Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Synergetisch systeem

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Ik vind het gebruik van de twee termen synergie en synergisme nogal verwarrend. Als synergetisch afgeleid is van synergie, is het dan niet voldoende om je te beperken tot deze term? Ik zou synergisme buiten beschouwing laten.

‘Synergetisch systeem’ gaat dan over verschillende elementen die als één geheel (gaan) functioneren en betere resultaten behalen dan als je alleen werkt of de verschillende elementen samenvoegt. Het resultaat van het gehele systeem (gaat)zal beter zijn dan die van de afzonderlijke delen van het systeem. Hier wordt het ww gaan wel dikwijls en niet echt juist gebruikt.

Het is een systeem dat in harmonie samenwerkt en waar de verschillende elementen elkaar mooi aanvullen. En versterken?


voorbeeld ?


In de titel conceptnaam en P2P mag je conceptnaam vervangen door synergetisch systeem.

Wat bedoel je met: bijgedragen partijen?

Dit is niet duidelijk voor iemand die niet weet wat P2P is.


theoretische duiding

Synergie is dan zo ontwikkeld als een maat voor de effectiviteit van de gezamenlijk inspanning van verschillende subsystemen. Deze zin begrijp ik niet, je gebruikt ook wel dikwijls het woordje dan.

de eenwording van de menselijke kennis: wat betekent dit?


externe links

Ze hebben het ... Wie zijn ze?

(feedback van Hilde Goossens)


Feedback Astrid Geunes

Definitie

Je haalt aan dat synergie en synergisme synoniemen zijn, maar dat ze toch hun eigen betekenis hebben. Dan zijn het volgens mij geen synoniemen…

Je referenties kloppen niet. Kijk deze nog eens goed na (je vindt een document op Toledo met de regels!). Als er geen datum is, kan je beter ‘n.d.’ toevoegen.

Misschien kan je beter één begrip kiezen i.p.v. beiden erg uitvoerig uit te leggen.

Het onderdeel is naar mijn mening erg lang. Het zou een korte, bondige definitie moeten zijn. Je kan beter enkele alinea’s verplaatsen naar de theoretische duiding.

Relatie met P2P

Hoe gebruikt Bauwens het concept? Dit is niet duidelijk en vloeit niet voort uit je beschrijving.

Voorbeeld

Waar is je voorbeeld?

Theoretische duiding

Ook hier kloppen je referenties niet. Kijk ze nog goed na! Je haalt naar mijn mening met bepaalde momenten informatie aan die niet erg belangrijk en to-the-point is. Kijk nog eens goed na wat echt tot de kern van het begrip hoort. Zijn er andere bronnen waar je beroep op kan doen buiten Wikipedia? Probeer verschillende bronnen te krijgen om het begrip te duiden.

Links

Je eerste link verwijst naar een waterfilter: is dit belangrijk? Geeft dit de mogelijkheid om meer informatie te verkrijgen over je concept? Naar mijn mening persoonlijk niet. Over het algemeen vind ik dat je linken niet erg voor extra informatie zorgen. Kan je nog eens op zoek gaan naar andere bronnen die het begrip meer duiden?


Feedback Devaere Karolien

De definitie van je concept is lang maar wel duidelijk. De theoretische duiding is voor mij niet duidelijk. Je brengt daar verschillende begrippen bij die naar mijn mening niet relevant zijn. Je schrijft dat synergisme een neutraler begrip is, kan je dat meer verduidelijken? In de theoretische duiding staan ook een aantal fouten, typfouten vermoed ik, maar dit kijk je best nog even na. Kijk ook de referentielijst nog eens na met behulp van de info op toledo.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.