Wikijunior:Afval/Afvalverwerking

Uit Wikibooks

Mensen produceren allerlei afval. Alle mensen samen produceren heel veel afval. Een groot deel van dit afval wordt gescheiden ingezameld. Daarna wordt het naar afvalverwerkingsbedrijven gebracht. Afvalverwerkingsbedrijven zijn bedrijven waar afval wordt verwerkt. Voor de manier waarop deze bedrijven het afval verwerken gelden strenge regels.

Omgaan met afval[bewerken]

De hoeveelheid afval die mensen produceren kan veel milieuproblemen veroorzaken. Er kan bijvoorbeeld luchtvervuiling door ontstaan. Of bodemvervuiling. Dit willen we niet. Daarom moeten we verstandig met afval omgaan.

Dat kan op twee manieren:

  1. Samen moeten we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk afval komt.
  2. Ons afval moet op een verstandige manier worden verwerkt

Afvalverwerking[bewerken]

Er zijn drie manieren van afvalverwerking:

  • afval hergebruiken;
  • afval verbranden;
  • afval storten.

Afval hergebruiken is het goedkoopst. Afval storten is het duurst. Dat lijkt vreemd. Want afval storten is veel gemakkelijker dan afval hergebruiken. Toch is afval storten bij ons het duurst. Dat komt doordat de overheid het zo regelt. De afvalbedrijven moeten veel geld aan de overheid betalen om afval te storten.

De overheid probeert er zo voor te zorgen dat het afval op een verstandige manier wordt verwerkt.

Afval hergebruiken[bewerken]

In recycling zit het Engelse woord 'cycle', dat onder andere kringloop betekent. Bij recycling is er een kringloop van stoffen, doordat uit afval grondstoffen worden gewonnen. Van deze grondstoffen worden producten gemaakt.

  • Door recycling hoeven er minder grondstoffen aan de natuur onttrokken te worden.
  • Door recycling hoeven we minder afval de storten of te verbranden.

Dat is beter voor het milieu. Recycling is daardoor de meest milieuvriendelijke manier van afvalverwerking.

Veel afval kunnen we hergebruiken. Een voorbeeld van afval dat geschikt is voor recycling is oud-papier. Van oud-papier maken we kringlooppapier.

Het glas van glazen flessen en potten is ook geschikt voor recycling. Van dit oude glas maken we weer nieuw glas. Ook blik, plastic en andere kunststoffen worden tegenwoordig voor een groot deel gerecycled. En ook groente-, fruit-, en tuinafval kunnen we recyclen. Van GFT-afval maken we compost.

Om afval te kunnen recyclen, moet we het goed scheiden. Op dit moment wordt ongeveer een derde deel van het huishoudelijk afval gerecycled.

Composteren[bewerken]

Het maken van compost uit groenafval en GFT-afval heet composteren. Bij composteren wordt afval hergebruikt.

Composteren gaat zo: De gemeente haalt het GFT-afval bij je thuis op. Al dit afval wordt verzameld en naar een composteerbedrijf gebracht. Bij het composteerbedrijf wordt het GFT-afval op grote hopen gegooid. Reducenten (bacteriën en schimmels) breken het afval af. Hierbij komen voedingsstoffen voor planten vrij. Planten worden ook wel producenten genoemd.

Op het composteerbedrijf worden de bergen afval regelmatig omgekeerd. Daardoor gaat het composteren sneller.

Na een poos ontstaat compost. Compost is een soort mest. In compost zitten veel voedingsstoffen voor planten. Compost wordt gebruikt als mest voor de tuin. De planten in de tuin kunnen de voedingsstoffen uit de compost opnemen. Stoffen uit het GFT-afval komen dan weer bij planten terecht. Deze stoffen maken een kringloop.

Afval verbranden[bewerken]

Thuis gooi je restafval in de grijze container. Of je stopt het in vuilniszakken. Het grootste deel van dit huishoudelijk afval wordt verbrand in grote verbrandingsovens. Verbranden neemt veel minder ruimte in beslag dan storten. De temperatuur in verbrandingsovens is 800 tot 1000°C. Bij het verbranden komt warmte vrij. Bij sommige verbrandingsovens wordt een deel van de warmte gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

Wel of niet verbranden?[bewerken]

Niet al ons afval wordt verbrand. Afvalverwerkingsbedrijven sorteren het afval voordat het wordt verbrand. Ze bekijken eerst of het afval kan worden hergebruikt. Denk maar aan GFT-afval. GFT-afval wordt niet verbrand. GFT-afval gaat naar composteerbedrijven.

Veel van ons afval bestaat uit stoffen die goed kunnen branden. Die stoffen gaan naar de verbrandingsoven.

Er is ook allerlei afval dat niet kan verbranden. Bijvoorbeeld asbest. Dit afval gaat naar stortplaatsen.

Klein chemisch afval wordt verbrand in speciale ovens.

Nadelen van afvalverbranding[bewerken]

De rook die bij de verbranding vrijkomt, bevat veel schadelijke stoffen. Daarom laat men de rook eerst door filters gaan. De filters halen een groot deel van de schadelijke stoffen uit de rook. Maar niet alles. Een klein deel van de schadelijke stoffen gaat met de rook de lucht in. Hierdoor treedt luchtvervuiling op.

Een ander nadeel is dat niet al het afval verbrandt. En er blijft veel as over. De as en de afvalresten samen, noemen we slakken. In slakken zitten heel veel schadelijke stoffen. Deze slakken worden gebruikt om wegen te maken. Of ze worden gestort op stortplaatsen. Hierdoor kan bodemvervuiling ontstaan.

Afval storten[bewerken]

Een klein deel (zo'n 10%) van het afval kan niet worden hergebruikt. En het kan niet worden verbrand. Toch moet het afval worden verwerkt. Dit afval wordt dan gestort op stortplaatsen. Storten is ook een manier van afvalverwerking.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.