wilt omgooien en eventueel weer opnieuw voorlegt aan een docent die er weer naar moet kijken, dient het ook bestand te zijn tegen verstoringen in de toekomst. Dat vraagt dat je jouw leren ook flexibel en creatief kan inrichten.

Ondernemende leerstijl[bewerken]

Leerstijlen

Leerlingen met een ondernemende leerstijl geven graag betekenis aan hun leren en willen dit graag via een eigen bedenksels naar de praktijk vertalen. Dat is op zich heel leerzaam, want je doet een beroep op zeer effectieve manieren van leren. Echter, dit is ook lastig voor scholen en docenten, want als iedere leerling zijn eigen weg kiest, hoe weten ze dan dat dit ook leidt tot succesvol leren? Voor een school of docent is een leerstijl waarbij je het geleerde precies nadoet (de reproductieve leerstijl) veel eenvoudiger te 'managen'.

Vakken vervangen[bewerken]

Voorbeeld[bewerken]

Een ondernemende leerling is bezig een film te maken over een stukje geschiedenis. Voor die film heeft hij muziek nodig. Een andere ondernemende leerling, die toevallig een bedrijf runt op het gebied van muziek, werkt graag mee. Haar bedrijf biedt mensen de kans hun passie voor muziek te laten zien aan de wereld. Samen met nog twee leerlingen zingt ze de muziek voor de film in. Dat bevalt zo goed, dat ze ook nog een rol speelt in de film. Zo leert zij dus geschiedenis op een ondernemende manier.

Offerte[bewerken]

Bij een voorstel voor alternatieve ondernemende leerroute zal voor een vakdocent vooral de leeropbrengst meewegen in zijn oordeel. Hij zal erop letten dat de ondernemende leerling minimaal hetzelfde leert als de andere leerlingen. Daarom is het van belang dat de ondernemende leerling precies kan laten zien dat dit ook echt het geval is. Dat doet je door heel precies te omschrijven wat je gaat leren, hoe je dat gaat doen en waaraan de docent kan zien dat je het ook daadwerkelijk hebt geleerd. Dit noemen we de beschrijving van een leerdoel.

Onderhandelen[bewerken]

Onderhandelen is vaak nodig in het hele proces van een offerte maken en goedgekeurd krijgen. De ondernemende leerling analyseert hoe dit gaat en beschrijft hoe hij dat doet. Hij gaat uit van vragen als: wat wil ik, wat wil de ander? Wie heeft welk belang en hoe belangrijk is dat voor hem/haar? Wat wil je minimaal bereiken, dus waar zit wel/geen ruimte? De ondernemende leerling laat in zijn 'offerte' en de onderhandeling zien aan de begeleiders hoe zijn ideeën en aanpak aansluit bij en vervangend kan zijn voor het reguliere onderwijs.

Creativiteit[bewerken]

Vernieuwing[bewerken]

Een entrepreneur is iemand die zijn visie, dromen en ideeën kan realiseren door zijn logica succesvol te verbinden aan zijn passie en creativiteit. Door de creatieve vermogen (te vergroten) kan de entrepreneur creaties scheppen (innovaties) zodat anderen die als een topprestatie waarderen. Creativiteit is een vaardigheid die de entrepreneur helpt om vanuit zijn eigen persoon - oftewel uniciteit - vernieuwend te kunnen zijn. Vaak beschrijven ondernemers wat ze maken, maar vergeten ze te benoemen waarom ze dat doen. In een wereld van overvloed waar alles al te koop is, draait het juist om die bezieling. Stakeholders zoals partners en klanten worden geen loyale stakeholder van je door wat je doet, maar omdat ze zich kunnen vinden in waarom jij dat doet.

Zelfkennis[bewerken]

Creativiteit gebruikt de entrepreneur in verschillende situaties. Hij gebruikt creativiteit om tot unieke producten/oplossingen te komen waardoor de entrepreneur enthousiaste stakeholders aantrekt. Hij gebruikt creativiteit ook in alledaagse dingen zoals bij de problemen waar hij dagelijks tegenaan loopt. Voor al die dingen is het belangrijk dat de entrepreneur weet hoe creativiteit bij hem werkt en hoe hij zijn creativiteit kan stimuleren. Zelfkennis is dus een eerste stap in creativiteit.

Voorbeelden[bewerken]

Een entrepreneur is iemand die zijn visie en ideeën kan realiseren door creatief om te gaan met de middelen die hij tot beschikking heeft. Veel entrepreneurs kijken op tegen een Google of een Apple omdat zij tegenwoordig van alles kunnen onderzoeken en ontwikkelen omdat ze over veel (financiële) middelen beschikken. Toch begonnen ook Steve Jobs en Larry Page & Sergey Brin eerst met weinig middelen. Juist doordat ze dicht bij zichzelf bleven; wat heb ik om handen? konden zij hun idee realiseren met weinig middelen. Ze hebben gebruik gemaakt van hun eigen expertise en goed opgelet op wat er in de wereld om hun heen gebeurt.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.