Programmeren in TI-83+ Assembly/Speciaal/bcalls/GetKey

Uit Wikibooks
_GetKey
Geheugenadres: $4972

Beschrijving[bewerken]

Deze bcall zorgt ervoor dat het programma wacht totdat er een toets ingedrukt wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met 2nd en Alpha. De ingedrukte toets komt in het register a te staan. Om te onderzoeken welke waarde van a bij welke toets hoort, kun je in ti83plus.inc kijken. Zoek naar Keypress Equates. Je kunt ook een programmaatje hiervoor gebruiken:

  bcall(_ClrLCDFull)  ; scherm leegmaken
  bcall(_getKey)    ; de toetscode staat nu in a

  ld hl, 0
  ld (CurRow), hl   ; tekst op bovenste regel
  ld hl, tekst
  bcall(_PutS)     ; tekst "Toetscode:" weergeven

  ld h, 0       ; a overzetten naar hl
  ld l, a

  bcall(_DispHL)    ; hl = toetscode op het scherm schrijven
  bcall(_NewLine)   ; nieuwe regel, anders komt "Done" over het getal te staan

  ret         ; terug naar de TI-OS

tekst:
  .db "Toetscode:", 0

Draai dit programma en druk op een toets. De toetscode verschijnt op het scherm.

Zie ook[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.