Passend leren/Visie

Uit Wikibooks

Dit boek is in ontwikkeling. Volg de wijzigingen door bij elk hoofdstuk op de ster te klikken of gebruik de toetscombinatie [alt+shift+w].

Zelfsturing[bewerken]

Onderwijs vraagt veel sturing; leren vraagt veel zelf-regulatie. Als we deze zaken combineren komen we tot zelf-sturing oftwel je eigen onderwijs vorm geven. Je wordt een ONDERwijsNEMER in plaats van onderwijsontvanger. Dit is de beste garantie op passend leren. Ook Boeddha concludeerde bij het uitdragen van zijn boodschap dat dit alleen effectief kan als men zich qua vorm aanpast aan de lerende.

Vormen[bewerken]

Sturing kan je doen op grond van de organisatie of de interactie (sociale processen te behoeve van het leren). Als je zegt "ik ga leren in de klas", dan is de organisatievorm dat er meer dan een groep mensen in een lokaal bij elkaar zitten, maar het zegt nog weinig over welke interactie ze met elkaar hebben. Is er sprake van een docent die uitlegt aan de hele klas, dan ligt de interactie tussen 0% (docent heeft geen oog voor het publiek) en 100%/(aantal luisteraars). (Let op; vanuit de docerende beschouwd is de interactie misschien heel hoog, maar het draait bij het bepalen van de interactie om de lerende). Legt een docent iets aan een leerling apart uit dan ligt de interactie tussen de 0% (docent sluit totaal niet aan) en 100% (docent sluit precies aan). In het kader van leren door sociale processen is dus de interactievorm meerzeggend dan de organisatievorm.

De interactievormen zijn als te groeperen:

  1. Individueel (0%), geen sociale interactie wat niet perse betekent dat het leren daardoor minder zal zijn zie Leren leren.
  2. Duo, 2 personen bijelkaar, (0%-100%),
  3. Triade (0% - 50%), 3 personen bij elkaar, is vanwege coalitievorming niet altijd wenselijk behalve als juist het inzien van sociale processen zelf het leerdoel zijn.
  4. Groep (0% - 25%), 4-6 personen bij elkaar.
  5. Team (0% - 100%), 10-15 personen bij elkaar, de interactie hangt sterk af van de kwaliteiten van de teamleider. Een kundig trainer kan de deelnemers prikkelen om binnen een team te komen tot afwisselend duo, triade of groepsinteracties. Daarmee is een team eigenlijk een organisatievorm waarbij een trainer in staat is te switchen tussen interactievormen en daarmee de interactie hoog kan houden. Zie een verdere verhelding bij uitleg over de groep van groepen hieronder.
  6. Cohort (0% - 100%/aanwezigen), 15 personen of meer bij elkaar, hier kan zelfs een kundig trainer of docent door de vele deelnemers niet meer voldoende oog houden voor alle individuen in een keer op een wijze dat er snel en direct kan worden gevarieerd. De aandacht van de docent wordt verdeeld in de tijd (switchen) wat de gemiddelde interactie doet afnemen.

Een manier om bij een cohort de interactie te verhogen is deze in te richten als een groep van groepen. Dan kun je bij een cohort van 4x4=16 tot 6x6=36 de interactie opschroeven tot maximaal 25%. De docent communiceert dan niet meer met de klas, maar met vertegenwoordigers van de groepen in de klas. Deze vertegenwoordigers traint zij of hij in het op hun beurt met de eigen groep te interacteren. Zo sijpelen vragen alleen door naar de docent als een groep die met elkaar niet kan oplossen. Hoe beter de docent de vertegenwoordigers heeft getraind, des te hoger zal de interactie zijn. Bij zeer kundige vertegenwoordiger kan men zelfs opschalen naar de groep van groepen van groepen en zo zelfs 6x6x6 = 216 deelnemers tot 25% interactie bieden. Een voorbeeld is wanneer ouderejaars als groepsvertegenwoordigers voor jongerejaars dienen.

Toepassing[bewerken]

Bovenstaande lijkt erg ingewikkeld om zelf te reguleren. Toch blijkt uit de gaming wereld dat zelfs zeer jonge mensen al snel zichzelf en anderen kunnen managen. Speel bijvoorbeeld maar eens het spel Warcraft en je leert spelenderwijs sneller projectmanagement dan je in menige managementopleiding zult leren. Het advies is dan ook gewoon doen (vertrouwend op wat je onbewust al in je leven hebt geleerd) en aldoende ontdekken welke interactievorm in welke leersituatie zinvol is door bewust te zijn van er gebeurt (reflectie).

Bronnen[bewerken]

Verdieping[bewerken]

De volgende open en gratis bronnen kunnen helpen bij verdere verdieping in deze materie:

Soort Bron Link Beschrijving

Verwijzingen[bewerken]

Personen

Organisaties

Begrippen

Referenties

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.