Programmeren in Python/Installatie

Uit Wikibooks

In dit hoofdstuk zien we hoe we kunnen controleren of we Python eventueel al hebben en zo niet hoe we het kunnen installeren. Ook gaan we zien hoe we Python kunnen updaten en verwijderen.

Voor de volledigheid wordt hier ook nog gesproken over Python 2, hoewel die officieel niet meer wordt ondersteund wordt het nog veel gebruikt. In dit boek gaan we ervan uit dat u de laatste versie van Python heeft geïnstalleerd.

Controleren of Python al is geïnstalleerd[bewerken]

Het kan zijn dat Python al geïnstalleerd is op uw computer, omdat sommige besturingssystemen standaard met Python vooraf geïnstalleerd worden geleverd of omdat iemand Python al voor u heeft geïnstalleerd. De gemakkelijkste manier om dit te controleren is door Python te gebruiken in de command line interface van het besturingssysteem.

Het is meestal voldoende om "Python3" of "Python" als commando in te vullen om Python te starten. Het beste is echter om "Python3 --version" of "Python --version" te gebruiken. Hiermee kunt u meteen weten welke versie van Python u hebt en start u de interactive modus niet op.

Windows[bewerken]

Open Command Prompt en typ het commando "Python --version". Als Python geïnstalleerd is kunt u mogelijk het volgende resultaat krijgen.

C:\>Python --version
Python 3.8.1

Als u enkel "Python" ingeeft als commando en Python is al geïnstalleerd, dan komt u terecht in de interactieve modus van Python. Om de interactieve modus te stoppen, gebruikt u de commando "exit()" of sluit u simpelweg de command prompt.

Als Python niet is geïnstalleerd, krijgt u wellicht het volgende te zien.

C:\>Python --version
'Python' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

MacOS[bewerken]

MacOS wordt normaal gezien met al twee versies van Python vooraf geïnstalleerd geleverd, namelijk Python 2 en Python 3. Hierdoor kunt u de twee versies van Python al meteen gebruiken zonder iets te moeten installeren. Wilt u toch controleren of Python effectief is geïnstalleerd of wilt u weten welke versies u gebruikt, open dan simpelweg de app Terminal daarin kunt u voor Python 3 de commando "Python3 -- version" gebruiken.

MacBook:~ user$ python3 --version
Python 3.8.1

En voor python 2, simpelweg de commando "Python --version".

MacBook:~ user$ python --version
Python 2.7.16

Als u enkel "Python" of "Python3" ingeeft als commando, dan komt u terecht in de interactieve modus van Python. Om de interactieve modus te stoppen, gebruikt u het commando "exit()" of sluit simpelweg de terminal af.

Linux[bewerken]

Linux komt meestal met al twee versies van Python voorgeïnstalleerd, namelijk Python 2 en Python 3. Hierdoor kunt u de twee versies van Python al meteen gebruiken zonder iets te moeten installeren. Wilt u toch controleren of Python effectief is geïnstalleerd of wilt u weten welke versies, open simpelweg de app Terminal daarin kunt u voor Python 3 de commando "Python3 -- version" gebruiken.

user@ubuntu:~$ python3 --version
Python 3.8.2

En voor Python 2, simpel weg de commando "Python --version" in.

user@ubuntu:~$ python --version
Python 2.7.12

Bij nieuwere versies van Linux wordt Python 2 echter steeds meer weggelaten, dus het kan zijn dat je een foutmelding krijgt.

Als u enkel "Python" of "Python3" ingeeft als commando, dan komt u terecht in de interactieve modus van Python. Om de interactieve modus te stoppen, gebruikt u het commando "exit()" of sluit u simpelweg de terminal af.

Python Installeren[bewerken]

Windows[bewerken]

Op de website van Python kunt u de laatste versie van Python vinden. https://www.python.org/downloads/

Download het installatiebestand, voer het uit en volg de instructies. U kunt Python in principe installeren in een map naar keuze, maar het beste is om de map te gebruiken die wordt geadviseerd tijdens de installatie. Als de optie er is om python toe te voegen aan PATH, vink die dan aan.

Om Python vanaf de command line interface te starten, moet de locatie van de Python map in de omgevingsvariabele PATH worden gezet. Dit is nodig want anders zal Python niet worden gevonden. Als je dit niet werd gevraagd tijdens de installatie of het werkt niet, kunt je het nadien nog toevoegen. Ga hiervoor naar Start, druk op de rechtermuisknop op "Deze Computer" en kies in het menu voor "Eigenschappen". Ga naar boven op het tabblad "Geavanceerd" en kies voor "Omgevingsvariabelen". Zoek in het tweede menu "Systeemvariabelen" naar de variabele "path" of "PATH". Dubbelklik hierop en zet in de "Waarde van variabele" de locatie van Python, bijvoorbeeld "C:/Python".

macOS[bewerken]

Op de website van Python kunt u de laatste versie van Python vinden. https://www.python.org/downloads/

Download het installatiebestand, voer het uit en volg de instructies.

Linux[bewerken]

Gebruik de apt-get commando in Terminal om de laatste versie van Python 3 the installeren.

sudo apt-get install python3

Het kan zijn dat Terminal vraagt om je passwoord in te voeren.

Voor de laatste versie Python 2, gebruik het volgende commando.

sudo apt-get install python

Python updaten[bewerken]

Windows[bewerken]

Om Python te updaten in Windows volstaat het om de stappen van een nieuwe installatie te herhalen.

macOS[bewerken]

Om Python op de mac te updaten volstaat het om het gewoon opnieuw te installeren.

Op de website van Python kunt u de laatste versie van Python vinden. https://www.python.org/downloads/

Download het installatiebestand, voer het uit en volg de instructies.

Het is mogelijk om meerdere subversies tegelijkertijd geïnstalleerd te hebben. Wanneer u dan de commando Python3 of Python2 zal het de meest recente subversie van Python gebruiken, bijvoorbeeld respectievelijk Python 3.8 en Python 2.7.

Linux[bewerken]

Om python te updaten volstaat het om volgende commando te gebruiken in Terminal.

sudo apt-get upgrade python3

Python verwijderen[bewerken]

Windows[bewerken]

Python kunt u verwijderen, zoals alle andere apps, door op de start-knop te drukken en daarna op de knop voor instellingen of settings te drukken(te herkennen aan het tandwielsymbool). U krijgt dan een nieuw scherm waar je kunt doorklikken naar Apps. U krijgt dan een lijst te zien van geïnstalleerde apps op alfabetische volgorde. Zoek in de lijst naar Python(het kan zijn dat er meerdere apps zijn die Python heten). Vervolgens klik op de app en u krijgt een extra knop verwijderen of uninstall. Klik op die knop en bevestig nogmaals dat u Python wilt verwijderen.

macOS[bewerken]

Bij macOS volstaat het om de installatie op te zoeken in de map "apps", waar al de applicaties worden bewaard, en het vervolgens te slepen naar de prullemand.

Linux[bewerken]

Hoewel het mogelijk is om Python te verwijderen uit Linux, is het sterk afgeraden om dit te doen. Python wordt namelijk gebruikt door verschillende toepassing en onderdelen van het besturingssysteem. Door Python te verwijderen wordt het besturingsysteem wellicht onbruikbaar.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.