Naar inhoud springen

Ubuntu: Linux voor mensen/De werkomgeving/Samenvatting

Uit Wikibooks

Als alles zijn plaats heeft, blijft je werk overzichtelijk. Het is belangrijk orde te houden op je systeem, maar het is ook belangrijk om je thuis te voelen. Zowel de grafische als de tekstuele omgeving kan in Linux volledig aangepast worden naar de wensen van de gebruiker. Soms is het wel eens nodig om de documentatie bij een softwarepakket te lezen om een volledig beeld te krijgen van alle mogelijkheden. Regionale instellingen worden best al tijdens de installatie van het systeem gemaakt.

De volgende commando's kunnen je helpen bij het beheer van je omgeving:

Tabel 8.2. Nieuwe commando's

Commando Functie Hoe gebruiken?
alias Een commando, eventueel met opties, een nieuwe naam geven. alias aliasnaam='bestaand_commando [opties]'
apt-get Pakketten beheren.

apt-get update: lees lijst van nieuwe pakketten in.

apt-get upgrade: werk het systeem bij.

apt-get install pakketnaam: installeer een pakket.

bzcat, bzgrep, bzless Bekijk .bz gecomprimeerde bestanden.

bzless bestandsnaam

bzcat bestandsnaam

bzgrep [opties] zoekwoord bestandsnaam

dpkg Beheer pakketten. dpkg -l [deel_van]pakketnaam: geeft informatie over het gezochte pakket.
export Geef een variabele door aan de shell omgeving export VARIABELE="waarde"
gnome-help Start de Gnome help browser gnome-help
passwd Wachtwoord veranderen passwd
printenv Toon de geëxporteerde variabelen van de shell omgeving. printenv
set Beheer variabelen en opties van de shell omgeving.

set: toon alle variabelen en opties.

set -o: toon enkel informatie over opties.

set -o optienaam: aktiveer een shell optie.

set +o optienaam: desaktiveer een shell optie.

sudo Voer een opdracht uit als administratie gebruiker. sudo commando [opties] [argumenten]
synaptic Grafische pakketbeheerder. synaptic
ulimit Beheer systeemresources.

ulimit -a: toon informatie over alle resources.

unset Verwijder een variabele uit de shell omgeving unset VARIABELE
zcat, zgrep, zless Werken met .gz gecomprimeerde bestanden.

zcat bestandsnaam

zgrep [opties] zoekwoord bestandsnaam

zless bestandsnaam

zipgrep, zipless Werken met .zip gecomprimeerde bestanden.

zipgrep [opties] zoekwoord bestandsnaam

zipless bestandsnaam

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.