Visual Basic/Het lezen van bestanden

Uit Wikibooks

Visual Basic

Inhoudsopgave
 1. Inleiding bestanden
 2. Bestanden schrijven
 3. Bestanden lezen
 4. Kommabestanden

Het lezen van bestanden[bewerken]

In onderstaand voorbeeld gaan we de bestanden lezen en de voor- en achternamen aan elkaar koppelen.

Start Visual Studio en maak een console-toepassing met de naam console005. Breid de module als volgt uit:

Module module1
 Sub Main()
  Dim bestandsnummer 1, bestandsnummer2 As Integer
  Dim regel1, regel2 As String
  voornaam = FreeFile()
  achternaam = FreeFile()
  OpenFile(voornaam, "D:\console004a.txt", OpenMode.Input)
  OpenFile(achternaam, "D:\console0004b.txt", OpenMode.Input)
  Do While (Not Eof(voornaam)) And (Not Eof(achternaam))
   regel1 = LineInput(voornaam)
   regel2 = LineInput(achternaam)
   Console.WriteLine(regel1 & " " & regel2)
  Loop
  FileClose(voornaam)
  FileClose(achternaam)
  Console.ReadLine()
 End Sub
End Module

In de regel die begint met Do While wordt getest of van beide bestanden nog een regel gelezen kan worden. Dit wordt zo gedaan omdat in theorie het ene bestand korter kan zijn dan het andere. Als het ene bestand aan het einde is en het andere niet en je leest toch een nieuwe regel, geeft het programma een foutmelding en stopt de verwerking. En dat wil je natuurlijk niet.

De uitvoer van het programma is:

Jan Janssen
Piet Pietersen
Klaas Klassen
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.