Naar inhoud springen

Programmeren in Python/Bestanden

Uit Wikibooks

Met Python kun je bestanden openen om code, data, uit te lezen of weg te schrijven. In dit hoofdstuk worden een aantal manieren besproken om dit te doen.

Bestand openen en uitlezen[bewerken]

Voordat je begint, met een Python script voor bestanden, het bestand in te lezen, moet je eerst een bestand aanmaken om dit uit te kunnen lezen. Maak een bestand aan met naam test.txt, en geef het de volgende inhoud:

Dit is een text bestand met test informatie.
Dit is een text bestand met test informatie.
Dit is een text bestand met test informatie.
Dit is een text bestand met test informatie.

Een volledig bestand inlezen kan als volgt:

Python-code: open

# Bestand openen en bewaren in een variable
input_file = open("test.txt", "r")

# De tekst van het bestand uitlezen en bewaren in een variabele.
input_file_text = input_file.read()

# De tekst in de variabele uitprinten.
print(input_file_text)

# Bestand sluiten.
input_file.close()

Dit script zal eerst het bestand test.txt openen en bewaren in de variabele input_file. Hiervoor wordt de ingebouwde functie open() gebruikt. Het eerste argument is om aan te geven welk bestand er geopend moet worden. Het tweede argument is hoe je het bestand wilt lezen. In dit voorbeeld hebben we r gebruikt, dit staat voor read-onlhy wat betekent dat we het bestand enkel kunnen lezen, maar niet aanpassen. Met de methode read() wordt het hele bestand uitgelezen en wordt de tekst in de variable input_file_text geschreven. Na het uitprinten van de tekst moet het bestand ook worden afgesloten en dit wordt gedaan met de methode close().

Om slechts een beperkt aantal bytes van een bestand in te lezen kan men het aantal bytes meegeven als parameter aan de read() functie:

Python-code: open

input_file_text = open("testit.txt", "r").read(123)
print(input_file_text)

Om een bestand regel per regel te verwerken kan men de functie readlines() gebruiken. Deze functie maakt een array aan, waarvan elke regel een apart element is. Dit voorbeeld zal de inhoud regel per regel tonen (merk op dat print een extra tab introduceert):

Python-code: open

for line in open("testit.txt", "r").readlines():
    print line

Een alternatief is om de functie readline() in plaats van een array te gebruiken en de volgende regel in een bestand teruggeeft.

Normaal gezien begint men bij het begin van een bestand te lezen. Wanneer men gebruik maakt van de functie seek() kan men de huidige lees (start) positie wijzigen.

>>> f=open("/proc/cpuinfo","r")
>>> f.tell()
0L
>>> f.read(10)
'processor\t'
>>> f.read(10)
': 0\nvendor'
>>> f.tell()
20L
>>> f.seek(10)
>>> f.tell()
10L
>>> f.read(10)
': 0\nvendor'
>>> f.close()
>>> f
<closed file '/proc/cpuinfo', mode 'r' at 0xb7d79770>

In dit voorbeeld wordt het bestand /proc/cpuinfo geopend, f.tell() vertelt ons dat we in het begin van het bestand beginnen te lezen. Vervolgens lezen we de eerste tien bytes, vervolgens lezen we nogmaals tien bytes. Nu weet f.tell() ons te zeggen dat we ons op positie 20 in het bestand bevinden. Pas nu kan deze positie aangepast worden, door middel van f.seek(10) wordt de positie terug op locatie tien geplaatst, en het is duidelijk dat wanneer van daar gelezen wordt, we hetzelfde resultaat krijgen als de tweede read(). Er wordt namelijk opnieuw een leesoperatie van 10 bytes vanaf byte 10 uitgevoerd). Na gebruik dient het geopende bestand nog gesloten te worden met de functie close().

Om naar een file te schrijven dient als tweede argument aan open() niet "r" maar "w" (van write) meegegeven te worden:

Python-code: open

output_file_text = "Here's some text to save in a file"
open("testit.txt", "w").write(output_file_text)

Wanneer een bestaand bestand op deze manier geopend wordt dan zal de inhoud van dit bestand onherroepelijk overschreven worden, indien men echter zaken wenst toe te voegen aan een bestaand bestand, dan kan met aan open() de paramater "a" (van append) meegeven:

Python-code: open

output_file_text = "Here's some text to add to the existing file."
open("testit.txt", "a").write(output_file_text)

Bestanden testen[bewerken]

Er zijn een aantal functies om een bestand (in de meest ruime zin van het woord dus ook directories, symbolische links, ...) te gaan testen. Op een standaard Linux systeem kan men bijvoorbeeld volgende uitvoer verkrijgen:

>>> import os
>>> os.path.exists("/proc/cpuinfo")
True
>>> os.path.exists("/")
True
>>> os.path.isfile("/")
False
>>> os.path.isfile("/proc/cpuinfo")
True
>>> os.path.isdir("/")
True
>>> os.path.isdir("/proc/cpuinfo")
False
>>> os.path.ismount("/")
True
>>> os.path.islink("/")
False
>>> os.path.islink("/vmlinuz")
True
>>> os.path.realpath("/vmlinuz")
'/boot/vmlinuz-2.6.24-21-generic'

Hierin wordt eerst de os module geïmporteerd. Vervolgens toont os.path.exists() of een bepaald path bestaat. Met isfile(), isdir(), ismount() en islink() kan men achterhalen of het meegegeven path respectievelijk een geldig bestand, directory, mount-point of een symbolische link is. Met realpath() kan de echte locatie van een symbolische link achterhaald worden.

Algemene bestandsoperaties[bewerken]

De shutil bibliotheek biedt een aan high-level bestandsoperaties aan, zoals het kopiëren en hernoemen (al dan niet recursief) van bestanden en directories, bijvoorbeeld:

import shutil
shutil.move("originallocation.txt","newlocation.txt")
shutil.copy("original.txt","copy.txt")
shutil.copytree("dir1","dir2")
shutil.rmtree("dir1")

Hiermee wordt een bestand hernoemd, een bestand gekopieerd, een directorie recursief gekopieerd en een directory recursief verwijderd.

Om een individueel bestand te verwijderen kan men dan weer de os.remove() functie uit de os module gebruiken:

import os
os.remove("file.txt")
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.