Sjabloon:Kolommen2 (variabel)

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Invoegtekst kort[bewerken]

Onderstaande toepassing van het sjabloon gebruikt maar twee parameters, de overige waarden zijn de defaultwaarden. Zie voor de defaultwaarden en de betekenis van de parameters in de paragraaf Velden.

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = <!-- alleen bij eerste in een serie --->
| Footer = <!-- alleen bij laatste in een serie --->
| Kol1 = 
| Kol2 = 
}}

Invoegtekst compleet[bewerken]

In onderstaande invultekst zijn alle parameters vermeld. Zie voor de betekenis van de parameters in de paragraaf Velden.

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = <!-- alleen bij eerste in een serie --->
| Footer = <!-- alleen bij laatste in een serie --->
| Wtbl = 
| Vali = 
| Kop = 
| KopLevel =
| Wyd1 = 
| Ali1 = 
| Typ1 = 
| Kol1 = 
| Formule = 
| Wfrm =
| Nummer = 
| Ali2 = 
| Typ2 = 
| Kol2 = 
}}

Doel van het sjabloon[bewerken]

Dit sjabloon is bedoeld om tekst in twee kolommen van aanpasbare breedte te plaatsen. Gedacht kan worden aan lopende tekst met aan de rechterkant een kolom met figuren of korte regels met het onderwerp van de lopende tekst in de linker kolom. Neem de tekst onder Invoegtekst kort of Invoegtekst compleet op in de pagina en vul de velden in. Niet ingevulde velden krijgen de defaultwaarde, of blijven leeg. De twee kolommen zijn onderdeel van een tabel.

Gebruik[bewerken]

De tekst wordt in een tabel geplaatst. Het bleek dat als de eerste kolom geen volledige regel gebruikte, de breedte toch niet werd aangepast aan de opgegeven waarde. Om deze reden is het sjabloon zo geschreven dat met behulp van de parameter <| RegelNr> aangegeven kan worden of de tabel geopend moet worden, afgesloten, of dat er alleen een tabelregel wordt opgegeven. Het effect is dat als er minstens in een tabelrij een volledige regel in Kol1 staat, de hele tabel de juiste breedte krijgt.

Om de tabel goed te laten werken geldt de volgorde:

| RegelNr = 1
Openingsregel tabel
| RegelNr = 0
regel tabel, deze kan een onbeperkt aantal keren herhaald worden
| RegelNr = 2
Sluitregel tabel

Als alternatief kan gebruikt worden

| RegelNr = 3
Openings- en sluitregel tabel. Er zijn geen extra rijen mogelijk.

Velden[bewerken]

NB: De defaultwaarden voor de linker en de rechterkolom zijn niet hetzelfde!

Ali1
De positionering van linker kolom. Default is "left". Andere mogelijke waarden zijn "center" en "right".
Ali2
Zie Ali1, maar dan voor de rechter kolom. Defaultwaarde is "right"
Formule
Binnen de ruimte van kolom 1 kan een formule of afbeelding worden geplaatst, die met behulp van <Nummer> van een verwijzingssleutel kan worden voorzien. Een formule kan met behulp van <math> opgegeven worden.
De eerste toepassing van deze parameter was een formule, daarom heeft hij deze naam. Maar een afbeelding kan ook via deze parameter worden opgegeven. Daarvoor geldt de normale manier voor deze wiki waarop afbeeldingen in de tekst gedefinieerd worden. Als Kop of Kol1 gedefinieerd zijn wordt de formule/afbeelding onder die teksten gezet.
Kol1
De tekst in de linkerkolom. Behalve koppen (de "==" codes) kan elke geldige wiki-opmaakcode gebruikt worden
Kol2
Zie Kol1, maar dan voor de rechter kolom.
Kop
In de tabel kan een kop opgenomen worden. Deze wordt, in dien opgegeven boven de tekst van Kol1 geplaatst.
KopLevel
Deze parameter is alleen relevant als Kop geladen is. Default is 1, een kop met het hoogste niveau in een pagina-inhoud. Waarden van 1 tot en met 4 kunnen gebruikt worden.
Nummer
De verwijzingssleutel voor formule
Kol1
De tekst die in de linker kolom geplaatst moet worden. Als Kop gedefineerde is wordt deze tekst als alinea onder de kop geplaatst. Als formule gedefineerd is, wordt deze tekst boven de formule geplaatst.
Typ1
Wiki-opmaak voor kolom 1. Waarden zijn: "standaard", "cursief", "vet", "vetcursief". Default is "standaard".
Typ2
Wiki-opmaak voor kolom 2. Waarden zijn: "standaard", "cursief", "vet", "vetcursief". Default is "vet".
Vali
De vertikale positionering in de kolommen. Default is "top", in beide kolommen wordt de tekst bovenin geplaatst. Andere mogelijke waarden zijn "center" en "bottom"
Wfrm
De breedte die binnen Kol1 voor de formule beschikbaar is. Default = 90%. Wordt voor Wyd1 70% opgegeven, en hier 60% dan wordt de effectieve ruimte voor de formule 42% (= 60% van 70%). De breedte die voor de verwijzing (het veld "Nummer") beschikbaar is wordt berekend op basis van 100-Wfrm.
Wtbl
De breedte van de tabel in procenten van de beschikbare ruimte. Helaas komt naast de inhoudsopgave via een sjabloon inhoudsopgave de 100% niet goed uit: De hele tekst wordt tot onder de inhoudsopgave naar beneden geschoven. Het is veiliger deze waarde niet te gebruiken.
Wyd1
De breedte van de linker kolom in procenten van de totale tabelbreedte. Default = 80%. De breedte van de rechterkolom wordt berekend op basis van deze waarde: 100 - Wyd1.

Voorbeeld 1: RegelNr = 3[bewerken]

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = p wat hier staat maakt niet uit als er maar iets staat
| Footer = p wat hier staat maakt niet uit als er maar iets staat
| Kop = Kopje van testregel
| KopLevel = 3
| Kol1 = Dit is een testregel. Om te zorgen dat de tabel, want dat is het, over de hele pagina-breedte loopt, moet in de linker kolom minstens een volledige regel zitten.
| Kol2 = Voorbeeld 1
}}

Geeft:

Kopje van testregel

Dit is een testregel. Om te zorgen dat de tabel, want dat is het, over de hele pagina-breedte loopt, moet in de linker kolom minstens een volledige regel zitten. Voorbeeld 1

Voorbeeld 2: RegelNr = 1,0,0,2[bewerken]

{{Kolommen2 (variabel)
| Header = 1
| Kop = Kopje van testregel RegelNr = 1; KopLevel = 1
| KopLevel = 1
| Kol1 = In onderstaande formule zie je dat 1 soms gelijk is aan 0!
| Formule = <math>1^1 \ = \ 1^0 \ =  \ 1</math>
| Wfrm = 80
| Nummer = paradox 1
| Kol2 = Voorbeeld 2a
}}{{Kolommen2 (variabel)
| Kop = Kopje van testregel RegelNr = 0; KopLevel = 2
| KopLevel = 2
| Kol1 = Dit is ook een testregel.
| Kol2 = Voorbeeld 2b
}}{{Kolommen2 (variabel)
| Kop = Kopje voor plaatje RegelNr = 0; KopLevel = 3
| KopLevel = 3
| Formule = [[bestand:Phosphoric-acid-3D-balls.png|200px]]
| Nummer = fosforzuur
| Kol2 = plaatje 2c
}}{{Kolommen2 (variabel)
| Footer = 2
| Kop = Kopje van testregel RegelNr = 2; KopLevel = 3
| KopLevel = 3
| Kol1 = Nog een testregel.
| Kol2 = Voorbeeld 2d
}}

Resulteert in:

Kopje van testregel RegelNr = 1; KopLevel = 1

In onderstaande formule zie je dat 1 soms gelijk is aan 0!
    
paradox 1
Voorbeeld 2a

Kopje van testregel RegelNr = 0; KopLevel = 2

Dit is ook een testregel. Voorbeeld 2b

Kopje voor plaatje RegelNr = 0; KopLevel = 3


    Phosphoric-acid-3D-balls.png
fosforzuur
plaatje 2c

Kopje van testregel RegelNr = 2; KopLevel = 3

Nog een testregel. Voorbeeld 2d
Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.