Naar inhoud springen

Ubuntu: Linux voor mensen/De werkomgeving/Een gebruiker toevoegen

Uit Wikibooks

Ga als volgt te werk om een gebruiker toe te voegen:

Voorbeeld code om na te doen

 • Selecteer Systeem → Beheer → Gebruikers en groepen uit de bovenste taakbalk.
 • Klik de knop Gebruiker toevoegen... aan.
 • Geef een gebruikersnaam op. Je mag die vrij kiezen, maar doorgaans is de conventie dat deze naam uit maximaal 8 kleine letters bestaat.
 • Geef de volledige naam van de gebruiker in, en ook eventueel telefoonnummers en locatie.
 • Geef twee keer het wachtwoord in voor de gebruiker.
 • Druk OK.
 • De gebruiker verschijnt in de lijst bij de andere gebruikers.
 • Druk nogmaals OK om de veranderingen door te voeren.

Onderliggend gebruikt het systeem het commando useradd om de bestanden /etc/passwd en /etc/shadow te bewerken; de commando's groupadd en groupmod editeren het bestand /etc/group. Al deze commando's en bestanden hebben man pagina's waarin je uitgebreide informatie kan vinden.

Opdracht

Gebruikersaccount aanmaken In deze opdracht ga je je eigen gebruikersaccount aanmaken.

 • Maak je eigen gebruikersaccount aan.
 • Je wilt ook dat je met je nieuwe account programma's kunt installeren. Geef jezelf alle rechten op je systeem.
 • Log leerling uit en log met je nieuwe account in.
 • Welke onderliggende commando's gebruikt Ubuntu voor het aanmaken van gebruikers en het indelen in de juiste groepen?

Misschien overbodig: verwerk al je uitwerkingen in je logboek.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.