Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Kwestie 2 - Kennis

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikibooks

De kwestie-wiki is alvast wat verbeterd op het vlak van taal, leesbaarheid en het volgen van de redenering in functie van studeerbaarheid voor medestudenten en begrijpelijkheid voor buitenstaanders die niet bij de discussie aanwezig waren.

Meer ingrijpende bedenkingen en opmerkingen formuleer ik hier omdat ik uiteindelijk niet tot de redactieploeg van de kwestie behoor:

- Het laatste deel bij de eerste vraag vind ik onduidelijk qua structuur en de inhoud misschien wat te weinig uitgediept. Het voorbeeld over de studenten die 5 jaar in Leuven zitten vind ik niet duidelijk. Het is misschien goed om i.p.v. weer een vraag te stellen enkele alternatieven aan te reiken.

- De paragraaf over het verschil van effecten van verschillende soorten onderwijs is interessant om wat meer te duiden. Het voorbeeld daarbij is dan weer wel goed gekozen.

- De paragraaf over motivatie loont ook de moeite om wat meer te duiden.

- De zin in de 2e alinea bij vraag 2 'Experts hebben meer aanzien, maar als we hen zo gaan beschouwen is het niet zuiver P2P, want men valt niet volledig terug op uw peers' begrijp ik niet goed.

- De 4e alinea bij vraag 2 'Wanneer men dan iets gemaakt heeft dat niet werkt moet men opnieuw beginnen of iets anders proberen...' zou wat beter gekaderd moeten worden in de context van de kwestie. Pas op het einde van de alinea wordt het duidelijk dat de alinea verband houdt met criteria voor betrouwbaarheid.

- 'Kennis is macht, macht is kennis' vind ik nogal scherp gesteld binnen een P2P-context. Persoonlijk heeft het binnen P2P niets met 'macht' te maken.

- Suggestie kernwoorden: toevoegen 'leerproces', 'kennisconstructie'?

- Suggestie linken: linken naar het concept 'collectieve intelligentie' in de wiki?

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.