Ontwerp en bouw een besturingssysteem/Over dit boek

Uit Wikibooks

Het boek is opgedeeld in hoofdstukken voor een aantal gerelateerde onderwerpen. Elk hoofdstuk bevat een theoriedeel, en een toepassing van die theorie. De theorie is belangrijk voor het snappen van de code, en onmisbaar aangezien een groot deel van de code zelf geschreven zal moeten worden.

Wat je moet kunnen en weten[bewerken]

Er is wat basistheorie waarvan we verwachten dat je dat al onder de knie hebt. Zo niet, lees en leer er dan over want het bouwen van een besturingssysteem is een van de moeilijkste dingen die je op de computer kan doen. Het gaat om het volgende:

Conventies in dit boek[bewerken]

Getalnotaties[bewerken]

Decimale getallen worden zonder prefix genoteerd, zoals '174'. Hexadecimale getallen hebben de prefix 0x, dus '0xAE' is 174 in hexadecimaal. Ten slotte worden binaire reeksen voorafgegaan door 0b, zoals '0b10101110'.

Bitreeksen[bewerken]

Bits tellen we vanaf de rechterkant, met de eerste bit op positie 0 en de laatste op positie 'lengte - 1'. Dus in het getal 0b0100 is 1 de waarde van de bit op positie 2, en de laatst genoemde bit heeft positie 3.

Bits en bytes[bewerken]

Aangezien we werken met bits en bytes gebruiken we de bijbehorende SI- en IEC-prefixen voor de verschillende veelvouden. Zie de onderstaande tabellen:

Veelvouden van bytes
Binair Decimaal
Symbool (naam) Bytes Symbool (naam) Bytes
KiB (kibibyte) 10241 = 210 bytes kB (kilobyte) 10001 = 103 bytes
MiB (mebibyte) 10242 = 220 bytes MB (megabyte) 10002 = 106 bytes
GiB (gibibyte) 10243 = 230 bytes GB (gigabyte) 10003 = 109 bytes
TiB (tebibyte) 10244 = 240 bytes TB (terabyte) 10004 = 1012 bytes
Veelvouden van bits
Binair Decimaal
Symbool Bits Bytes Symbool Bits Bytes
Kibit (kibibit) 10241 bits 27 bytes kbit (kilobit) 10001 bits 125 bytes
Mibit (mebibit) 10242 bits 217 bytes Mbit (megabit) 10002 bits 125⋅103 bytes
Gibit (gibibit) 10243 bits 227 bytes Gbit (gigabit) 10003 bits 125⋅106 bytes
Tibit (tebibit) 10244 bits 237 bytes Tbit (terabit) 10004 bits 125⋅109 bytes
 
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.