Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Ruilwaarde

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Over het algemeen is je wiki goed.

De definitie 'de waarde dat iets heeft bij een ruil' vind ik een beetje vreemd geformuleerd. Kan je dit anders verwoorden?

Bij de link tussen het concept en P2P zeg je dat Bauwens ruilwaarde beschrijft bij de overgang van het feodalisme naar het kapitalisme. Vervolgens schrijf je 'Mensen gaan daar namelijk beginnen om voor zichzelf te werken en gelijke waarden uit te wisselen'. Slaat die daar dan op het kapitalisme of echt op de overgang tussen beide systemen? Daarnaast is de zin voor mij niet volledig duidelijk. Vooral het tweede deel ('gelijke waarde uit te wisselen') kan volgens mij iets beter geformuleerd worden. Ook de zin daarna ('Ze verliezen middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien') is voor mij onduidelijk. Bovendien zou ik de zin 'Op p.42 van zijn boek ‘de wereld redden’ staat er dat wanneer iemand een tekst schrijft op Wikipedia, dit niet doet om geld te verdienen, maar om Wikipedia beter te maken' ook aanpassen. Je kan deze zin misschien opsplitsen in twee zinnen. Op dit moment leest de zin moeilijk.Iets verder schrijf je 'Men kan wel een commerciële activiteit ontwikkelen rond de commons, maar het geld dat men daarmee verdient, heeft men te danken aan de gratis gebruikswaarde van de commons die universeel beschikbaar zijn'. Wat bedoel je hier met de gratis gebruikswaarde? Hoezo kan men op deze manier geld verdienen? De laatste alinea van dit stuk ('Als laatste kan ik verwijzen naar bladzijde 57 van het boek. Daar schrijft Bauwens (2013) dat bij het netarchisch kapitalisme de gebruikers de gebruikswaarde creëren, maar dat de eigenaars realiseren in ruilwaarde. Dit vormt echter een probleem omdat die systemen geen reproductie toelaten. Diegene die de waarden creëren, kunnen namelijk niet in hun levensonderhoud voorzien. Die systemen parasiteren dus volledig op de oude economie. Een systeem dat niets teruggeeft aan diegenen die de waarde produceren, is onevenwichtig en creëert een waardecrisis in de samenleving.') is voor mij ook moeilijk om te volgen. De formulering 'eigenaars realiseren in ruilwaarde' vind ik zeer vreemd. Bedoel je dat de eigenaars toch geld krijgen als hun product veel gebruikt wordt? Ontbreekt er bij 'kunnen namelijk niet in hun levensonderhoud voorzien' niet het woord worden tussen levensonderhoud en voorzien? Volgens mij kan dit hele stuk over de link tussen je concept en P2P iets duidelijker geformuleerd worden. Je haalt goede zaken aan, alleen zou ik het af en toe anders formuleren zodat het vlotter leest en het duidelijker wordt.

Je voorbeelden vind ik goed en duidelijk.

Bij de theoretische duiding schrijf je op een bepaald moment 'het aantal arbeid dat erin steekt'. Dit zou ik veranderen naar 'de arbeid die erin steekt' of 'het aantal uren arbeid dat erin steekt'. De zin 'Voor het kapitalisme werkte men met de cyclus waar-geld-waar, maar in het kapitalisme is deze cyclus verandert in geld-waar-geld' moet ik iedere keer opnieuw lezen omdat ik in de war ben met het woord 'voor'. Misschien kan je de zin aanpassen naar 'In de periode voor het kapitalisme, ...' zodat het duidelijk is dat het om een tijdsperiode gaat.

De links die je toegevoegd hebt, lijken op het eerste zicht een toegevoegde waarde. Ze kunnen dienen als verduidelijking bij bepaalde zaken.

In het gehele document gebruik je vaak lange zinnen die je aan elkaar plakt met komma's en voegwoorden. Ik raad je aan om die lange zinnen op te splitsen in meerdere zinnen. Dit zorgt er voor dat de tekst vlotter leest. Als je op je formulering let, zal ook het stuk over de link tussen ruilwaarde en P2P duidelijker worden.

Groetjes Julie


Je wiki zit goed in elkaar en voor wat mij betreft ook wiki-waardig. Wel heb ik nog enkele kleine opmerkingen.

  • Ik heb een interne link naar 'Gebruikswaarde' gemaakt, zodat je daarover niet meer uitleg moet geven dan je nu doet om het te begrijpen.
  • Je laatste alinea bij je link met P2P is voor mij niet duidelijk. Ook denk ik dat je zinsconstructie niet volledig klopt. Werk dit stukje iets meer uit of werk eventueel ook met interne links.
  • Je spreekt in dit deel ook uit eigen persoon, wat niet gebruikelijk is op een wiki.
  • Het voorbeeld is simpel en duidelijk.
  • In je theorie; wanneer je het over linkin hebt, heb ik een bedenking. Een materieel product kan toch nooit enkel gelijk zijn aan de arbeid? De ruilwaarde hangt toch ook af van de aangekochte grondstoffen? Voor immateriële producten kan ik dit wel volgen.
  • De auteurs die ja aanhaalt zijn duidelijk, maar ik zou niet zeggen 'als laatste...' aangezien het zo lijkt dat dit de enige auteurs zijn die over ruilwaarde hebben gesproken.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.