Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Relationele ontologie

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks
  • Ik zou er voor kiezen om eerst algemeen relationele ontologie te definiëren, zoals het op wiki's gebruikelijk is. Hoewel dit dan waarschijnlijk nog vaag is, kan je daarna wel meteen ontologie uitleggen. Samen is het zeer duidelijk.

--> ik liet het nalezen aan kennissen en zij zeiden allen dat ze eerst het woord ontologie uitgelegd moesten hebben (ze zijn niet zo thuis in die terminologie), dus voor "leken" is een eerste introductie in dat woord misschien toch handig? Ik zou bovendien niet goed weten hoe ik dat begrijpelijk uitleg (dus een zin die "iets" zegt) zonder het woord ontologie te moeten uitleggen... Na feedback van DMaarten dus besloten het zo te laten (met samenvoeging 2e en 3e alinea).

  • Je theorie is duidelijk, maar wat te uitgebreid, waardoor het minder studeerbaar lijkt.

--> Zou het inkorten het dan niet minder duidelijk maken? Ik denk niet dat het de bedoeling is dat studenten alle auteurs en ideeën klakkeloos moeten vanbuiten leren voor het examen, eerder dat ze een voldoende "kadering" hebben waardoor ze het begrip in de juiste context leren begrijpen.... Idee: het stuk over relationele epistemologie laten staan en het stuk over relationele ontologie in de theologie weggelaten na feedback van DMaarten.

  • Je voorbeeld is een grote blok tekst. om wat ademruimte te creëren kan je het best wat opdelen in alinea's.

--> OK!

Algemeen: ik vind je pagina erg sterk! Om op je vragen te antwoorden. Je inleiding/definitie vind ik goed. Eerst ontologie duiden lijkt mij een goede keuze, het kan misschien helpen om je tweede en derde alinea samen te voegen om je opzet te duiden. Wat betreft het beperken in de lengte, ik denk dat je allemaal relevante zaken aanhaalt. Alleen het stukje rond de theologie is misschien minder relevant in deze context.

Hopelijk heb ik je hiermee doorheen je moeilijke knopen geholpen :-) DMaarten (overleg) 1 dec 2014 17:38 (CET)Reageren[reageer]

--> BEDANKT Maarten!

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.