Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Sociale economie en solidariteitseconomie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

Hey,


Hier zijn een aantal feedbackpuntjes met betrekking tot jouw wiki:

- In het algemeen vond ik het een zeer duidelijke wiki.

- Het voorbeeld heeft een duidelijke link naar het concept en p2p. Het wordt ook duidelijk uitgelegd.

- De links heb ik eventjes diagonaal bekeken. Ze lijken mij wel een meerwaarde om de wiki te staven en duidelijker te schetsen.


Werkpuntjes (vooral kleine dingetjes hoor):

- Bij je definitie: je moet de eerste keer de woorden "sociale economie" en "solidariteitseconomie" in het vet zetten. Dan is het duidelijk dat er daar een definitie volgt van deze begrippen.

- Je zegt het volgende (definitie): "Solidariteitseconomie financiert projecten die wederzijdse belangen dienen en duurzame productie promoten. Belangrijk om daarbij op te merken is dat deze initiatieven onafhankelijk van de overheid en van internationale bedrijven werken. Men wil zonder deze grotere machten vrije handel bevorderen, aangezien deze vaak protectionistische maatregelen opleggen die vrije handel net belemmeren." --> hoe komen ze dan aan middelen om zulke initiatieven op te richten? Want het lijkt me een beetje vreemd dat de overheid wel geld geeft en zich dan onafhankelijk opstelt en zegt 'doe er maar mee wat je wilt'?

- Je zegt steeds 'peer to peer', maar de correcte schrijfwijze blijkt 'peer-to-peer'.

- Bij puntje twee staat: "Bauwens stelt dan ook dat materiële productie een onmisbaar iets dat dus zeker niet mag uitgesloten worden." --> ik mis hier nog een werkwoord ofzo in de zin?

- In je theoretische duiding zeg je: "Bij macro-economie gaat het over grootheden die op zoek zijn data om te bepalen hoe de grootheid zich in de toekomst gaat ontwikkelen en hoe het zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen." --> op zoek zijn naar data?

- Bij het citaat uit het boek van Bauwens is je bronvermelding niet juist volgens de APA-normen: Korte citaten plaats je tussen dubbele aanhalingstekens. De dubbele aanhalingstekens moeten vóór de eindpunt van de zin geplaatst worden. Je kunt het citaat laten voorafgaan door een dubbele punt, maar dat is niet noodzakelijk. Het paginanummer vermeld je in de ronde haakjes na het jaartal. Jaartal en paginanummer worden gescheiden door een komma. In een Nederlandse tekst wordt het paginanummer voorafgegaan door 'p.'.

- Ik mis in je tekst nog soms referenties. Kan het zijn dat je die vergeten bent toe te voegen? Van waar heb je je voorbeeld gehaald? (toch niet zelf verzonnen lijkt me). Hoe kom je aan de onderbouwing van P2P? (je geeft enkel een referentie bij het letterlijk overnemen) Waar heb je de informatie gehaald met betrekking tot jouw definitie?


Hopelijk ben je er iets mee.

Groetjes Manon


Bij de definitie is het de bedoeling dat je de woorden 'sociale economie' en 'solidariteitseconomie' in het vet zet. Zo wordt het onmiddellijk duidelijk waar de wiki over handelt. Voor valt er op de definities niets aan te merken.

Volgens mij mag je bij de link tussen je concept en P2P de beide concepten nog iets mee betrekken. Je geeft aan dat ze aansluiten bij of samenhangen met de principes van P2P en geeft vervolgens een beschrijving hoe Bauwens de heersende economie wil ondergraven (transparante economie en civil society). Maar hoe hangen deze zaken precies samen met je concepten sociale economie en solidariteitseconomie? Volgens mij mag je dat hier expliciet vermelden.

Je voorbeeld vind ik goed en zeer duidelijk. Ik heb wel één klein vraagje. Op een bepaalde moment zeg je: 'Sommige politici zijn voorstander van deze nieuwe vorm van economie en handel en steunen de bedrijven en coöperaties, andere politici zetten zich hier sterk tegen af en willen dat alles blijft zoals het was. Een voorbeeld daarvan is de sterk ontwikkelende biologische landbouw in dit land'. Is dit een voorbeeld van voorstanders of tegenstanders? Of van nog iets anders? Misschien kan je de eerste zin ook opsplitsen in twee zinnen. Het is namelijk nog al een lange zin.

De theoretische duiding vind ik heel goed! Het volledig helder. Alleen vergeet je af en toe te refereren. Het is belangrijk dat je altijd weergeeft uit welk boek, welke tekst of van welke internetbron je bepaalde info haalt.

De linken heb ik eens snel bekeken en kunnen volgens mij een meerwaarde bieden om (onderdelen van) de wiki te verduidelijken.

Over het algemeen een heel goede wiki!

Groetjes Julie


Feedback 3

1. De eerste keer dat je je concept vermeldt, moet deze normaal in het vet staan. Misschien kijk je best de handleiding nog eens na. Misschien moet je ook eens nagaan wat de definitieve naam is van je concept. In mijn lijst stond gewoon ‘sociale economie’ zonder solidariteitseconomie erbij.

2. Deze twee concepten houden sterk verband met de ideeën van peer to peer, die Michel Bauwens voorstaat.

3. ‘De landen van Zuid-Amerika hebben de crisis van de laatste jaren sterk gevoeld.’ Ik zou gewoon zeggen ‘Zuid-Amerika heeft de crisis…’

4. Ik las dat mijn voorgangers geen grote opmerkingen hadden over je praktijkvoorbeeld. Maar voor mij klopt er iets niet. Ik hoop dat onderstaande een beetje duidelijk is. Uiteindelijk beslis je zelf wat je er mee doet.

- Je spreekt in je praktijkvoorbeeld vaak over 'organisaties’. Kan je hier een voorbeeld van geven? Ik vind het wat vaag.

- Je zegt eerst dat deze projecten onafhankelijk zijn van de overheid en verder schrijf je dan over de dualiteit van de overheid waarin sommige politici voorstander zijn van deze nieuwe vorm van economie. Maar als deze politici de sociale economie willen steunen, zal het uiteindelijk toch wel te maken hebben met de overheid. Of zie ik dit verkeerd?

- ‘Een voorbeeld daarvan is de sterk ontwikkelende biologische landbouw in dit land.’ Van wat is het juist een voorbeeld? Een voorbeeld van sociale economie of van die tweedeligheid binnen de overheid of ..?

- Ze maken gebruik van de rijkdom van het land. Ik begrijp niet goed waar dit geld/rijkdom vandaan komt.

Ik hoop dat bovenstaande een beetje duidelijk is. Ik zou je voorbeeld een beetje herschrijven. Misschien kan je het praktijkvoorbeeld nog aan een paar vriend(inn)en laten lezen en is het voor hen wel duidelijk.

Nog veel succes! Bo Goeminne

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.