Naar inhoud springen

Vrij leren/Vrijkomen

Uit Wikibooks

Vrijdenkend[bewerken]

Onderzoek zegt dat onze besluiten

seconden eerder zijn genomen.

Als deze feiten je tegen je borst stuiten,

Dan kun je beter los van je brein komen.


Van die afstand kan je volgens Jung

pas echt je eigen baas zijn.

Vrij van het onbewuste doen.

Los van eerdere pijn.


Jouw onbewustzijn verkennen.

Alert accepterend wat je ervaart.

Gedachten en gevoelens herkennen.

Zodat de geest wat bedaard.


Wanneer het onbewustzijn is doorgrond

dan is een vrije geest je bekroning.

Dit is niet alleen op wijsheid gegrond.

Pas het toe en ervaar de beloning.


Kom tot een hoger bewustzijnsniveau.

Kan uit je hoofd treden eigenlijk wel?

Een meester bereikt die toestand zo.

Dat leer je echter niet zo snel!


In één van de stappen om dat te bereiken,

zal je even ervaren dat het ook echt kan.

Jouw vertrouwen in de toegepaste praktijken,

Helpt je vervolgens naar een nog hoger plan.


Dit hoger plan noemt ook wel de ziel.

Deze is niet gebonden aan wereldbeelden.

Het is vrij om te creëren en toch niet labiel.

De verwondering waarmee we als kinderen speelden.


Maar tegelijk vrij van de nukken van een wildebras.

Zo namen Tutu en Mandela Zuid-Afrika onder handen.

Met “we zijn allemaal van het menselijke ras”

als Afrikaanse filosofie legde ze wraak aan banden.


Als je vrij in denken bent,

ben je dan aardig of vervelend?

Bescheiden of verwend?

Slopend of helend?


Vrij leren[bewerken]

Je kunt dus alleen de volgende keren

de reacties sturen van je brein.

Vrijdenken vraagt dus diepgaand leren.

Hoe je zelf zou willen zijn!


Het brein een goede wasbeurt geven

na een grondig zelfonderzoek.

Volg daarin je eigen streven.

Vul je hoofd niet met lariekoek.


Verleg of verruim je jouw blik.

Dan is ruimte of tijd niet wat het lijkt.

Snel of traag, dun of dik,

Het is maar hoe je ernaar kijkt.


Wil je dus vrijheid

vergroot je capaciteiten.

Bestrijd onwetendheid.

Baseer je op feiten.


Wees zo weer als een onbevangen kind.

Die speelt vrij van ego en conditionering

al lerend dat als je iets alleen voor jezelf wint,

een ander wordt beperkt door jouw realisering.


Het kind zal daarbij onbezorgd vallen en opstaan,

het weet; “ik ben nog niet in het lopen bedreven”.

De geconditioneerde wil om vooruit te gaan,

verschaft een aangeboren en onvermoeibaar streven.


Ter ondersteuning kwam de school.

Door de maatschappij aangewezen,

als het enige statussymbool,

waarin het leren wordt verheven.


De waan ooit van de zin gescheiden

verviel daardoor in complete waanzin.

Het streven om je eigen geest te bevrijden,

werd bedolven onder de gemeenschapszin.


En zo verdween de verworven vrijheid,

Jouw bijzondere weg te kunnen volgen.

De afbreuk aan iemands eigenheid

had desastreuze gevolgen.


Volgens Spinoza is gehoorzaamheid eisen

namelijk niet het oogmerk van goed bestuur.

Het ware doel is vrijheid laten verrijzen

door veiligheid te bieden, geen dictatuur.


Leren is de sleutel

vermogens te vergroten.

Waarmee het hersen-gereutel

van de troon wordt gestoten.


Vrijheid in leren vraagt

leren in vrijheid te handelen.

Of af te leren wat knaagt

bij nieuwe wegen wandelen.


De ambitie van dit boek

is je hierbij te assisteren

zodat je via zelfonderzoek

je eigen strategie kan construeren.


Leren is namelijk paradijselijk,

als jij er betekenis aan geeft.

Leren is pas echt wijselijk,

als jij er zinvol door leeft.


Vrij worden in je denken

dat kan alleen de volgende keer.

Leren kan je die ruimte schenken

en die wordt geleidelijk meer en meer.


Vrijheid kun je altijd vinden in wat je leert.

We zijn als de blinde mannen en de olifant.

Immers ons weten is altijd gelimiteerd.

De een voelt een speer bij de slagtand.


De ander betast de slurf en ervaart een slang.

De knie wordt een boom en het oor een waaier.

Begrijpen van een iets kun je zo een leven lang

en die verkenning wordt alleen maar fraaier.


Wees vrij om te leren.

Wees daarin onbegrensd.

Wees vrij om te doceren.

Ook als men dat niet wenst.


Hecht aan niets, uitgezonderd vrijheid.

Bezit alleen ruimte en verder niets.

Stop met streven, behalve naar wijsheid.

Heb verder geen benul van iets.


Welke gedachten wil je voeden;

die haat of juist liefde vergroten?

Hoe kan je jezelf behoeden

niet dit prachtig leven te verkloten?


Vooral vijandschap geeft lijden.

Alleen liefde zonder voorwaarden

kan je van deze haat bevrijden.

Probeer de ander als jezelf te aanvaarden.


"Beschouw de shit uit je verleden.

Als mest voor je toekomst."

Met die gedachte in het heden

zie je een prachtige zonsopkomst.


Je schept je eigen werkelijkheid,

jouw gemoed bepaalt hoe.

Gebruik zuiver deze vrijheid

en het leven lacht je toe.


Een zuiver gemoed begint met opletten.

Niet soms, maar liefst altijd.

Zo kun je verkeerd handelen beletten

en ontdek je jouw waarheid.


Waarom zou je jouw gemoed zuiveren

van wispelturige gevoelens en gedachten?

Dan stopt spartelen en huiveren.

Je kan geluk en vrede verwachten.


Creëer zonder vast te houden

als monniken wiens zandschildering

nadat ze er weken aan bouwden

in één ferme veeg van tafel ging.


Alles is immers vergankelijk.

Alleen de geest die blijft.

Niet van dingen aanhankelijk.

Dan is ziel de kurk waarop je drijft.


Voordat je jouw kamer opruimt,

werk eerst aan je rommelige geest.

Als je namelijk jezelf verzuimt

dan is netjes nog steeds geen feest.


Leef alsof morgen niet bestaat.

Vrij en onbezorgd als een vogel in de lucht.

Op een manier dat ook morgen bergop gaat.

Dus zorg dat je niet in afleidingen vlucht.


Zie hoe je rent in een muizenrad.

Vechtend om wat toch achterblijft.

Wat is dan bij je dood de schat

die wel meegaat met wat overblijft?


Vorm jezelf als een beeldhouwer

om zo vrij mogelijk te leven.

Zo word je een bruggenbouwer

die vrijheid aan anderen kan geven.


Als anderen je pijn bezorgen

dan ligt dat bij die anderen.

Maak je toch geen zorgen.

Je kunt wel jezelf veranderen.


Hoe kunnen we dan leren

om zin aan ons leven te geven?

Of hoe we ons bestaan zo beheren

dat leren een verrijking is van ons leven?


Voor zin geven; kruip in je eigen schulp,

zodat je in vrijheid jezelf leert kennen .

Hierbij kan wat zelfgekozen hulp

wat extra tempo of opbrengsten toekennen.


Zoek in vrijheid mensen om mee te verbinden

die je helpen een beter mens te worden.

Maak je niet druk om wat ze van je vinden.

Je bent in wezen dik in orde.


Blijf vrij in het geven van je eigen betekenis

aan de leer van een meester of heilig geschrift.

Commentaren kunnen leiden tot diepere kennis.

Blijf tegelijkertijd beseffen dat de commentator meelift.


Als je volledig op iets stort

ken je volledige vrijheid.

Als aan je inzet iets schort

dan krijg je innerlijke strijd.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.