Overleg:Sterkteleer

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Ik ben dit wikibook sterkteleer begonnen na lectuur van het wikibook Klassieke Mechanica. Bedoeling is dit wikibook qua vorm en opzet te enten op het wikibook over Klassieke Mechanica. Bedoeling is ook om op termijn zoveel mogelijk oefeningen, voorbeelden en dergelijke op te nemen. -- Byl 5 jul 2010 20:00 (CEST)Reageren[reageer]

Sterkteleer versus Toegepaste Mechanica[bewerken]

Binnen het Nederlandse onderwijs wordt de term 'sterkteleer' zelden gebruikt en vaker "Toegepaste mechanica" of "Mechanica van constructies" of (het andere vak) "Materiaalkunde". Op de Nederlandstalige Wikipedia is "Toegepaste mechanica" een redirect naar "Sterkteleer", waar dit als gelijkwaardige termen weergegeven wordt in de eerste zin.
De term sterkteleer dekt de lading verder niet helemaal goed; enkel de sterkte van materiaal (en/of constructie?) lijkt te worden beschouwd in plaats van het totale inwendige mechanisme als gevolg van krachtenspel intern en extern.
Sterkte is een van karakterstieken van materiaal/constructie en vormt niet het enige criterium voor bezwijken; de taaiheid, doorbuiging, rekstijfheid, etc.
Er wordt verwezen naar het Engelstalige wikibook "Strength of materials". Er bestaat echter ook "Applied Mechanics" en ik vraag me af of dat eveneens een synoniem voor "Strength of materials" is? Dit kan voor verwarring zorgen.
De term "Toegepaste Mechanica" sluit ook beter aan op de term "Klassieke Mechanica".
Al met al wil ik daarom voorstellen om dit wikibook te hernoemen naar "Toegepaste Mechanica" met daarbinnen als belangrijkste onderdeel "Sterkteleer" en daarnaast ook onder andere "Plasticiteitsleer" en "Elasticiteitsleer" (in Nederland aangeduid als "Plasticiteitstheorie"). --Blueknight 6 jul 2010 15:48 (CEST)Reageren[reageer]

Byl 6 jul 2010 20:15 (CEST) :Reageren[reageer]
Blueknight, geweldig dat je wil meewerken. Ik wil eerst zeggen dat ik wel een grondige kennis van de meeste zaken heb, maar ik ben zeker geen superspecialist of docent of dergelijke.
in mijn opleiding was (de beginselen van) sterkteleer beperkt in die zin dat:
 • de materialen als homogeen en isotroop beschouwd worden
 • het superpositiebeginsel is geldig
 • het principe "dat vlakken loodrecht op de aslijn vlak blijven na vervorming" is geldig
 • het breukcritrerium of vervorminscriterium blijft binnen de elasticiteitsgrens.
Het was bij mijn opleiding sterkteleer meer de bedoeling een brede theoretische achtergrond en verwerven en het inzicht om die kennis ook toe te passen bij concrete berekeningen en toepassingen. Het lijkt mij dan ook de logische eerste, meest toegankelijke en noodzakelijke stap om tot gevorderde kennis en inzichten te komen en het was in deze optiek dat ik dit wikibook gestart ben. De aandacht voor zaken als breukcriteria en vervormingscriteria, het inbouwen van veiligheden en dergelijke, was ook niet zo groot, dit kwam aan bod in andere opleidingonderdelen, vooral bij "analyse van constructies"
---
Ik heb er geen enkel probleem mee om sterkteleer als onderdeel onder "Toegepaste Mechanica" te plaatsen aangezien het uiteraard een onderdeel is van de toegepaste mechanica.
In België wordt de naam "sterkteleer" quasi in elke onderwijsinstelling gebruikt.
Ik heb destijds in mijn schoolse carrière naast de analytische(=klassieke) mechanica de volgende vakken gehad, die allemaal min of meer onder de noemer "toegepaste mechanica" vallen: sterkteleer (dit wikibook + platen, schaalconstructies, virtuele arbeid, en wat complexere gevallen), bouwmechanica(sterkteleer toegepast op constructies, hyperstatische gevallen, verende opleggingen, cross en andere vereffeningsmethodes), elasticiteitsleer (incl plasticiteit, was zeer wiskudig en abstract opgevat), analyse van constructies (eurocode, berekenen van stucturen in hout, gewapend beton en staal incl knik, kip, bout- en lasverbindingen), eindige elementen, dynamica van constucties (dynamische belastingen, trillingen, eigenfrequenties van structuren) en mogelijk vergeet ik er nog enkele.
Het lijkt mij logisch dat andere onderwijsinstellingen andere namen gebruiken, aangezien de grens tussen deze opleidingsonderdelen nogal vaag is en meer dan eens in mekaar overlopen. In het engels worden de termen strength of materials, applied mechanics, engineering mechanics, structural analysis enzoverder blijkbaar ook vlotjes gebruikt voor zaken die allemaal overlappen.
Vakken over Materiaalkunde, toegepaste materiaalkunde en technologie van materialen, heb ik ook een hoop gehad, maar hoewel er uiteraard raakvlakken zijn lijkt mij dit niet thuis te horen in een wikibook "toegepaste mechanica" maar eerder in aan afzonderlijk wikibook.
---
De methode die jij (impliciet) voorstelt lijkt zeer goed en ik stel dan ook voor dat we volgende indeling gebruiken:
Wikibook "Toegepaste Mechanica" aanmaken met volgend voorstel voor de inhoud (niet beperkende lijst):
1 sterkteleer
2 elasticiteisleer
3 plasticiteisleer
4 structurele analyse
5 dynamica van structuren
6 ...
* als bepaalde modules bij meerdere onderdelen thuishoren maakt het niet echt uit waar de betreffende module staat of eerst aangemaakt is, er kan een doorverwijzing gebeuren of desnoods een verplaatsing van een module van een onderdeel naar een ander.
* als er materiaalkundige, wiskudige of mechanica-voorkennis nodig is, kan men doorverwijzen of kort de basis aanhalen mocht er nog geen wiki zijn.
Indien akkoord kunnen we op deze basis verder lijkt mij. -- Byl 6 jul 2010 20:15 (CEST)Reageren[reageer]
Prima! --Blueknight 7 jul 2010 16:32 (CEST)Reageren[reageer]
Uw bijdragen geven blijk van een zeer grondige kennis van zaken, waarvoor m'n complimenten; in vergelijking daarmee zit ik iets minder ruim in mijn expertise en tijd. Dit cursusmateriaal komt goed van pas voor (bijvoorbeeld) studenten van de Nederlandse constructeursopleiding; zij hebben te maken met onder andere lesmateriaal waarin uitwerkingen/antwoorden op oefeningen ontbreken en met lessen waarin diepgang soms lijkt te ontbreken. Hopelijk kunnen we met deze samenwerking een heldere en leesbare cursus schrijven; voor onder andere deze doelgroep. --Blueknight 8 jul 2010 17:03 (CEST)Reageren[reageer]
Meest toegepaste onderverdeling van klassieke fysica in engineering
Afbeelding rechts van en:B:Engineering_Mechanics. --Blueknight 9 jul 2010 10:48 (CEST)Reageren[reageer]
 1. Fysica
  1. Thermodynamica
  2. Elektrotechniek
  3. Mechancia
   1. Klassieke / Theoretische Mechanica
   2. Toegepaste Mechanica 1 (basis/algemeen)
    1. Sterkteleer
    2. Elasticiteisleer
    3. Plasticiteisleer
    4. Structurele analyse
    5. Dynamica van structuren
    6. ...
   3. Toegepaste Mechanica 2 (vakgebieden)
    1. Mechanica van Constructies (bouwkunde / civiele techniek)
    2. Werktuigbouwkunde
    3. Mechanica van materialen

Bovenstaand is een (verder uitgewerkte) voorstel voor indeling voor bestaande en toekomstige mechanica-boeken. --Blueknight 10 jul 2010 20:24 (CEST)Reageren[reageer]

Werktuigkunde[bewerken]

Aangezien ik een bouwkundige en geen werktuigkundige achtergrond heb, zijn mijn teksten vooral bouwkundig gericht. Aanvullingen ivm werktuigkunde zijn meer dan welkom. -- Byl 5 jul 2010 20:18 (CEST)Reageren[reageer]

Deelnemer(s)[bewerken]

Met mijn civieltechnische achtergrond en huidige betrekking binnen prefab-engineering (beton) wil ik de komende tijd graag proberen dit boek te aanvullen. --Blueknight 6 jul 2010 15:48 (CEST)Reageren[reageer]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.