Programmeren in Python/Dictionaries

Uit Wikibooks

Dictionary Methoden[bewerken]

clear()[bewerken]

Doel:

Verwijderd alle elementen uit een dictionary.

Parameters:

geen

Voorbeeld:

Python-code: clear()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Uitprinten van de landcodes.
print(country_codes)

# Voorbeeld van het gebruik van clear().
country_codes.clear()

# Nogmaals uitprinten van de landcodes, zoals je zult zien zijn er geen lanen meer in de dictionary.
print(country_codes)

Output:

{'BE': 'België', 'NL': 'Nederland', 'LU': 'Luxemburg'}
{}

copy()[bewerken]

Doel:

Deze methode geeft een kopie van de dictionary terug.

Parameters:

geen

Voorbeeld:

Python-code: copy()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden
first_dictionary_of_country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeeld van het gebruik van copy() om een tweede lijst te maken.
second_dictionary_of_country_codes = first_dictionary_of_country_codes.copy()

# Uitprinten van de dictionaries, voorlopig bevatten ze nogsteeds dezelfde info.
print(first_dictionary_of_country_codes)
print(second_dictionary_of_country_codes)

# Toevoegen van een landcode aan de tweede dictionary.
second_dictionary_of_country_codes["DE"] = "Duitsland"

# Nogmaals uitprinten van de dictionaries, zoals je ziet is er een land toegevoegd aan de tweede dictionary.
print(first_dictionary_of_country_codes)
print(second_dictionary_of_country_codes)

Output:

{'BE': 'België', 'LU': 'Luxemburg', 'NL': 'Nederland'}
{'BE': 'België', 'LU': 'Luxemburg', 'NL': 'Nederland'}
{'BE': 'België', 'LU': 'Luxemburg', 'NL': 'Nederland'}
{'BE': 'België', 'LU': 'Luxemburg', 'DE': 'Duitsland', 'NL': 'Nederland'}

fromkeys()[bewerken]

Doel:

Maakt van een lijst, tuple of set een dictionary, waarbij de waardes de sleutels van de dictionary worden.

Parameters:

Parameter Omschrijving
iterable (verplicht) Een iterable waarvan de waardes worden gebruikt als sleutels in de dictionary.
waarde (optioneel) Deze waarde wordt aan alle sleutels gegeven als dit wordt gebruikt, standaardwaarde is None.

Voorbeeld:

Python-code: fromkeys()

# List met landcodes
country_codes = ["BE", "LU", "NL"]

# Voorbeeld van het gebruik van fromkeys() rechtstreeks op het datatype dict.
country_codes_in_a_dictionary = dict.fromkeys(country_codes, "Nog in te vullen")

# Uitprinten van de dictionary.
print(country_codes_in_a_dictionary)

Output:

{'LU': 'Nog in te vullen', 'BE': 'Nog in te vullen', 'NL': 'Nog in te vullen'}

get()[bewerken]

Doel:

Met get() kun je een waarde ophalen uit de dictionary.

Parameters:

Parameter Omschrijving
sleutel (verplicht) De sleutel van een waarde die je uit de dictionary wilt halen.
waarde (optioneel) Deze waarde wordt gegeven als de sleutel niet bestaat in de dictionary , standaardwaarde is None.

Voorbeeld:

Python-code: get()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeelden van het gebruik van get().
print(country_codes.get("BE"))
print(country_codes.get("DE"))
print(country_codes.get("BE", "Land niet gevonden."))
print(country_codes.get("DE", "Land niet gevonden."))

Output:

België
None
België
Land niet gevonden.

items()[bewerken]

Doel:

Met items() krijg je een dict_items object terug die de sleutel-waarde relaties bevat. Een dict_items object is een soort van lijst.

Parameters:

geen

Voorbeeld:

Python-code: get()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden.
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeeld van het gebruik van items().
items = country_codes.items()

# Uitprinten van items.
print(items)

# Toevoegen van een waarde.
country_codes["DE"] = "Duitsland"

# Nogmaals uitprinten van items. Waarden die achteraf worden toegevoegd komen er hier ook bij.
print(items)

Output:

dict_items([('BE', 'België'), ('LU', 'Luxemburg'), ('NL', 'Nederland')])
dict_items([('BE', 'België'), ('LU', 'Luxemburg'), ('NL', 'Nederland'), ('DE', 'Duitsland')])

keys()[bewerken]

Doel:

Met de methode keys() krijg je een dict_keys object terug die de sleutels van de dictionary bevat. Een dict_keys object is een soort van lijst.

Parameters:

geen

Voorbeeld:

Python-code: keys()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden.
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeeld van het gebruik van keys().
keys = country_codes.keys()

# Uitprinten van de sleutels
print(keys)

# Toevoegen van een waarde.
country_codes["DE"] = "Duisland"

# Nogmaals uitprinten van de sleutels. Sleutels met waardes die achteraf worden toegevoegd komen er hier ook bij.
print(keys)

Output:

dict_keys(['BE', 'LU', 'NL'])
dict_keys(['BE', 'LU', 'NL', 'DE'])

pop()[bewerken]

Doel:

Met pop() kun je een waarde ophalen en verwijderen uit de dictionary.

Parameters:

Parameter Omschrijving
sleutel (verplicht) De sleutel van een waarde die je wilt ophalen en verwijderen uit de dictionary.
waarde (optioneel) Deze waarde wordt gegeven als alternatief als de sleutel niet bestaat in de dictionary.

Voorbeeld:

Python-code: pop()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden.
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeeld van het gebruik van pop().
country = country_codes.pop("BE")

# Uitprinten van de dictionary. Belgie staat er niet meer in.
print(country_codes)

# Uitprinten van de waarde die via pop() uit de dictionary is verwijderd.
print(country)

# Voorbeeld van het gebruik van pop() met een alternatieve waarde.
country = country_codes.pop("DE", "Land bestaat niet.")

# Uitprinten van een waarde die niet bestond in de dictionary.
print(country)

Output:

{'NL': 'Nederland', 'LU': 'Luxemburg'}
België
Land bestaat niet.

Fouten:

Als de sleutel niet bestond in de dictionary en je hebt geen alternatieve waarde opgegeven, krijg je een KeyError.

Traceback (most recent call last):
 File "k.py", line 14, in <module>
  country = country_codes.pop("DE")
KeyError: 'DE'

popitem()[bewerken]

Doel:

Met de methode popitem() kun je de laatste waarde ophalen en verwijderen uit de dictionary.

Parameters:

geen

Voorbeeld:

Python-code: popitem()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden.
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeeld van het gebruik van popitem().
country = country_codes.popitem()

# Uitprinten van de dictionary. Het laatste element staat er niet meer in.
print(country_codes)

Output:

{'BE': 'België', 'LU': 'Luxemburg'}

Fouten:

Als de dictionary leeg is, krijg je een KeyError.

Traceback (most recent call last):
 File "k.py", line 5, in <module>
  country = country_codes.popitem()
KeyError: 'popitem(): dictionary is empty'

setdefault()[bewerken]

Doel:

Met setdefault() kun je een waarde ophalen uit de dictionary met de sleutel. Als de sleutel niet bestaat, wordt die toegevoegd aan de dictionary.

Parameters:

Parameter Omschrijving
sleutel (verplicht) De sleutel van een waarde die je wilt ophalen uit de dictionary. Als de sleutel niet bestaat in de dictionary dan wordt die toegevoegd.
waarde (optioneel) Als de sleutel niet bestaat, kun je hier ook een waarde meegeven die aan de sleutel wordt gegeven als die wordt toegevoegd aan de dictionary

Voorbeeld:

Python-code: setdefault()

# Dictionary met landcodes als sleutels en landnamen als waarden.
country_codes = {"BE": "België", "LU": "Luxemburg" ,"NL": "Nederland"}

# Voorbeeld van het gebruik van setdefault().
country = country_codes.setdefault("DE", "Duitsland")

# Uitprinten van de dictionary.
print(country_codes)

Output:

{'BE': 'België', 'LU': 'Luxemburg', 'NL': 'Nederland', 'DE': 'Duitsland'}

update()[bewerken]

values()[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.