Naar inhoud springen

Programmeren in Pascal/If then else

Uit Wikibooks

Een If then else-lus is eigenlijk hetzelfde als een If then-lus. Het enige verschil is dat hierbij ruimte is voor een code die het programma moet uitvoeren als de voorwaarde achter If niet waar is. Als voorbeeld de code van de vorige opdracht:

Pascal-code:

program opteltrainer;
var
	a, b, c, d: integer;
begin
	a := 1;
	b := 2;
	c := a + b;
	
	writeLn('wat is ', a, ' + ', b, '?');
	readLn(d);
	
	if c = d then
	begin
		writeLn('dat is goed');
	end;
	if not (c = d) then
	begin
		writeLn('helaas maar dat is fout');
	end;
	
	writeLn('einde programma');
end.

Hierin staan 2 If then-lussen, dit kan makkelijker door gebruik van een If then else-lus. De code wordt dan:

Pascal-code:

program opteltrainer;
var
	a, b, c, d: integer;
begin
	a := 1;
	b := 2;
	c := a + b;
	
	writeLn('wat is ', a, ' + ', b, '?');
	readLn(d);
	
	if c = d then
	begin
		writeLn('dat is goed');
	end
	else
	begin
		writeLn('helaas maar dat is fout');
	end;
	
	writeln('einde programma');
end.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.