Naar inhoud springen

Russisch/Bezittelijke voornaamwoorden

Uit Wikibooks
bezitter
enkelvoud meervoud
1 (я) 2 (ты) 3m (он) 3v (она́) 1 (мы) 2 (вы) 3 (они́)
nom

мой
моя́
моё
мои́

твой
твоя́
твоё
твои́

его́ её

наш
на́ша
на́ше
на́ши

ваш
ва́ша
ва́ше
ва́ши

их
acc
dood levend
мой моего́
мою́
моё
мои́ мои́х
dood levend
твой твоего́
твою́
твоё
твои́ твои́х
dood levend
наш на́шего
на́шу
на́ше
на́ши на́ших
dood levend
ваш ва́шего
ва́шу
ва́ше
ва́ши ва́ших
gen

моего́
мое́й
моего́
мои́х

твоего́
твое́й
твоего́
твои́х

на́шего
на́шей
на́шего
на́ших

ва́шего
ва́шей
ва́шего
ва́ших

dat

моему́
мое́й
моему́
мои́м

твоему́
твое́й
твоему́
твои́м

на́шему
на́шей
на́шему
на́шим

ва́шему
ва́шей
ва́шему
ва́шим

inst

мои́м
мое́й
мои́м
мои́ми

твои́м
твое́й
твои́м
твои́ми

на́шим
на́шей
на́шим
на́шими

ва́шим
ва́шей
ва́шим
ва́шими

prep

моём
мое́й
моём
мои́х

твоём
твое́й
твоём
твои́х

на́шем
на́шей
на́шем
на́ших

ва́шем
ва́шей
ва́шем
ва́ших


  • De bezittelijke voornaamwoorden 3de persoon (его́ zijn, её haar, его́ zijn, их hun) nemen het getal en geslacht over van de persoon of zaak wiens bezit het voorwerp is.
"фильм" (film) is m, maar:
Бо́ря рассказа́л о его́ люби́мом фи́льме. (Borya vertelde over zijn favoriete film.)
А́нна рассказа́ла о её люби́мом фи́льме. (Anna vertelde over haar favoriete film.)
"кни́га" (boek) is v, maar:
Его́ кни́га ста́ла бестсе́ллером. (Zijn boek werd een bestseller.)
Её кни́га ста́ла бестсе́ллером. (Haar boek werd een bestseller.)
"джи́нсы" (jeans) bestaat enkel in het meervoud (plurale-tantum), maar:
Его́ джи́нсы вы́глядели вызыва́юще. (Zijn jeans zager er waanzinnig uit.)
Её джи́нсы вы́глядели вызыва́юще. (Haar jeans zager er waanzinnig uit.)

(In het Frans is dit niet het geval: daar gaat het bezittelijk voornaamwoord in getal en geslacht mee met het voorwerp dat het bepaalt.)

  • De wederkerige bezittelijke voornaamwoorden (свой zijn/haar/zijn eigen m., своя zijn/haar/zijn eigen v., своё zijn/haar/zijn eigen o., свои zijn/haar/zijn eigen mv.) en alle bezittelijke voornaamwoorden, behalve de hierboven beschreven 3de persoon, nemen getal en geslacht over van het voorwerp in bezit dat ze bepalen:
"фильм" (film) is m:
Бо́ря рассказа́л о своём люби́мом фи́льме. (Borya vertelde over zijn lievelingsfilm.)
А́нна рассказа́ла о своём люби́мом фи́льме. (Anna vertelde over haar lievelingsfilm.)
"Я не ви́дел твоего́ люби́мого фи́льма, Бо́ря." (Ik zag jouw lievelingsfilm niet, Borya).
"Я не ви́дел твоего́ люби́мого фи́льма, А́нна." (Ik zag jouw lievelingsfilm niet, Anna.)
"кни́га" (boek) is v:
Свое́й кни́ги он никогда́ не написа́л. (Hij heeft nooit zijn eigen boek geschreven.)
Свое́й кни́ги она́ никогда́ не написа́ла. (Zij heeft nooit haar eigen boek geschreven.)
"Мо́жно, я возьму́ твою́ кни́гу, Бо́ря?" (Mag ik je boek nemen, Borya?)
"Мо́жно, я возьму́ твою́ кни́гу, А́нна?" (Mag ik je boek nemen, Anna?)
"джи́нсы" (jeans) bestaat enkel in het meervoud (plurale-tantum):
Бо́ря оде́л свои́ джи́нсы. (Borya trok zijn eigen jeans aan.)
А́нна оде́ла свои́ джи́нсы. (Anna trok haar eigen jeans aan.)
Тебе́ иду́т твои́ джи́нсы, Бо́ря. (Jouw jeans passen je, Borya.)
Тебе́ иду́т твои́ джи́нсы, А́нна. (Jouw jeans passen je, Anna.)

(Deze regel komt niet overeen met het Nederlands, maar strookt dan wel weer met het Frans)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.