Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Effect van de laagste gemene deler

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

Ik vind het goed dat je de letterlijke omschrijving opsplitst in twee delen en die delen uitlegt. Ik mis hier echter nog een verband tussen effect en de laagste gemene deler en een omschrijving van het hele concept. Het verband met p2p vind ik heel duidelijk. Je moet 'conceptnaam en p2p' nog veranderen naar 'effect van de laagste gemene deler en p2p'.Ook kan je beter refereren volgens APA naar het boek van Bauwens, in plaats van dit tussen haakjes te vermelden. De eerste 2 voorbeelden vind ik duidelijk verwoord en gemakkelijk te begrijpen. Het voorbeeld van de school is naar mijn mening nogal vreemd. Je impliceert hier dat de school zich niet focust op kwaliteit. De theoretische duiding over het collectivisme komt naar mijn mening niet overeen met het effect van de laagste gemene deler. Focussen op gemeenschap is anders dan focussen op de meerderheid van de mensen. Deze theorie zou ik niet gebruiken als ik jou was. Vervolgens vermeld je weer voorbeelden. Deze moeten verplaatst worden naar het gedeelte over de voorbeelden. Aan de theoretische duiding moet nog flink gesleuteld worden. Er is ook maar 1 externe link aanwezig en geen referenties. Komt dit door een foutmelding bij de externe linken? Meerdere personen hebben hier problemen mee. Er moet oook nog verwezen worden naar het vorige en het volgende concept.

Feedback Saar Verwimp

Definitie

Een goede weergave van alle onderdelen van je concept. Er mist echter nog een definitie van het concept in zijn geheel. Daarnaast mis ik ook een referentie.

Relatie met P2P

Een klein detail dat hier naar voor treedt is dat de titel nog niet volledig is. Vul hier je eigenlijke concept in. Formuleer duidelijk de relatie tussen P2P en het effect van de laagste gemene deler. Deze link is voor mij nog niet duidelijk. Ook hier missen weer referenties.

Voorbeeld

Goed dat je meerdere voorbeelden aanhaalt. Je brengt best echter nog wat meer structuur aan. Zo kan je vermelden dat de eerste twee voorbeelden gaan over het, volgens Bauwens, negatieve effect van de laagste gemene deler. Bij de laatste kan je dan duiden dat het gaat om het, in u ogen, positieve effect.

Theoretische duiding

Probeer echt het concept effect van de laagste gemene deler te duiden. Hier duid je collectivisme wat naar mijn inziens niet hetzelfde is. Verder vermeld je ook enkele voorbeelden, deze horen echter thuis onder de titel 'Voorbeeld'.

Links

Vergeet geen extra informatie bij de link te vermelden bijvoorbeeld voor meer informatie over het collectivisme kan u zich wenden tot ... Deze informatie ontbreekt nu, net zoals nog 4 andere linken.


Zowel in de tekst als onderaan ben je vergeten je bronnen te vermelden. Pas dit zeker aan! Gebruik de APA-regels voor het vermelden van je bronnen. Je hebt maar één externe link. Je zoekt best een viertal extra externe links. Vermeld ook telkens naar welke informatie je verwijst. Voorbeeld: via deze link vindt u meer informatie over … Je titel luidt onderwijs in relatie tot P2P. Pas dit aan. Als titel mag je enkel je conceptnaam vermelden. Conceptnaam in relatie tot P2P. Verander conceptnaam in effect van de laagste gemene deler. Vermeld bij P2P ook nog eens wat men precies onder P2P verstaat. Zo voorkom je onduidelijkheden. De invloed DIE de laagste gemene deler… Met die die/deze verwijs je naar de-woorden. Met dit/dar verwijs je naar het-woorden. Effect van de laagste gemene deler en P2P mag veel uitgebreider. De informatie die je geeft is duidelijk, maar het mag diepgaander. Schrijf bv. In je voorbeeld in woorden. Werk met alinea’s. Telkens wanneer je een nieuw voorbeeld aanhaalt, kan je een nieuwe alinea gebruiken. Zo wordt je tekst overzichtelijker. Julie Vanstraelen

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.