Overleg:Onderwijs in relatie tot P2P/Coöperatief

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikibooks

NA FEEDBACK 3: - Ik heb mijn referenties aangepast naar het document op toledo. D.w.z. dat ik ':' verwijderd heb achter 'retrieved from' en een komma verwijderd in referentie van Bauwens.De omschrijving van het concept vind ik zeer helder en vlot leesbaar. Na het lezen van deze alinea is voor mij het concept volledig duidelijk.

Coöperatief en P2P

Je leidt deze paragraaf in door uit te leggen wat peer-to-peer precies inhoudt. Op zich is deze recapitulatie wel aangenaam voor de lezer, maar misschien kan je het een beetje inkorten en al meteen integreren met de volgende alinea. Op die manier wordt de Wiki niet te lang en kan je toch beide punten aanhalen. Verder vind ik de bespreking van coöperatief in P2P erg duidelijk. Er worden voldoende linken gelegd met P2P en deze worden steeds goed uitgelegd.

Voorbeeld

Ook op je voorbeelden heb ik weinig aan te merken. Je hebt gekozen voor duidelijke en korte maar bondige voorbeelden waarin coöperatief goed uitgelegd wordt. De voorbeelden zijn eenvoudig en begrijpbaar.

Theoretische duiding

De theoretische duiding is goed, maar het gebruik van bronnen is eerder beperkt. Door nog een goede externe bron te raadplegen creëer je nog meer diepgang. Daarnaast zie ik weinig referenties in de tekst. Het is belangrijk dat je steeds goed refereert naar de bronnen die je geraadpleegd hebt, anders kan dit als plagiaat beschouwd worden. Zorg ook dat je de referentieregels van APA correct volgt. Dit lijkt niet altijd te gebeuren in de tekst. Tot slot is het zeer interessant dat je in de theoretische duiding de twee theorieën rond coöperatief aanhaalt. Een kleine laatste toevoeging is dat je misschien de laatste alinea iets beter kan kaderen/situeren. De verschillende alinea's lijken niet een volledig geheel te vormen. Probeer de tekst voldoende te structureren, dit zowel voor jezelf als voor de medestudent.


Ik vind je wiki duidelijk en goed geschreven. Ik vind echter wel dat je slechts een beperkt aantal voorbeelden aanhaalt. Misschien kan je naar meer voorbeelden uit onze huidige maatschappij verwijzen. Verder vind ik je wikipagina zeer goed.

Feedback door Binita Pinoy

Het concept wordt duidelijk uitgelegd. Het geheel van deze wiki is vrij lang, en dit maakt sommige delen wat moeilijk leesbaar. Zorg dat er voldoende structuur in zit. Verwijs ook voldoende via de APA methode. Ik weet bij een aantal alinea's niet waar je deze info hebt gehaald.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.