Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Spiritualiteit

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Feedack Ronde 2

Spiritualiteit en p2p

De tekst verwijst immers naar voorbeelden die Bauwens in interviewstijl aanhaalt en die vatbaar zijn voor interpretatie. Zo bijv de absolute gehoorzaamheid aan de abt is feitelijk onjuist en is een der drie regels van de religieuze orde die de postulant vrijwillig en contractueel aanneemt wanneer hij zich terugtrekt uit de wereld en in dienst van God in het klooster treedt. Zo ook de spirituele wanhoop die door betrokkenen wellicht als spirituele hoop wordt uitgelegd. Deze voorbeelden gaan dus wat kort door de bocht maar doen verder weinig afbreuk aan de redenering van Bauwens, passen in zijn betoog maar kunnen geen 'officiële' standpunten over p2p zijn.


Voorbeeld


Opmerking in dezelfde zin als voorgaande: Bauwens omschrijft Heron en Ferrer als grondleggers (een beter woord dan stichters) alsof beide daaraan hebben samengewerkt. Dit is niet zo, ze zijn van een andere generatie en hebben elk op hun wijze en dus ook afzonderlijk bijgedragen tot de theorie van de participatieve en rationele spiritualiteit. In de interviewstijl die Bauwens hanteert worden beide in één adem geassocieerd alsof het een duo is. Dit letterlijk overnemen in de wikibooks is wetenschappelijk onjuist.

Daarenboven is de link die hier wordt gelegd een secundaire link en geen primaire referentie. Hier past dus wat literatuuronderzoek (verificatie) om meer originele referenties te vinden en ik zou ze elk afzonderlijk met hun specifieke merites vermelden.


Theoretische duiding

Tekst OK maar staat volledig los van overige tekst en dus ook van p2p. Wat is de band met p2p?

Je eindigt met het begrip transcendentie wat bij Bauwens weinig aandacht krijgt. Transcendentie staat voor verticaliteit terwijl Bauwens horizontaliteit benadrukt.

Deze tegenstelling (of verschillende benadering) mag worden vermeld: Bauwens legt de nadruk op verschillende perspectieven, invalshoeken (als aspecten van horizontaliteit), wat staat in de conceptversie spiritualiteit maat in de wikibook versie is weggelaten. Ik zou dus een deel van deze weggelaten tekst recupereren. Transcendentie blijft wel het doel van de spiritualiteit maar over de transcendente ervaring kan en wil Bauwens geen uitpsraken maken. Het diepste wezen van de spiritualiteit wordt door Bauwens erkend maar blijft buiten schot. Hij gaat meer in op techniek en context. Het boek van Bauwens moet in die zin worden begrepen, maar deze beschouwingen toevoegen laten toe deze wikibooks tekst tot één geheel te maken.


Feedback Ronde 3

  • vergeet niet te refereren in een tekst bij je voorbeeld vb. Ferrer (2011)
  • Ik begrijp dat spiritualiteit een zeer moeilijk begrip is, maar ik vind dat je nog veel moeilijke woorden of zinnen gebruikt die niet altijd voor de lezer even duidelijk worden. vb. een psychotechnisch aspect. Mogen we vragen dat je de taal/tekst nog eenvoudiger maakt.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.