Naar inhoud springen

Wikijunior:Afval/Huishoudelijk afval

Uit Wikibooks

Mensen gooien thuis veel afval weg. Het afval bestaat uit dingen die mensen niet meer nodig hebben. Bijvoorbeeld een leeg melkpak, een kapotte sok, plastic bakjes en blikjes. Lege flessen en oude kranten. Maar ook kapotte stoelen of ander oud meubilair.

Al het afval dat mensen thuis weggooien, noemen we huishoudelijk afval. In Nederland wordt jaarlijks zo'n 9 miljard kg huishoudelijk afval opgehaald. Huishoudelijk afval bestaat uit twee soorten afval: grof vuil en huisvuil.

Grof vuil bestaat uit allerlei grote dingen. Bijvoorbeeld uit een oud vloerkleed. Of uit oud meubilair.

Huisvuil bestaat uit kleinere dingen die we weggooien. Bijvoorbeeld uit oude kranten, lege blikjes, plastic bakjes of een rotte appel.

Waaruit bestaat huisvuil?[bewerken]

Huisvuil bestaat uit kleinere dingen die we weggooien. Er zijn zeven soorten afval die bij huisvuil horen:

  • groente-, fruit- en tuinafval;
  • papier en karton;
  • glas;
  • plastic en andere kunststoffen;
  • textiel;
  • metalen;
  • overig afval.

Groente-, fruit-, en tuinafval noemen we ook wel GFT. Bij GFT horen allerlei dingen. Bijvoorbeeld resten van groenten en resten van fruit. Ook afval van planten hoort bij GFT. Bijvoorbeeld bladeren, takjes en verwelkte bloemen.

Bij 'overig afval' horen dingen die niet bij de andere groepen thuishoren. Bijvoorbeeld een kapotte bloempot, of kapotte bezemsteel.

Hoeveel van welk afval?[bewerken]

Ons huisvuil bestaat uit zeven soorten afval. Het grootste deel van ons huisvuil bestaat uit GFT. Verder zit er in ons huisvuil ook veel papier en karton. En plastic of ander kunststoffen. Van alle andere soorten zit er veel minder in.

Afval scheiden[bewerken]

Het meeste huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld. Afval scheiden betekent dat je het afval sorteert:

  • glas gaat bij glas;
  • papier gaat bij papier;
  • textiel gaat bij textiel; enzovoort.

Elke soort afval wordt apart gehouden.

Dan kan het afval milieuvriendelijk worden verwerkt.

Afvalcontainers[bewerken]

Tegenwoordig wordt in vrijwel alle gemeenten van Nederland het huisvuil gescheiden ingezameld. Veel mensen hebben thuis twee afvalbakken. Deze afvalbakken worden containers genoemd. De ene container is voor het groente-, fruit- en tuinafval. Deze gft-container is meestal groen. De andere container is voor het afval dat niet gescheiden kan worden ingezameld. In sommige gemeenten moet voor dit restafval een vuilniszak worden gebruikt.

Tegenwoordig bestaan er ook duobakken. Dat zijn containers met twee grote vakken: een grijs vak en een groen vak. Het grijze vak is voor het restafval. Het groene vak is voor GFT.

In sommige gemeentes hebben mensen alleen een GFT-container. Voor het restafval moeten ze vuilniszakken gebruiken.

Afval ophalen[bewerken]

Veel mensen zetten elke week hun afvalcontainer aan de straat. De gemeentelijke vuilophaaldienst komt de containers dan legen. De containers worden achter de vuilniswagen gezet. Speciale beugels aan de wagen tillen dan de containers op en kiepen ze leeg. In de vuilniswagen wordt het afval daarna samengeperst.

In de gemeenten waar duobakken worden gebruikt, zitten er twee vakken in de vuilniswagen. Zo blijf het restafval en het GFT gescheiden.

Papier[bewerken]

In veel gemeentes staan papierbakken. Daar kun je het papier en karton in gooien dat je niet meer nodig hebt.

Soms hebben mensen thuis een aparte container voor papier en karton. Deze container noemen we papiercontainer. De papiercontainer wordt dan af en toe geleegd met een vuilniswagen.

Op sommige plekken wordt oud-papier opgehaald door een club of een school. Die verkoopt het aan papierfabrieken. Ook worden er carnavalswagens van gemaakt. Het papier wordt dan met water en lijm vermalen tot papier-maché.

Glas[bewerken]

Glas kan in glasbakken (glasbollen) worden gegooid. Vaak kun je het glas sorteren op kleur. Af en toe wordt de glasbak geleegd. Het glas gaat dan naar de glasfabriek en wordt opnieuw gebruikt.

In een aantal gemeenten staan ook speciale bakken (bollen) voor blik, plastic en kunststof flessen en textiel.

Klein chemisch afval[bewerken]

In bepaald huisvuil zitten giftige stoffen. Bijvoorbeeld in oude batterijen. Of in oude medicijnen. Huisvuil met giftige stoffen erin noemen we klein chemisch afval. Klein chemisch afval is al het chemisch afval dat door huishoudens wordt geleverd. We noemen klein chemisch afval ook wel KCA. KCA mag niet in het milieu terechtkomen. Want dan zorgt het voor veel problemen. Vaak herken je op het etiket van een product of het KCA is, of niet.

Zwerfafval[bewerken]

Zwerfafval is afval dat zomaar buiten wordt weggegooid. Dit kunnen drankblikjes of drankflesjes zijn, maar ook kranten, sigarettenpeuken, kauwgomresten of bananenschillen. In de afbeelding is de gemiddelde samenstelling van zwerfafval in Nederland weergegeven.

Veel mensen ergeren zich aan afval op straat. Toch blijken we er met z'n allen een enorme troep van te maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral uit gemakzucht zwerfafval weggooien. Veel mensen vinden het onhandig een afvalpapiertje of een leeg blikje een tijdje vast te houden. Het afval wordt dus maar gedumpt. Er ligt toch al afval, dus waarom zou je het zelf ook niet doen? Het gekke is dat ook heel veel mensen vinden dat er hoge geldboetes moeten worden gegeven voor het weggooien van afval op straat.

Gebrek aan kennis is ook een reden voor het dumpen van zwerfafval. Veel mensen (vooral ook jongeren) denken dat fruitschillen, peuken en kauwgom het milieu niet schaden. Deze producten zijn immers biologisch afbreekbaar. Ze realiseren zich niet dat het vaak jaren duurt voordat deze producten zijn afgebroken.Bij andere producten, zoals blikjes, eetbakjes en (plastic) flessen, duurt het nog veel langer, soms wel tientallen jaren, voordat deze zijn vergaan.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.