Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/FLOK-project

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Feedback door Karlien Van Loon:

Algemene indruk:

-Je bent goed van start gegaan. Wel vind ik dat je heel erg breed bent gegaan met je voorbeeld. Op deze manier doe je het overzicht wat verminderen waarover het FLOK-project precies gaat. Zorg er dus voor dat je to the point blijft met je concept, dan komt het helemaal goed!

Definitie:

-De eerste keer dat je je concept vermeld moet je dit in het vetgedrukt zetten.

-Buiten de letterlijke Engelse betekenis van de woorden is het een vrij korte definitie. Misschien kan je in het Nederlands normaals toelichten waarvoor elke letter staat? Op deze manier is het toegankelijker voor meer Nederlandstalige peers (die geen Engels verstaan).

-Bij het puntje Ecuador haal je wel de Nederlandstalige termen boven, dat mag al veel hoger staan.

-Engelse tekst moet in het cursief gedrukt staan.

Concept en P2P:

-‘ FLOK society in Ecuador Drie partijen namen het initiatief voor dit ambitieuze project:’ Klopt deze zin? Wat is die 3? Of is ‘FLOK society in Ecuador’ een kleine tittel?

-Is ‘FLOK society’ iets anders dan FLOK project? Leg even kort toe waarom je deze term gebruikt en waar het voor staat.

-Zijn de namen van deze drie partijen (met hun vertaling) zo belangrijk? Ook de vermelding van de ministers/ rector lijkt me vrij overbodige informatie.

-‘ een open op ‘commons’ gebaseerde kennissamenleving’ Moet worden: ‘een open, op ‘commons’ gebaseerde, kennissamenleving’.

-Misschien kan je wat meer inzoemen op wat het concreet inhield die beleidsvoorstellen? Dit lijkt me vrij interessant.

-Aangezien dat elke letter staat voor een betekenis kan je deze misschien iets explicieter aan bod laten komen, in de manier waarop Bauwens hiernaar kijkt.

-‘ Het doel is dus het ontwikkelen van een innovatieve samenleving waar kennis toegankelijk is voor iedereen.’ Lees zeker ook het concept ‘Inclusionisten’ aangezien dit een voorbeeld is van hoe Bauwens dit wil waarmaken. Misschien niet expliciet bij het FLOK-project, maar wel hebben ze hetzelfde doel.

Voorbeeld:

-Algemeen: Volgens mij heb je niet helemaal begrepen wat juist de bedoeling is van het voorbeeld. Je begint namelijk de geschiedenis en een zeer uitgebreide weergave te geven van de samenwerking van het FLOK-project. Naar mijn mening kan je dit op een veel kortere en krachtigere manier samenvatten. Daarbuiten zou deze kortere samenvatting eerder horen bij je definitie dan bij het voorbeeld. Wel kun je hier (bij voorbeeld en niet bij definitie) verder op ingaan en de voorbeelden die je in deze lange tekst gebruikt (zoals: en voorbeeld: de aanpak en organisatie van de ‘summit’ op 26 mei 2014 waar Michel Bauwens en zijn team hun bevindingen (neergeschreven in het ‘Transition Plan’) zouden delen met het publiek, werd strak gedirigeerd door de overheid.)

-De norm luidt dat na de link met P2P eerst de theoretische duiding komen te staan, nog voor het voorbeeld.

-Opnieuw is hier iets misgelopen met de tussentitels, want ik neem aan dat dat hier ‘Draagvlak voor FLOK in Ecuador is’?

-‘Ecuador’, ‘nationale’ en ‘voldoening’ moeten niet tussen aanhalingstekens. Ook zou ik de eerste zin opsplitsen in twee om het vlotter te doen lezen.

-‘ spreekt als ambitie uit ‘?

-Engelse tekst moet in cursief gedrukt staan.

- Ecuardoriaans expert m.b.t. ‘buen vivier’ vertelt over ‘buen vivir’. Hier zou ik de eerste ‘buen vivier’ weglaten. Ook kun je uitleggen wat ze precies vertellen met het citaat.

-‘ Dit plan In het verlengde hiervan gaf de Ecuadoriaanse overheid het onderzoeksteam van Michel Bauwens, Daniel Vazquez en Xabier Barandiaran de opdracht een onderzoeksproject te starten en een plan te schrijven waarbij men vertrekt van de mogelijkheden van de ‘globale commons’ en de ‘civiele maatschappij in Ecuador’ en deze verwerkt in een ‘transitieplan met bijhorend een politiek denkkader en concrete beleidsvoorstellen’. Splits deze zin op! Tevens gebruik je hier opnieuw veel aanhalingstekens, als je het in je eigen woorden verteld heb je deze niet nodig.

-Wat is het balkje daar in het midden?

-Je maakt tweemaal een referentie naar het boek van Bauwens: Michel Bauwens (2014): ‘We hadden… en achteraan de zin normaals tussen haakjes.

Theoretische duiding:

-Leuk dat je start met vraagzinnen.

-Mist hier een schema/ afbeelding?

-Duidelijke opbouw en duiding waarbinnen het FLOK project past.


Externe Links:

-Let hier ook op de weergaven, het staat nu nog een beetje slordig achter elkaar.

-Je geeft in het algemeen wel veel linken, probeer je vooral te richten op linken die rechtstreeks te maken hebben met het FLOK- Project. Waarbij de achtergrondinformatie minder aan bod komt.

Referenties:

-Niet vergeten toevoegen =)

///////////////////////////////////////////////////

Feedback voor wiki Flok project

Vormelijk

Je titels kloppen niet. Kijk eens naar het document op toledo van de designraad ( zegt hoe je u wiki op wiki books moet plaatsen)

Misschien is het een goed idee om te werken met alinea's? Anders is het moeilijk om je wiki te lezen.

Je referentielijst ontbreekt.

Inhoudelijk

Bij je letterlijke woordenboekomschrijving zou ik de Engelse omschrijving vertalen en duidelijk uitleggen in het Nederlands.

Dit stukje zou ik weglaten : "Ecuador is het eerste land dat de ambitie uitsprak om een transitie naar een post-kapitalistische, open, kennisgebaseerde samenleving (of open, op commons gebaseerde samenleving) vorm te geven." ( heeft niet echt iets te maken met een letterlijke omschrijving)

Je gebruikt vaak Engelse termen of citaten. Misschien kan je dit anders verwerken/ schrijven ? Het maakt je wiki moeilijker leesbaar en studeerbaar.

Voor mij is je illustratie moeilijk te begrijpen.Bijvoorbeeld dit stukje. Het oude ‘Quechua’ woord ‘Sumak Kawsak’ betekent: “good living” or the “good life” in harmony with our communities, ourselves, and most importantly, our living, breathing environment (Pachamama Alliance, n.d.). Eduardo Gudynas, Ecuardoriaans expert m.b.t. ‘buen vivier’ vertelt over ‘buen vivir’: ‘A defining characteristic of buen vivir is harmony; harmony between human beings, and also between human beings and nature. A related theme is a sense of the collective. Capitalism is a great promoter of individual rights: the right to own, to sell, to keep, to have. But this alternative paradigm from South America subjugates the rights of the individual to those of peoples, communities and nature’ (The Guardian, 2013, Buen vivir: the social philosophy inspiring movements in South America). In 2008 nam de Ecuadoriaanse overheid (met president Correa) dit begrip sumak kawsay ook mee op in de nieuwe grondwet en kende hiermee - als eerste land - ook ‘rechten’ toe aan natuur.

Veel succes ermee!

Alexandra Van hulle

///////////////////////////////////////////////////

Vorm:

Algemeen: Je moet nog eens naar de handleiding van op Toledo kijken voor de vormgeving. Zo kloppen je titels nog niet en kan je ook niet klikken op het vorige of het volgende concept. Je titels kloppen ook niet met hoe het designteam ze hebben opgesteld. Misschien moet je deze proberen na te kijken. Je hebt net iets te veel woorden, maar ik vind dit geen probleem.

Gebruik van concept in context van p2p: de zin tussen haakjes zou ik weglaten Je referenties moeten binnen de zin staat: bv.: leiden. (FLOK Society, 2014) --> leiden (FLOK Society, 2014). Dit moet je over heel je Wiki controleren. Je werkt goed met alinea’s, dit maakt het duidelijker en overzichtelijker. Nu lijkt je wiki nog een grote hoop, maar ik denk dat dit al beter gaat zijn wanneer je die titels gaat gebruiken zoals het designteam het heeft voorgesteld. De titel van illustratie en theoretische duiding ontbreken. Terwijl ik denk dat je al een goede theoretische duiding hebt. Ik denk dat je wel al gezocht hebt naar een ander voorbeeld van een FLOK-project dan Ecuador. En zelf heb ik ook geen ander voorbeeld gevonden buiten de p2p context. Dus misschien moet je dan een ander voorbeeld binnen p2p zoeken. Je gaat nog een goed onderscheid moeten maken tussen het concept binnen p2p, een theoretische duiding en een voorbeeld.

Links ter verdieping: Ik zou ook nog eens kijken naar de opmaak, want nu is het niet overzichtelijk.

Inhoud:

Omschrijving: Kan je je definitie vertalen in het Nederlands ? Als het een letterlijk citaat is, moet je het tussen haakjes zetten en in het cursief. Zou je dat citaat dan in je eigen woorden kunnen uitleggen ? Je gebruikt de omschrijving van Michel Bauwens. Bestaat er geen andere omschrijving ? Want nu is het begrip al omschrijven binnen de context van p2p. Bestaat dit ook buiten deze context ? Als dit niet het geval is, dan mag deze definitie zeker blijven.

Gebruik van concept: FLOK society in Ecuador Drie partijen namen het initiatief voor dit ambitieuze project: Het ministerie van ‘Kennis en Menselijk talent’ (the Ministry of Knowledge and Human Talent - with Minister Guillaume Long), SENESCYT, het nationaal secretariaat van innovatie en techniek (the National Secretary of Innovation and Technology) en IAEN (the public University - 'Instituto de Altos Estudios del Estado' -met rector Carlos Prieto). --> deze zin klopt niet

De inhoud is goed en ik snap het concept ook, maar ik zou bij de Engelse citaten kort nog een woordje uitleg geven. Je geeft niet enkel een beschrijving, maar ook de nadelen van het FLOK-project, dit vind ik goed.

Ik vind je wiki al zeer goed, het zijn nog een paar details die je moet aanpassen, dit heeft dan vooral betrekking op de publiceerbaarheid

Veel succes met de verwerking !

Kelly Van Eester

Begin een overleg over Onderwijs in relatie tot P2P/FLOK-project

Start een overleg
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.