Overzichten Eindexamenstof/VWO/Natuurkunde/Mechanica

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Submodule C1: Rechtlijnige beweging[bewerken]

wiskundige beschrijving van bewegingen[bewerken]

plaats, verplaatsing, afgelegde weg[bewerken]

snelheid, gemiddelde snelheid, relatieve snelheid[bewerken]

versnelling[bewerken]

plaats-tijd-diagrammen[bewerken]

snelheid bepalen met behulp van een raaklijn[bewerken]

schetsen van het verloop van het snelheid-tijd-diagram[bewerken]

vergelijking van twee verplaatsingen in één diagram[bewerken]

snelheid-tijd-diagrammen[bewerken]

verplaatsing bepalen met behulp van oppervlakte[bewerken]

versnelling bepalen met behulp van een raaklijn[bewerken]

schetsen van het verloop van het versnelling-tijd-diagram[bewerken]

eindsnelheid en luchtweerstand[bewerken]

vrije val vanuit rust[bewerken]

valversnelling, valtijd, hoogte, snelheid bij het bereiken van de grond[bewerken]

Submodule C2: Kracht en moment[bewerken]

krachten als vectoren[bewerken]

aangrijpingspunt, drager/werklijn[bewerken]

samenstellen in parallellogram[bewerken]

ontbinding langs twee onderling loodrechte assen[bewerken]

berekenen van de grootte van de componenten[bewerken]

1e wet van Newton[bewerken]

traagheid bij snelheidsverandering[bewerken]

evenwicht van krachten bij constante snelheid[bewerken]

2e wet van Newton[bewerken]

definitie eenheid van kracht[bewerken]

massa en zwaartekracht[bewerken]

3e wet van Newton[bewerken]

actie- en reactiekrachten[bewerken]

normaalkracht[bewerken]

krachten op een hellend vlak[bewerken]

spankracht, wrijvingskracht en veerkracht[bewerken]

de werking van hefbomen[bewerken]

toepassing van momenten[bewerken]

vergelijking van de arbeid van de uitgeoefende krachten[bewerken]

zwaartepunt als aangrijpingspunt van de zwaartekracht[bewerken]

krachtoverbrenging bij werktuigen[bewerken]

hef- en hijswerktuigen[bewerken]

tandwielen[bewerken]

katrol[bewerken]

V-snaren[bewerken]

Submodule C3: Arbeid en energie[bewerken]

het begrip arbeid bij energie-omzettingen[bewerken]

arbeid door de zwaartekracht[bewerken]

negatieve arbeid van wrijvingskracht en warmteontwikkeling[bewerken]

de arbeid van een kracht bepalen uit een kracht-verplaatsingsdiagram[bewerken]

de wet van behoud van energie[bewerken]

de energiebalans van een systeem[bewerken]

aangeven van energievormen[bewerken]

bewegingsenergie, zwaarte- energie, veerenergie[bewerken]

snelheid, kracht en verplaatsing berekenen[bewerken]

periodieke bewegingen verklaren: slinger, trilling tussen veren, stuiteren zonder wrijving[bewerken]

omzetting van energie in warmte bij verplaatsingen[bewerken]

energie per tijd en energie per afstand[bewerken]

optrekken en afremmen in stadsverkeer[bewerken]

verband tussen maximum-snelheid en brandstofverbruik[bewerken]

het rendement van energie-omzettingen[bewerken]

vorm van het voertuig[bewerken]

totale warmteafgifte aan het milieu[bewerken]

Submodule C4: Kromlijnige beweging[bewerken]

de baan van een voorwerp in het zwaartekrachtveld[bewerken]

horizontale worp[bewerken]

snelheid als vector[bewerken]

de eenparige cirkelbeweging[bewerken]

baansnelheid, hoeksnelheid, straal, omlooptijd, frequentie[bewerken]

middelpuntzoekende versnelling en -kracht[bewerken]

een satelliet in een baan om de aarde brengen[bewerken]

gravitatiewet van Newton[bewerken]

1N = 9.8m/(s*s)

bepaling van de straal van de baan[bewerken]

omlooptijd bij polaire en geostationaire banen[bewerken]

Informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.