Naar inhoud springen

Netwerkbeheer/Besturingssystemen/Ubuntu Server/Configureren van Ubuntu Server

Uit Wikibooks

Inloggen met het root account[bewerken]

After the reboot you can login with your previously created username (e.g. administrator). Because we must run all the steps from this tutorial as root user, we must enable the root account now.

Run

sudo su

and give root a password. Afterwards we become root by running.


Netwerk instellen[bewerken]

Because the Ubuntu installer has configured our system to get its network settings via DHCP, we have to change that now because a server should have a static IP address. Edit /etc/network/interfaces and adjust it to your needs. Stel het IP-adres vast in op 172.31.X.1 . Waarbij X door je docent wordt toegewezen en Y kies je zelf. Het Subnetmasker stel je in op 255.255.0.0

nano /etc/network/interfaces

Hierin staat:

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
 address 172.31.X.y
 netmask 255.255.0.0
 network 172.31.x.0
 broadcast 172.31.X.255
 gateway 172.31.X.1

Herstart het netwerk met:

/etc/init.d/networking restart

Controleer of je instellingen kloppen met

ifconfig

Bewerk de dns instellingen:

nano /etc/resolv.conf

Zet daarin:

nameserver [ip-adres-van-dns-van-je-docent]

Computernaam veranderen (optioneel)[bewerken]

Tijdens de installatie heb je al een computernaam (hostname) opgegeven. Deze hoef je dus niet in te stellen. Mocht je toch de computernaam willen wijzigen dan moet je /etc/hosts bewerken. Dit doe je zo:

nano /etc/hosts
127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost
172.31.x,y   piet01.itplaza     piet01

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts 

Voeg in het bestand /etc/hostname je computernaam in, bijvoorbeeld piet01. Daarna moet je zorgen dat je hostname uit het bestand wordt gelezen en wordt toegepast op je werkende systeem. Je computer opnieuw opstarten werkt ook, maar is dus niet nodig.

service hostname start

Afterwards, run

hostname
hostname -f

Both should show server1.example.com now.

Softwarebronnen en updates[bewerken]

In /etc/apt/sources.list staan de softwarebronnen en bronnen voor de updates. Dit staat standaard al voor je ingesteld. Je kunt het bestand even bekijken, dan weet je waar je update server zich bevindt.

nano /etc/apt/sources.list

Sluit deze en voer uit:

apt-get update

om de apt package database up te daten en

apt-get upgrade

om de laatste updates op te halen (indien deze er zijn)

Disable AppArmor[bewerken]

AppArmor is a security extension (similar to SELinux) that should provide extended security. In my opinion you don't need it to configure a secure system, and it usually causes more problems than advantages (think of it after you have done a week of trouble-shooting because some service wasn't working as expected, and then you find out that everything was ok, only AppArmor was causing the problem). Therefore I disable it (this is a must if you want to install ISPConfig later on).

We can disable it like this:

/etc/init.d/apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove

Till told me that he also had to do this step (which was not necessary on my installation), so if you want to go sure, do this on your system as well:

apt-get remove apparmor apparmor-utils

Installatie van extra programma's[bewerken]

Nu kan je een aantal programma's installeren die je later gaat gebruiken. Voer daarvoor de volgende commando uit.

apt-get install mc htop atop gcc lynx m4 make nmap openssl perl perl-modules unzip zip autoconf automake libtool build-essential
(Deze moet op 1 regel staan)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.