Naar inhoud springen

Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Financialiseren

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

3e feedbackronde: Afspraak is om geen voetnoten te gebruiken. Bij letterlijke overname van stukken tekst moet bij de referentie na dit citaat ook de pagina worden vermeld cfr. APA-regels. --> Aangepast

Feedback concept financialiseren

1) Ik zou je 2 definities ( uitgebreide en korte) herwerken tot 1 duidelijke omschrijving. Bij je eerste deel mist een referentie : '‘Financialisering is een proces waarbij de invloed van financiële markten, financiële instellingen en financiële elites op het economische beleid en de economische resultaten groeit. Door financialisering verandert een economisch systeem en groeit het belang van de financiële economie (de beurs, aandelen,..) ten opzichte van de reële economie. (reële economie betreft dat deel van de economie dat gericht is op de productie en verlening van goederen en diensten).' Vermoedelijk --> http://www.encyclo.nl/begrip/financialisering

2) Bij het deel over de link met Bauwens schrijf je : 'Bij peer-to-peer legt men waarden in iets anders bv. een activiteit: bijdrage tot de tempel. ‘Geld wordt op die manier als common beschouwd. Het wordt dan gecreëerd op basis van menselijke activiteit. Het commons-model steunt op toereikendheid en niet op schaarste.’ (Bauwens, 2014)'

--> Wat bedoel je met bijdrage tot de tempel? --> Kan je geld dat als een 'commmon' beschouwd wordt verder verdiepen/uitleggen? Dit lijkt mij een essentiële link met P2P en Bauwens + waarom steunt deze niet op schaarste? Leg dit verder uit.

3) Wat bedoel je met toereikendheid?

4) Op vlak van opmaak : pas je titels niet aan maar gebruik de juiste voorschriften die voor iedereen gelden --> niet ' financialiseren: theorie' maar vervangen door theoretische duiding.

5) Ik snap de structuur van je theoretische duiding niet goed.

Heel veel succes ermee!

Alexandra Van hulle

Feedback van Hannah Jans

Ik zou de twee definities herwerken tot één definitie. Volgens mij kan de korte definitie eigenlijk ook weggelaten worden, aangezien hierin in het kort staat wat in de uitgebreide definitie in het lang staat.

In de link met P2P zou ik nog duidelijker het concept financialisering afzetten tegen de principes van P2P: ik zou nog meer nadruk leggen op het feit dat financialisering een tendens is naar meer nadruk op geld en financiële instellingen, en P2P juist een tendens naar minder nadruk op geld.

Ik zou bij de theoretische duiding opletten met de vormelijke vereisten: ik zou de titel veranderen naar ‘Theoretische duiding’, en de tussentiteltjes verwijderen. Je kan de tussentiteltjes verwerken in je alinea zodat het toch duidelijk is waar je het over hebt. De volgorde klopt ook niet helemaal: eerst zou het voorbeeld moeten komen en daarna pas de theoretische duiding. Ook de titel van het voorbeeld moet gewoon ‘Voorbeeld’ zijn.

Je hebt nog één extra externe link nodig.

In de referenties staat nog niet cursief wat cursief moet staan.

Voor de rest vond ik je wikipagina heel goed!

Feedback van Karlien Van Loon

Algemene indruk:

Dit is duidelijk een zeer theoretische term. Je hebt goed getracht het concept over te brengen. Wel mis ik op vele momenten een tekort aan informatie van bijkomende termen, omdat mijn economische kennis vrij minimaal is. Om het toegankelijker te maken voor iedereen kan iets meer aandacht hiertoe veel verduidelijken. Sterk geschreven!

Definitie:

-‘…financiële markten, instellingen en elites’ leest iets vlotter. Dit heb je bij de link met P2P ook gedaan.

-‘Door financialisering verandert het economisch systeem’ naar wat? Naar de groei? Hier mag je de zin meer opsplitsen aangezien je tweemaal haakjes hebt gebruikt is het niet eenvoudig te vatten.

-Bij de volgende alinea gebruik je opnieuw haakjes om een bijhorende term (derivaten) uit te leggen. Het lijkt mij meer studeerbaar als je in plaats daarvan gewoon een nieuwe zin start waar je kort uitlegt wat dit is.

-Tevens zou ik de korte en de uitgebreide definitie samenvoegen tot een geheel waarin je in een laatste zin kort samenvat waar het om draait. Bijvoorbeeld: ‘Kort samengevat verwijst het naar…’

Concept en P2P:

-Goed een link met het boek gevonden.

-Je haalt hier het commons-model aan. Kan je kort toelichten wat dit juist is?

-Algemeen is dit stukje goed geschreven. Wel gebruik je enorm veel letterlijke citaten uit het boek. Misschien kan je dit wat minimaliseren en proberen het zelf te omschrijven met verwijzing naar (pagina’s) uit het boek?

Theoretische duiding:

-Duidelijk drie verschillende puntjes die aan bod komen. Een korte inleiding hierover kan zeker geen kwaad.

-(1) zou ik eerder vervangen door (*) aangezien er geen (2), (3)… achter komt. Maar goed dat je de uitleg hieromtrent gescheiden is van de theorie.

-‘swaps’?

-De achtergrondinformatie lijkt me redelijk overbodig bij de theorieduiding. Misschien kan je deze kort verwerken in de definitie, er verder naar verwijzen in een externe link, of verwerken in een voorbeeld hieronder?

Voorbeeld:

-‘Dit voorbeeld’ zou ik eerder verwoorden als ‘Het volgende voorbeeld’ of iets dergelijks. Aangezien ‘dit’ verwijst naar iets voorgaand terwijl het voorbeeld erachter staat.

-‘… dat vervolgens obligaties (in het Engels Bonds) uitgaf die de inkomsten uit die rechten als onderpand hadden.’ Dit deel begrijp ik niet helemaal. Kun je het anders omschrijven, of na het citaat even toelichten?

Externe Links:

-Leuk dat er een filmlink bij zit!

-Misschien wat afwisselen in taalgebruik, vrij eentonige formulatie.

Referenties:

-‘Boek’, ‘Ebook’, ‘Websites’, vooraf bij de referentie horen niet tot de APA-regels. Gewoon weglaten en opnieuw alfabetisch rangschikken.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.