Naar inhoud springen

Programmeren in Pascal/WHILE ... DO DOEND

Uit Wikibooks

Om bewerkingen te herhalen in pascal zijn er meerdere manieren:
- De While ... Do-lus
- De Repeat ... Until-lus
- De 'For ... To ... Do-lus
In deze module leer je de While ... Do-lus gebruiken, in de volgende de Repeat ... Until-lus en in die daarna de 'For ... To ... Do-lus.


Als je een herhaling wilt creëren die moet stoppen bij een bepaalde voorwaarde, kan je de While ... Do-lus gebruiken. Een While ... Do-lus ziet er zo uit:

Pascal-code:

While <voorwaarde> Do
Begin
<Bewerkingen>
End;

Als je bijvoorbeeld een programma wilt maken die de aftelcyclus van een raketlancering nabootst krijg je zoiets:

Pascal-code:

program Lancering;
var 
a As Integer;
begin
a := 10
While a > 0 Do
Begin
Writeln(a);
a := a-1;
End;
Writeln('We have lift off');
Readln;
end.

Let op!! Je moet de variabele (hier a) wel zelf verlagen of verhogen.

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.