Portugees/Inhoudsopgave

Uit Wikibooks

Inleiding[bewerken]

 • Olá/Hallo! Hier volgt een cursus Portugees, met na elk behandeld onderwerp enkele oefeningen.
 • Zie Portugees voor informatie over de achtergrond van de taal.

Lessen[bewerken]

Alfabet[bewerken]

Van oorsprong kent het Portugese alfabet 23 letters. Leenwoorden uit verschillende talen hebben ertoe geleid dat aan het alfabet de letters K, W en Y zijn toegevoegd (donkergrijs in de tabel).

letter naam letter naam letter naam letter naam letter naam
A á G L éle R érre vê dobrado
B H agá M éme S ésse dublevê
C I i N éne T X chis
D J jóta O ó U u Y ipsilon
E é K capa P V i grêgo
F éfe ca Q què W doblu Z

Fonologie[bewerken]

Medeklinkers[bewerken]

 • Als een woord eindigt op de medeklinker l,b, r of k, maakt men in het Portugees nog een uh-geluid er achteraan.

voorbeeld: Portugal [Por-toe-ghal-uh].


 • b - zoals in bed.

voorbeeld: bola (bal).


 • c - wordt vóór de klinkers a, o of u uitgesproken als de k in kat. In andere gevallen wordt deze letter uitgesproken als de s in soep.

voorbeelden: cor (kleur) en certo (zeker).


 • ç (cedilha) - wordt alleen gebruikt vóór de klinkers a, o of u. Uitgesproken zoals de s in soep.

voorbeeld: preço (prijs).


 • d - zoals de d in deur.

voorbeeld: dedo (vinger, teen).

- vóór de i en (meestal) vóór de e wordt de d als dzj uitgesproken.

voorbeeld: despedida (afscheid).


 • f - zoals de f in fiets.

voorbeeld: fruta (vrucht, fruit).


 • g - vóór de e en i zoals de Portugese j (zie hieronder).

voorbeeld: giro (leuk).

- wanneer de g gevolgd wordt door een u en een klinker, dan wordt de g uitgesproken zoals het Engels game. Ook wordt de u niet altijd uitgesproken. Bij de klinker a wordt de u wel uitgesproken.

voorbeeld: guardanapo (servet).

- Bij de klinkers e en i niet.

voorbeeld: guitarra (gitaar).

- ook als e / i een accent heeft, wordt de u uitgesproken.

voorbeeld: linguística (taalkunde).

- anders wordt de g uitgesproken zoals de g in het Engelse great.

voorbeeld: gato (kat).


 • h - de h wordt nooit uitgesproken.

voorbeeld: hora (uur).


 • j - zoals de s in het Engelse measure.

voorbeeld: jogo (spel).


 • l - aan het begin van een lettergreep wordt de l uitgesproken zoals de l in lijst.

voorbeeld: longo (lang).

- aan het einde van een woord, of vóór een medeklinker, wordt de l wat meer achter in de mond uitgesproken. voorbeeld: hospital (ziekenhuis).


 • m - aan het begin van een lettergreep wordt de m uitgesproken zoals de m in man.

voorbeeld: mar (zee).

- aan het einde van een lettergreep wordt de m niet uitgesproken. De voorgaande klinker wordt nu nasaal uitgesproken.

voorbeeld: jardim (tuin).


 • n - aan het begin van een lettergreep wordt de n uitgesproken zoals de n in neus.

voorbeeld: nove (negen).

- aan het einde van een lettergreep wordt de n niet uitgesproken. De voorgaande klinker wordt nu nasaal uitgesproken.

voorbeeld: presidente (president).


 • p - zoals de p in plein.

voorbeeld: perna (been).


 • q - de q komt altijd voor in de combinatie qu+klinker.

- bij de klinkers a en o wordt de u uitgesproken.

voorbeeld: qualidade (kwaliteit).

- bij de klinkers e en i wordt de u niet uitgesproken.

voorbeeld: mosquito (mug).


 • r - aan het begin van een woord, of wanneer voorafgaand door een klinker, wordt de r hard uitgesproken.

voorbeeld: rato (muis).

- anders wordt de r zacht uitgesproken.

voorbeeld: pêra (peer).


 • s - de s heeft 4 mogelijke uitspraken, afhankelijk van de positie in het woord:

- tussen 2 klinkers, in het midden van een woord wordt de s als een z uitgesproken.

voorbeeld: casa (huis).

- aan het begin van een woord, of aan het begin van een lettergreep (voorafgaand door een medeklinker) klinkt de s als de s in slapen.

voorbeeld: manso (tam).

- aan het einde van een lettergreep, waarbij de volgende letter een B, D, G, L, M, N, R, V, of Z is, klinkt de s als de j in het Portugees.

voorbeeld: Lisboa (Lissabon).

- aan het einde van een lettergreep, waarbij de volgende letter een C, F, P, of T is, klinkt de s als de sj in kosjer.

voorbeeld: isto (dit).


 • t - zoals de t in tuin.

voorbeeld: tio (oom).


 • v - zoals de v in vogel.

voorbeeld: voz (stem).


 • x - meestal zoals de sh in het Engelse shine.

voorbeeld: peixe (vis).

- in sommige woorden wordt de x uitgesproken als een z.

voorbeeld: exame (examen).

- in sommige woorden wordt de x uitgesproken als een ks.

voorbeeld: taxi (taxi).


 • z - aan het einde van een woord zoals de sh in het Engelse woord shine.

voorbeeld: luz (licht).

- anders wordt de z zoals de z in zee uitgesproken.

voorbeeld: zero (nul).

Klinkers[bewerken]

 • a - zoals de a in hart.

voorbeeld: alto (hoog, lang).

aan het einde van een woord zoals de uh in het voorbeeld: menina (meisje).


 • á - zoals de aa in het woord schaap.

voorbeeld: aniversário (verjaardag).


 • â - zoals de a, maar iets korter.

voorbeeld: alfândega (douane).


 • ã - een nasale a.

voorbeeld: mamã (mama).


 • ão - nasale aung.

voorbeeld: profissão (beroep).


 • e - open klinker: zoals de e in hert.

voorbeeld: dez (tien).

- gesloten klinker: als de ee in het woord nee.

voorbeeld: seis (zes).


 • é - zoals de ee in het woord nee.

voorbeeld: sé (kathedraal).


 • ê - zoals de e, maar iets korter.

voorbeeld: mês (maand).


 • eu - zoals eeuw

voorbeeld: eu (ik).


 • i - zoals de ie in liep.

voorbeeld: ali (daar).


 • í - zoals de i hierboven, maar met meer nadruk.

voorbeeld: notícia (nieuws).


 • o - open klinker: zoals de o in bos.

voorbeeld: de 1e o in obrigado (bedankt).

- gesloten klinker: zoals de oe in zoet.

voorbeeld: de 2e o in obrigado (bedankt).


 • ó - zoals de oo in boot.

voorbeeld: pó (stof, poeder).


 • ô - zoals de open klinker o als hierboven, maar korter.

voorbeeld: pôs (zetten, leggen).


 • u - zoals de oe in stoep.

voorbeeld: mulher (vrouw).


 • ú - zoals de uu in schuur.

voorbeeld: músculo (spier).

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.