Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Open source economy

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Woordenboekomschrijving van het concept

Ik vind het zeer positief dat je hier twee verschillende definities weergeeft van 'Open source economy'. Daarna vat je de kern van de twee definities kort en bondig in eigen woorden samen, waardoor je duidelijkheid en transparantie creëert. Na het lezen van deze paragraaf is de betekenis van je concept voor mij als lezer reeds duidelijk.


Open source economy en P2P

In de eerste alinea haal je aan: 'Dit doet hij onder andere in zijn boek ‘De wereld redden'.' Het is, naar mijn mening, beter dat je deze zin wat probeert te herformuleren. Je zegt hier dat onder andere in het boek de idee van open source economy aan bod komt. Hierdoor verwacht je als lezer dat er nog andere bronnen volgen van Bauwens waarin hij dit begrip gebruikt. Het lijkt mij beter wanneer je echter zegt: In zijn boek 'De wereld redden' brengt Bauwens het idee van open source economy naar voren. Op die manier creëer je geen verdere verwachtingen in verband met andere bronnen bij de lezer. Verder is het interessant dat je beide modellen naast elkaar legt en kort bespreekt. Ook de conclusie die je hierbij stelt schept een zekere duidelijkheid voor de lezer. Ik vind deze paragraaf vlot en helder geschreven. Als lezer begreep ik steeds alles wat geschreven staat, dit is namelijk ook zeer belangrijk.

Voorbeeld

Je legt het voorbeeld transitie-initiatief uitgebreid en duidelijk uit. Ik heb hier dan ook verder niets op aan te merken. Ook is het zeer positief dat je in de laatste alinea nog een ander voorbeeld aanhaalt. Door twee verschillende voorbeelden aan te halen een zekere diepgang.

Theoretische duiding

Wat ik zeer positief vind, is dat je de 'moeilijke woorden' die je gebruikt steeds voldoende uitlegt. Aan het begin van de alinea haal je bijvoorbeeld het concept 'open source software' aan, wat je vervolgens duidelijk uitlegt. Ik zit als lezer dus niet met het gevoel dat er bepaalde zaken onduidelijk zijn en blijven. Daarnaast lijk je voldoende bronnen te gebruiken, wat ook een zeer positief punt is. Op die manier werp je verschillende perspectieven op het concept en kan je verschillende zaken aanhalen. Je haalt in deze theoretische duiding de verschillende aspecten van open source economy aan en deze vormen een goed en duidelijk geheel. Knap werk!De definitie van jouw concept kan je best in een doorlopende zin plaatsen. Ik zou ook niet beginnen met de definitie van ‘open source’, maar dit verwerken in de definitie van jouw concept.


Je geeft een citaat waarin je concept verbindt met de visie op P2P van Michel Bauwens, misschien kun je dit ook nog even in je eigen woorden uitleggen want nu vind ik het moeilijk om de link te begrijpen.


“Conclusie? De ideologie van P2P overlapt duidelijk vaak met die van open source economie.” Misschien kan je nog even kort aangeven waarom ze precies overlappen. Ik zou dit ook in één zin zetten, zoals “Ik kan concluderen dat..”


De theoretische duiding van je concept is goed uitgewerkt!

____________________________________________________________

De defenitie is heel helder, mede door de opsplitsing ....

Open source en P2P: De 2 alinea's zijn heel erg duidelijk, goed geschreven en goed opgebouwd. Wel vraag ik me af, is het nodig om een conclusie te formuleren op een wiki pagina? Ik vind dat deze conclusie reeds heel duidelijk naar voor komt uit de voorafgaande alinea's. Het gaat om de omschrijving, een conclusie is niet echt aan de orde?

Voorbeeld: De voorbeelden zijn mooi uitgelegd, geen enkel moeilijk woord. Wel mis ik de link met de open source economie. Kan je daar meer de vinger op leggen?

Theoretische duiding: Heel erg interessant en leest als een trein!


Definitie: is zeer duidelijk. Ik hou er juist van hoe je ze eerst ontleedt en dan weer samenbrengt

P2P en Open Source Economie: Ik zou in je conclusie nog even aanhalen wat de overlappingen juist zijn en eerder iets zeggen id stijl door de "kortom..." of "ik concludeer...dat x eigenschappen/raakvlakken, P2P en Open SOurce Econmy" overlappen.

Voorbeeld: mooi voorbeeld en leest vlot

Theoretische duiding: mooi uitgewerkt en leest vlot

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.