Naar inhoud springen

Sjabloon:Antwoordenblok

Uit Wikibooks

Invoegtekst[bewerken]

{{Antwoordenblok
| Kop = <!-- parameter moet gelijk te zijn aan in Vragenblok<Kop>. -->
| KopLevel = 
| Vragenpagina = 
| LinkLevel = 
| VraagVooraf = <!-- parameter kan, maar hoeft niet gelijk in Vragenblok -->
| Kolom = <!-- parameter kan, maar hoeft niet gelijk in Vragenblok -->
| Rij = <!-- parameter kan, maar hoeft niet gelijk in Vragenblok -->
| StartNummer = <!-- moet gelijk zijn in Vragenblok -->
| Vooraf = <!-- moet gelijk zijn in Vragenblok<Vooraf> -->
| Vraag01 = | Antwoord01 = | Vraag02 = | Antwoord02 = | Vraag03 = | Antwoord03 = | Vraag04 = | Antwoord04 = 
| Vraag05 = | Antwoord05 = | Vraag06 = | Antwoord06 = | Vraag07 = | Antwoord07 = | Vraag08 = | Antwoord08 = 
| Vraag09 = | Antwoord09 = | Vraag10 = | Antwoord10 = | Vraag11 = | Antwoord11 = | Vraag12 = | Antwoord12 = 
| Vraag13 = | Antwoord13 = | Vraag14 = | Antwoord14 = | Vraag15 = | Antwoord15 = | Vraag16 = | Antwoord16 = 
| Vraag17 = | Antwoord17 = | Vraag18 = | Antwoord18 = | Vraag19 = | Antwoord19 = | Vraag20 = | Antwoord20 = 
}}

Doel van het sjabloon[bewerken]

Het sjabloon heeft tot doel de antwoorden op vragen die in het sjabloon Vragenblok zijn opgegeven netjes met inspringpunten weer te geven. Om goed te kunnen werken is het noodzakelijk dat bij Vragenblok de parameter <Vooraf> dezelfde waarde heeft als in dit sjabloon.

Dit sjabloon maakt intern intensief gebruik van het sjabloon Antwoord verborgen en de module Legallink.

Velden[bewerken]

Kolom
Indien slechts korte antwoorden gegeven worden zonder uitleg, dan kunnen de antwoorden in meerdere kolommen gerangschikt worden. Deze parameter specificeert het aantal kolommen. Defaultwaarde is 1. De waarde "1" (| Kolom = 1) leidt echter tot een foutmelding.
Kop
Indien een paragraaftitel boven de antwoorden gewenst is, kan deze via dit veld worden opgegeven. Op een pagina met meerdere antwoordblokken kunnen deze kopen als inhoudsopgave worden opgegeven.
KopLevel
Het niveau van de inhoudsopgave van <Kop>. Deze parameter heeft alleen betekenis als ook de parameter <Kop> is opgegeven.
LinkLevel
De inspringpunten voor de links van de pagina met vragen zijn koppen. De defaultwaarde is kopniveau 5, maar als dat ook voor <KopLevel> gebruikt wordt kan het misgaan. Dan kan met dit veld een ander niveau opgegeven worden.
Vooraf
Om op een pagina met meerdere antwoordblokken de verschillende blokken, allemaal met een vraag 1 tot .., bij inspringspunten te kunnen onderscheiden wordt voorafgaand aan het vraagnummer de tekst in deze parameter geplaatst.
Om als inspringpunt vanaf de opgaven goed te kunnen werken moet de tekst in deze parameter gelijk zijn aan de tekst in de parameter <Vooraf> in Sjabloon:Vragenblok. Wel gelden de volgende opmerkingen:
  • In het Sjabloon:Vragenblok kan geen gebruik gemaakt worden van blokhaken. Voor concentraties in de chemie kan gebruik gemaakt worden van de notatie c(stofnaam).
  • In sjabloon:Vragenblok kan geen gebruik gemaakt worden van html-codes (of in ieder geval die voor sub- en superscript). Deze codes kunnen in dit sjabloon wel in deze parameter gebruikt worden zonder dat de link-funtie verloren gaat.
Rij
Om bij meerdere kolommen op de juiste plaats naar de volgende kolom te kunnen overstappen moet bekend zijn hoeveel rijen er in een kolom geplaatst moeten worden. Deze parameter regelt dat. Deze parameter heeft alleen effect als <Kolom> ook geladen is.
StartNummer
Om een antwoordenblok met een ander nummer dan 1 te starten kan deze parameter gebruikt worden. Los van de waarde van deze parameter blijven de vragen in <Vraag??> en <Antwoord??> wel vanaf 01 genummerd. Met <StartNummer>=3 wordt <vraag01> dus als Vraag 3 getoond.
Vragenpagina
Om terug te kunnen springen naar de pagina met vragen is deze parameter aanwezig. Bij deze parameter wordt de naam opgegeven van de pagina met het sjabloon Vragenblok waar de vragen op staan die bij de antwoorden in dit blok horen. Eventueel kan ook, gescheiden door een hekje "#" een bepaalde paragraaf opgegeven worden. De tekst voor deze link is steeds: "Naar de vragen". Deze link wordt boven de lijst met antwoorden, onder de <Kop> (indien ingevuld).
VraagVooraf
Zie bij <Vraag??>.
Vraag??
Om iets duidelijker dan alleen met een vraagnummer aan te geven op welke vraag het antwoord betrekking heeft, wordt in het altijd zichtbare deel van de uitvoer van dit sjabloon de vraag enigszins herhaald. Daarbij is het handig als behalve de letterlijke herhaling van de vraagtekst ook de eventuele algemene tekst boven een serie vragen herhaald wordt.
De eigenlijke vraag kan bestaan uit de tekst "2 en 7", maar pas met de boven de serie staande algemene tekst: "Bereken het product van" wordt de betekenis van de vraag duidelijk. <VraagVooraf> zou dan de waarde kunnen krijgen: "Wat is het product van", terwijl <Vraag??> de tekst "2 en 7?" bevat.
Net als bij Vraagblok is het maximum aantal vragen nu (24/5/2020) op 20 vastgelegd.
Antwoord??
Het antwoord op <Vraag??>. Hier kan eventueel ook uitleg worden opgenomen, bijvoorbeeld: "14, want 7 + 7 = 14".
Net als bij Vraagblok is het maximumaantal vragen nu (24/5/2020) op 20 vastgelegd.

Voorbeeld[bewerken]

{{Antwoordenblok
| Kop = Testvragen
| KopLevel = 4
| Vragenpagina = Sjabloon:Vragenblok
| LinkLevel = 
| StartNummer = 6
| Kolom = 3
| Rij = 2
| Vooraf = Product en som
| VraagVooraf = Wat zijn het product en de som van 
| Vraag01 = 1 en 2| Antwoord01 = 1 * 2 = 2<br>1 + 2 = 3
| Vraag02 = 2 en 3| Antwoord02 = 2 * 3 = 6<br>2 + 3 = 5
| Vraag03 = 1 en 4| Antwoord03 = 1 * 4 = 4<br>1 + 4 = 5
| Vraag05 = 5 en 7| Antwoord05 = 5 * 7 = 35<br>5 + 7 = 12
}}

Bovenstaande set parameters geeft:


Testvragen

Naar de vragen

Product en som, opgave 6
6.
Wat zijn het product en de som van 1 en 2
1 * 2 = 2
1 + 2 = 3
Product en som, opgave 7
7.
Wat zijn het product en de som van 2 en 3
2 * 3 = 6
2 + 3 = 5
Product en som, opgave 8
8.
Wat zijn het product en de som van 1 en 4
1 * 4 = 4
1 + 4 = 5
9
geen antwoord
Product en som, opgave 10
10.
Wat zijn het product en de som van 5 en 7
5 * 7 = 35
5 + 7 = 12
11
geen antwoord


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.