Sjabloon:VraagEnAntwoord

Uit Wikibooks

VraagEnAntwoord

Invoegtekst[bewerken]

{{VraagEnAntwoord
| Kop = 
| KopLevel = 
| Kolom = 
| Rij = 
| Startnummer = 
| Inleiding = 
| Vooraf = 
| VraagVooraf = 
| vraagkleur = <!-- Default = #000000; = zwart-->
| vraagachtergrond = <!-- Default = #DDDDDD; -->
| antwoordkleur = <!-- Default = #000000; = zwart-->
| antwoordachtergrond = <!-- Default = #FFFFFF; -->
| uitwerkingkleur = <!-- Default = #000000; = zwart-->
| uitwerkingachtergrond = <!-- Default = #FFFFFF; -->
| Vraag01 = | Antwoord01 = | Uitwerking01 = 
| Vraag02 = | Antwoord02 = | Uitwerking02 = 
| Vraag03 = | Antwoord03 = | Uitwerking03 = 
| Vraag04 = | Antwoord04 = | Uitwerking04 = 
| Vraag05 = | Antwoord05 = | Uitwerking05 = 
| Vraag06 = | Antwoord06 = | Uitwerking06 = 
| Vraag07 = | Antwoord07 = | Uitwerking07 = 
| Vraag08 = | Antwoord08 = | Uitwerking08 = 
| Vraag09 = | Antwoord09 = | Uitwerking09 = 
| Vraag10 = | Antwoord10 = | Uitwerking10 = 
| Vraag11 = | Antwoord11 = | Uitwerking11 = 
| Vraag12 = | Antwoord12 = | Uitwerking12 = 
| Vraag13 = | Antwoord13 = | Uitwerking13 = 
| Vraag14 = | Antwoord14 = | Uitwerking14 = 
| Vraag15 = | Antwoord15 = | Uitwerking15 = 
| Vraag16 = | Antwoord16 = | Uitwerking16 = 
| Vraag17 = | Antwoord17 = | Uitwerking17 = 
| Vraag18 = | Antwoord18 = | Uitwerking18 = 
| Vraag19 = | Antwoord19 = | Uitwerking19 = 
| Vraag20 = | Antwoord20 = | Uitwerking20 = 
}}

Doel van het sjabloon[bewerken]

Met dit sjabloon kan een serie opgaven op het scherm gepresenteerd worden waarvan de antwoorden in eerste instantie verborgen zijn. Door op de knop "Uitklappen" te klikken wordt het antwoord zichtbaar. Indien ook het veld uitwerking geladen is, is samen met het antwoord in hetzelfde kader weer een knop "uitklappen" zichtbaar geworden. Hierop klikken toont ook de uitwerking.

Opzet sjabloon[bewerken]

De parameters van het sjabloon vallen in vier groepen uiteen:

Algemene parameters
De vragen worden in een tabel gepresenteerd, de tabelparameters [aantal rijen] en [aantal kolommen] vinden hier hun plek. Ook een eventuele kop boven de vragen, het niveau van de kop, of een algemene inleiding, een plek waar theorie over de vragen te vinden is en het nummer van de eerste vraag vallen hier onder.
Vraag
Rond de vraag zijn drie parameters acties: [Vraag??], de eigenlijke vraag, [Vraagkleur] en [Vraagachtergrond]. De vraag is uiteraard voor elke vraag specifiek, de andere twee parameters gelden voor alle vragen.
Antwoord
Rond het antwoord zijn drie parameters actief: [Antwoord??], de eigenlijke vraag, [Antwoordkleur] en [Antwoordachtergrond]. Het Antwoord is uiteraard voor elke vraag specifiek, de andere twee parameters gelden voor alle antwoorden.
Uitwerking
Rond de uitwerking zijn drie parameters acties: [Uitwerking??], de eigenlijke Uitwerking, [Uitwerkingkleur] en [Uitwerkingachtergrond]. De uitwerking is uiteraard voor elke vraag specifiek, de andere twee parameters gelden voor alle Uitwerkingen.

Doel van het sjabloon[bewerken]

Dit sjabloon presenteert de via de velden Vraag?? opgegeven vragen in een kader. Rechts in het kader bevindt zich een link "Uitklappen". Als op deze link geklikt wordt, wordt het antwoord zichtbaar.
Dit sjabloon maakt intern intensief gebruik van het sjabloon Antwoord verborgen.

Velden[bewerken]

theorie
Vragen zijn vaak naar aanleiding van een besproken stuk theorie, maar deze kan in meerdere boeken aangeboden worden, evenals de vragen. Om een vragenpagina naar zijn eigen boek te laten verwijzen kan deze parameter geladen worden met de verwijzing naar, en eventueel plek op de juiste pagina.
Inleiding
Soms heeft een set vragen meer inleiding nodig dan een enkele regel of de algemene vraag boven een aantal opgaven zoals deze via <Vooraf> opgegeven kan worden. Deze parameter biedt daar de ruimte voor.
Kolom
Indien slechts korte antwoorden gegeven worden zonder uitleg, dan kunnen de antwoorden in meerdere kolommen gerangschikt worden. Deze parameter specificeert het aantal kolommen. Het niet opgeven van deze waarde leidt tot een foutmelding.
Kop
Indien een paragraaftitel boven de antwoorden gewenst is, kan deze via dit veld worden opgegeven. Op een pagina met meerdere antwoordblokken kunnen deze kopen als inhoudsopgave worden weergegeven.
KopLevel
Het niveau van de inhoudsopgave van <Kop>. Deze parameter heeft alleen betekenis als ook de parameter <Kop> is opgegeven.
Vooraf
Bij een aantal vragen met een gemeenschappelijke voorlooptekst kan deze tekst boven de vragen worden weergegeven. Deze parameter bepaalt de voorlooptekst.
Rij
Om bij meerdere kolommen op de juiste plaats naar de volgende kolom te kunnen overstappen moet bekend zijn hoeveel rijen er in een kolom geplaatst moeten worden. Deze parameter regelt dat. Het niet opgeven van deze waarde leidt tot een foutmelding.
StartNummer
Om een antwoordenblok met een ander nummer dan 1 te starten kan deze parameter gebruikt worden. Los van de waarde van deze parameter blijven de vragen in <Vraag??> en <Antwoord??> wel vanaf 01 genummerd. Met <StartNummer>=3 wordt <vraag01> dus als Vraag 3 getoond. Het niet opgeven van deze waarde leidt tot een foutmelding.
VraagVooraf
Deze parameter is vergelijkbaar met <Vooraf>. met dien verstande dat de tekst die hier opgegeven wordt bij elkar vraag herhaald wordt.
vraagachtergrond
De standaard achtergrondkleur is voor de vraag deze kleur: #DDDDDD;.
antwoordkleur
De kleur voor de tekst in het antwoord. Standaard is dit zwart ( #000000;)
antwoordachtergrond
Standaard wordt het antwoord op een witte achtergrond (#FFFFFF;) weergegeven. Met deze parameter kan een andere achtergrond worden opgegeven.
uitwerkingkleur
Het antwoord op de vraag en de uitwerking van de vraag naar het antwoord toe kunnen in verschillende kleuren worden weergegeven. Met deze parameter kan de kleur voor de uitwerking worden ingesteld, dit geldt overigens niet voor de uitvoer van <math> en <chem>. Default = #000000; = zwart.
uitwerkingachtergrond
Zie uitwerkingkleur, maar dan voor de achtergrond ervan. Default = #FFFFFF; = wit.
Vraag??
De vraag die beantwoord moet worden. Hier kan gewone Wikicode gebruikt worden. Nu is het maximum aantal vragen nu (29/1/2023) op 20 vastgelegd.
Antwoord??
Het antwoord op <Vraag??>. Hier kan eventueel ook uitleg worden opgenomen, bijvoorbeeld: "14, want 7 + 7 = 14".
Uitwerking??
Het is mogelijk bij het antwoord een uitwerking of uitleg apart op te geven, dit maakt aparte opmaak of kleurgebruik mogelijk. Indien naast het antwoord ook een uitwerking wordt opgegeven, wordt eerst het antwoord getoond, en daarna de uitwerking.

Voorbeeld[bewerken]

{{VraagEnAntwoord
| Kop = Testvragen
| KopLevel = 4
| Startnummer = 1
| Kolom = 3
| Rij = 1
| Vooraf = Vooraf
| VraagVooraf = Vraagvooraf
| Vraag01 = Vraag01
| Vraag02 = Vraag02
| Antwoord02 = Antwoord02
| Uitwerking02 = Uitwerking02
| Vraag04 = Vraag04 | Antwoord04 = Antwoord04
}}

Bovenstaande set parameters geeft:


Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Testvragen

Vooraf
Vraag 04 hoeft niet getoond
1.
Vraagvooraf Vraag01
Antwoord01
2.
Vraagvooraf Vraag02
Antwoord02
Uitwerking02
Geen vraag 03

Uitgebreid voorbeeld =[bewerken]

{{VraagEnAntwoord
| Kolom = 5
| Rij = 4
| Startnummer = 4
| Vraagkleur = 000000
| Vraagachtergrond = 00F8A8
| Antwoordkleur = 0000FF<!-- Default = 000000; = zwart-->
| Antwoordachtergrond = 00FF00<!-- Default = FFFFFF; -->
| Uitwerkingkleur = FF8080<!-- Default = 000000; = zwart-->
| Uitwerkingachtergrond = 008800<!-- Default = FFFFFF; -->
| Vraag01 = Eerste vraag | Antwoord01 = Eerste antwoord | Uitwerking01 = Ook maar wat 1
| Vraag02 = 2e vraag | Antwoord02 = 2e antwoord | Uitwerking02 = Ook maar wat 2
| Vraag03 = 3e vraag | Antwoord03 = 3e antwoord | Uitwerking03 = Ook maar wat 3
| Vraag04 = 4e vraag | Antwoord04 = 4e antwoord | Uitwerking04 = Ook maar wat 4
| Vraag05 = 5e vraag | Antwoord05 = 5e antwoord | Uitwerking05 = Ook maar wat 5
| Vraag06 = 6e vraag | Antwoord06 = 6e antwoord | Uitwerking06 = Ook maar wat 6
| Vraag07 = 7e vraag | Antwoord07 = 7e antwoord | Uitwerking07 = Ook maar wat 7
| Vraag08 = 8e vraag | Antwoord08 = 8e antwoord | Uitwerking08 = Ook maar wat 8
| Vraag09 = 9e vraag | Antwoord09 = 9e antwoord | Uitwerking09 = Ook maar wat 9
| Vraag10 = 10e vraag | Antwoord10 = 10e antwoord | Uitwerking10 = Ook maar wat 10
| Vraag11 = 11e vraag | Antwoord11 = 11e antwoord | Uitwerking11 = Ook maar wat 11
| Vraag12 = 12e vraag | Antwoord12 = 12e antwoord | Uitwerking12 = Ook maar wat 12
| Vraag13 = 13e vraag | Antwoord13 = 13e antwoord | Uitwerking13 = Ook maar wat 13
| Vraag14 = 14e vraag | Antwoord14 = 10e antwoord | Uitwerking14 = Ook maar wat 14
| Vraag15 = 15e vraag | Antwoord15 = 15e antwoord | Uitwerking15 = Ook maar wat 15
| Vraag16 = 16e vraag | Antwoord16 = 16e antwoord | Uitwerking16 = Ook maar wat 16
| Vraag17 = 17e vraag | Antwoord17 = 17e antwoord | Uitwerking17 = Ook maar wat 17
| Vraag18 = 18e vraag | Antwoord18 = 18e antwoord | Uitwerking18 = Ook maar wat 18
| Vraag19 = 19e vraag | Antwoord19 = 19e antwoord | Uitwerking19 = Ook maar wat 19
| Vraag20 = 20e vraag | Antwoord20 = 20e antwoord | Uitwerking20 = Ook maar wat 20
}}


4.
Eerste vraag
Eerste antwoord
Ook maar wat 1
5.
2e vraag
2e antwoord
Ook maar wat 2
6.
3e vraag
3e antwoord
Ook maar wat 3
7.
4e vraag
4e antwoord
Ook maar wat 4
8.
5e vraag
5e antwoord
Ook maar wat 5
9.
6e vraag
6e antwoord
Ook maar wat 6
10.
7e vraag
7e antwoord
Ook maar wat 7
11.
8e vraag
8e antwoord
Ook maar wat 8
12.
9e vraag
9e antwoord
Ook maar wat 9
13.
10e vraag
10e antwoord
Ook maar wat 10
14.
11e vraag
11e antwoord
Ook maar wat 11
15.
12e vraag
12e antwoord
Ook maar wat 12
16.
13e vraag
13e antwoord
Ook maar wat 13
17.
14e vraag
10e antwoord
Ook maar wat 14
18.
15e vraag
15e antwoord
Ook maar wat 15
19.
16e vraag
16e antwoord
Ook maar wat 16
20.
17e vraag
17e antwoord
Ook maar wat 17
21.
18e vraag
18e antwoord
Ook maar wat 18
22.
19e vraag
19e antwoord
Ook maar wat 19
23.
20e vraag
20e antwoord
Ook maar wat 20


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.