Naar inhoud springen

Programmeren in TI-Basic/Gemiddelde berekenen

Uit Wikibooks
:ClrHome
:Lbl HM
:Menu("     Hoof
dmenu    ","Star
t",A,"Afsluiten"
,EX
:End
:Lbl A
:ClrHome
:Disp "Geef de g
etallen","waarva
n je het","gemid
delde wilt","ber
ekenen op.","Gee
f π op als","je 
de uitkomst","wi
lt zien.
:Pause
:0→A
:0→B
:Lbl VO
:Prompt C
:If C≠π
:Then
:B+C→B
:A+1→A
:Goto VO
:End
:Disp B/A
:Pause
:Goto HM
:End
:Lbl EX
:ClrHome
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.