Naar inhoud springen

Programmeren in ASP.NET/Mail vanuit ASP.NET

Uit Wikibooks

Programmeren in ASP.NET

 1. Wat is ASP.NET?
 2. Wat heb ik nodig voor ASP.NET?
 3. Een ASP.NET-server installeren
 4. Je eerste ASP.NET-pagina
 5. HTML-controls
 6. Foutzoeken
 7. Web-server-controls
 8. Webformulieren
 9. Veelgebruikte objecten
 10. Validering
 11. Master-pagina's
 12. Navigatie
 13. Gegevenstoegang
 14. Werken met databanken
 15. Databankgegevens wijzigen
 16. Werken met datacontrols
 17. GridView
 18. FormView en DetailsView
 19. User-controls
 20. Custom controls
 21. AJAX
 22. Viewstate
 23. Configuratiebestanden
 24. Webservices
 25. Beveiliging
 26. Personalisatie en profielen
 27. Thema's en skins
 28. WebParts
 29. Globalisering
 30. Caching
 31. Mail vanuit ASP.NET
 32. Reguliere expressies
 33. Server-side afbeeldingen
 34. Mobiele toepassingen
 35. Meer informatie
 36. Appendix: foutmeldingen

In dit voorbeeld zie je hoe je vanuit ASP.NET mail kan versturen. Je gebruikt hiervoor het MailMessage-object en het SmtpMail-object.

Maak eerst enkele instellingen in web.config:

   <system.web>
   ...
   </system.web>
   <system.net>
	<mailSettings>
	  <smtp from="mijnnaam@mijndomein.com">
		<network host="127.0.0.1" password="" userName=""/>
	  </smtp>
	</mailSettings>
   </system.net>

Zorg ervoor dat het e-mailadres en de naam van de SMTP-host juist zijn. 127.0.0.1 stemt overeen met localhost (dus de mailserver is dan dezelfde als de webserver), maar dit kan ook een ander IP-adres of domeinnaam (bijvoorbeeld mail.mijndomein.com) zijn.

Bij veel providers kan je alleen mail versturen met een gebruikersnaam en een wachtwoord (authenticated SMTP). Dan voeg je deze toe in de configuratie van de SMTP-host.

Maak nu een pagina:

mail.aspx

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ import Namespace="System.Net.Mail" %>

<script runat="server">

  Sub btn_Click(sender as Object, e as System.EventArgs)
    Try
      Dim mail As New MailMessage
      mail.To.Add(tbAan.Value) ' dit kan bijvoorbeeld uit een databank komen
      mail.Subject = "Boodschap via ASP.NET"
      mail.Body = "Boodschap - zet hier de ganse boodschap"
      mail.IsBodyHtml = True
      Dim client As New SmtpClient() 
      client.Send(mail)
      lblInfo.Text = "Het bericht is verstuurd"
    Catch ex As Exception
      lblInfo.Text="Er ging iets mis.<br>"
      lblInfo.Text= lblInfo.Text & "Dit was de foutmelding:<br>" & ex.Message
      ' toon ook de InnerException
      While Not (ex.InnerException Is Nothing)
        ex = ex.InnerException
        lblInfo.Text= lblInfo.Text & "<br>Meer info: " & ex.Message
      End While
    End Try
  End Sub

</script>
<html>
<head>
  <title>mail</title>
 </head>
<body>
  <h1 align="center">Mail via ASP.NET</h1>
  <form runat="server">
    Aan:<input id="tbAan" type="text" size="30" runat="server"/>
<br>
    <input id="btnSubmit" type="submit" value="Mail via ASP.NET" name="b1" 
       runat="server" onserverclick="btn_Click" />
<br>
    <asp:Label id="lblInfo" runat="server" EnableViewState="False" />
  </form>
</body>
</html>

Opmerkingen

 • Omdat de foutmelding in 99% van de gevallen "Could Not Access CDO.Message" of "Failure sending mail" is, tonen we hier ook de InnerException-boodschappen, die meestal meer informatie geven.
 • Om mail te kunnen sturen moet je een SMTP-server gebruiken waarop je de nodige toegangsrechten hebt. De meeste providers laten dit niet toe, omdat dit gemakkelijk kan misbruikt worden om te spammen.
 • Je kan op je eigen pc een SMTP-server installeren als onderdeel van de Internet Information Services. Je moet deze zo instellen dat tenminste ip-adres 127.0.0.1 (de eigen computer) relay access (het recht om mails door te sturen) heeft.
 • Om mail te sturen naar meerdere adressen tegelijk (een zogenaamde mailinglijst), voeg je meerdere regels met Mail.To.Add toe.
 • Je kan ook mail versturen met bijlagen (attachments).
 • Meer informatie over ASP.NET mail: https://www.systemnetmail.com
← Caching Programmeren in ASP.NET Reguliere expressies →
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.