Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Sociale technologie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Peerfeedback Annelies Dumoulin

Omschrijving

De omschrijving is helder en duidelijk. Ik snap enkel niet goed waar de laatste zin vandaan komt? Misschien kan je het citaat ook omschrijven in je eigen woorden.


Relatie met P2P

Je legt de nadruk op het belang van sociale technologie voor P2P, maar je legt niet concreet uit hoe dat een hulpmiddel kan vormen om P2P mogelijk te maken. Je kan misschien nog uitgebreider ingaan op de rol die sociale technologie voor P2P kan gaan spelen. Is het een belangrijk hulpmiddel voor de commons of kan je op het internet ook gewoon aan P2P doen? Dit kan je nog wat verder uitwerken.


Voorbeeld

Puur vormelijk moet je de concreet weghalen uit de titel. Dit is voor de uniformiteit van de wiki. Probeer je voorbeelden wat concreter te maken. Je geeft enkele korte voorbeelden, maar kies er misschien eentje en werk dit wat verder uit. Wat is de impact van bijvoorbeeld een gsm of facebook voor een samenleving?


Theoretische duiding

Ook hier de juiste titel gebruiken. Ik vind de historische duiding wel interessant. Het geeft je een beeld van hoe het begrip geëvolueerd is. Ik mis echter wat meer inhoudelijke duiding. Hiermee bedoel ik dat je misschien wat meer kon ingaan op wat sociale technologie vandaag betekent en wat er deelaspecten van zijn. Probeer vooral te focussen op het begrip en onderbouw dit met eventuele literatuur.

Externe links

Ook hier de titel aanpassen in functie van de wiki. Probeer ook linken te geven ter verdieping en niet als bron van in je tekst, want dit leg je al uit.


Peerfeedback Ellen Van der Velde

Definitie

Ik begrijp wat sociale technologie betekent, maar ik vind het nog geen vloeiende tekst. Ik weet namelijk ook niet waar die laatste zin ineens vandaan komt.

P2P

Ik vind de uitleg die je al hebt geschreven zeer duidelijk en goed dat je meer dan 1 bron gebruikt hebt om het te staven.

Voorbeeld

Ik vind dit niet echt een 'concreet' voorbeeld. Je haalt voor mij gewoon een aantal zaken boven. Misschien moet je 1 voorbeeld echt uitwerken om sociale technologie te staven.

Theoretische duiding

Ik vind wat je hier hebt geschreven al edelijk duidelijk. Al werk je vooral met sociale technologie in de geschiedenis en niet wat het deze tijd betekent, link het misschien aan je voorbeeld als je werkt met gsm. Gewoon voor de uniformiteit van de wiki, gebruik je best de aangegeven titels.

Externe links

Je koppelt je links aan tekst die je hebt erboven hebt geschreven. Er is echter een verschil tussen externe links en referenties. Probeer dus links te zoeken die extra inzichten kunnen bieden in je concept. Ook hier, gebruik de uniforme titel.

Feedback Michiel Dusar[bewerken]

Grondig gewijzigd en knap verbeterd t.o.v. concept! Het voornaamste probleem is de schrijfstijl. Uitkijken naar ontbrekende punten als afsluiting van een zin.


Definitie

Laatste zin is vertaald uit Engelstalige wiki: link kan worden toegevoegd, en met een nieuwe lijn beginnen. Het is immers een alternatieve definitie.


Relatie met P2P

Bijv wikipedia: Zo kunnen mensen samenwerken om bruikbare kennis te produceren en te delen (dit laatste toevoegen)

Kerkentoren =< kerktoren

Laatste 3 zinnen zijn belangrijk voor toekomstige evolutie maar weinigzeggend: als nieuwe alinea te herschrijven en meer uit te werken Mogelijk ook link leggen met apps en vrije software

In concept stond een bijdrage over horizontalisering, dat (herschreven) kan worden gerecupereerd. Ook het belang van de jeugd voor de uitbouw van de sociale media begrip dat nu pas in concreet voorbeeld staat, maar naar relatie met P2P moet verhuizen)

Een sleutelwoord dat ontbreekt is netwerken.


Concreet voorbeeld

Lijkt een saaie opsomming. Nochtans is hiervan één verhaal te maken volgens chronologie van ontdekking of implementatie van de sociale media. Je kan hier de nadruk leggen hoe twitter e-mail overvleugelt en hoe snel de evolutie tussen de verschillende communicatievormen gaat.


Theoretisch kader: Historische ontwikkeling

Kleine vind ik niet terug in de referenties. De zinnen die aan hem worden besteed moeten duidelijker, nu staat er 2x hetzelfde maar weinig informatief.

Henderson idem: is te ingewikkeld geschreven, te compact, vermoedelijk slecht vertaald uit het Engels.

Burgess en Eliot ontbreken in referentielijst. Uitbreiding naar psycologie om wat te doen? (te weinig informatief).

Luther Lee Bernard: verder in de geschiedenis mag worden geschrapt (gaat maar om 5 jaar). Deze tekst is wel voldoende informatief maar niet goed geschreven, ik kan de gedachtegang niet volgen (wat is bijvoorbeeld ‘de derde’ ?)

MacKenzie ontbreekt in referentielijst. Ik begrijp waar het over gaat maar het is zeer slecht geformuleerd: bij letterlijk lezen wat er staat snapt men niets.

Artikel Leibetseder: kennis voor ‘een doel’: wat soort van doel? Of gaat het om gebruik van kennis om een bepaalde doelstelling te halen? Gedachte moet zijn concept of zienswijze.

Er ontbreekt nog een zin om terug de band te leggen met de huidige sociale media. Mogelijk kan dit worden gehaald uit Warner en Hornstein / Wikipedia, 2014 (ook slechte wijze van refereren).


Links

Een aantal links zijn in feite artikels die gedownload zijn en moeten verhuizen naar de Referenties en anders worden gestructureerd (bijv . Henderson (1898) titel en oorspronkelijke referentie, en dan pas download van ....


Referenties

Zijn onvolledig (zie opmerkingen hierboven)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.