Naar inhoud springen

Ubuntu: Linux voor mensen/Processen/Samenvatting

Uit Wikibooks


De commando's om processen te manipuleren gebruik je als volgt:


Commando Funktie Hoe gebruiken?
at Uitgestelde uitvoering van opdrachten. at tijdsstip: geef commando('s) is aan de at-prompt.
bg Activeer een bevroren commando bg [%job_nummer]
crontab Regelmatig uit te voeren taken configureren.


crontab -e: taken editeren.

crontab -l: taken tonen.


fg
fg [%job_nummer]
gnome-system-monitor Grafisch programma dat de belasting van het systeem in beeld brengt. gnome-system-monitor &
jobs Toon een lijst van commando's draaiend in de achtergrond, verbonden aan de huidige terminal sessie. jobs
kill Stopt een proces. kill -signaal_nummer PID
ps Toont de processenlijst


ps: processen verbonden aan de huidige terminal.

ps -ef: toont alle processen die draaien op het systeem.


pstree Toont de samenhang tussen processen pstree
sleep Wacht gedurende het opgegeven aantal seconden. sleep #_seconden
time Chronometreer een commando. time commando_met_argumenten_opties_etc
top Toont de processen die het systeem het meest belasten, alsook informatie over het gebruik van CPU en geheugen. top
uptime Toont hoe lang het systeem al aan het draaien is. uptime
w Geeft info over de gebruikers die momenteel aangelogd zijn en over wat ze aan het doen zijn. w
xkill Grafisch hulpmiddeltje om grafische programma's te stoppen. xkill: beweeg het doodshoofd over het te stoppen programma en klik met de linkermuistoets.


  • We geven hier enkel de lijst van commando's die voor gewone gebruikers nuttig zijn. Alles wat met systeembeheer te maken heeft, werd weggelaten uit deze lijst.
  • Lees de manpagina's van deze commando's!
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.