Naar inhoud springen

Netwerkapparatuur

Uit Wikibooks

NIC[bewerken]

Network Interface Card, oftewel je netwerkkaart. Strikt gezien valt het dus niet onder de noemer 'toestel', daar het een onderdeel is van een toestel, namelijk een computer.

Een hub[bewerken]

Een hub

Een hub was het meest gebruikte "ding" in het netwerk en was ook het goedkoopste. Deze is echter verdrongen door de switch (zie verder). Een hub heeft een aantal connecties/poorten (4, 8, 16, ...) en op iedere poort kan een computer aangesloten worden. De hub zorgt ervoor dat deze computers met elkaar kunnen praten en doet dit op de volgende manier: telkens een computer iets zegt, stuurt de hub het door naar ALLE ANDERE computers. Zo kan de computer voor wie het bericht bestemd is het ontvangen. De andere computers ontvangen het ook, maar zullen het negeren, want het is niet voor hen bedoeld.

In deze figuur zendt "computer 1" iets naar "computer 4". Alle andere computers "hebben last" van deze netwerktrafiek. De "X"-poort is een aansluiting naar een andere hub/switch.

Een switch[bewerken]

Een switch

In basis vervult de switch dezelfde functionaliteit als een hub, maar doet dat beter. Het enige verschil zit erin dat een switch een beetje slimmer is er "leert" welke computer op welke connectie is aangesloten. Als een computer nu een bericht naar een bepaalde andere computer stuurt, dan weet de switch op welke poort de bestemmeling is aangesloten en zal hij het bericht enkel naar deze computer sturen.

De voornaamste reden om een switch te gebruiken i.p.v. een hub is om "collisions" (botsingen) te vermijden. Het zit namelijk zo: op een UTP netwerk, kan er maar 1 computer tegelijkertijd iets sturen. Alvorens iets te sturen kijkt een computer of het netwerk vrij is, enkel als dat zo is, zal hij iets sturen, anders zal hij wachten totdat het netwerk vrij is. Als er twee computers veel willen sturen, kan het wel eens voorkomen dat beide computers "zien" dat het netwerkt vrij is en dan tegelijkertijd iets sturen. Resultaat: een collision (botsing). Als er zo'n botsing voorkomt, dan wachten beide computers een willekeurige tijd alvorens opnieuw te proberen. Als er veel computers op een hub zijn aangesloten, of als de computers steeds veel data versturen, komen er veel collisions voor. Indien het er te veel worden, stort de hoeveelheid "nuttig" dataverkeer in elkaar. De computers waarschuwen iedereen van een collision en wachten af, daarna proberen ze opnieuw iets te sturen, met een grote kans op nog een collision, enz...).

Het is dus beter om een switch te gebruiken. Nu kunnen ar meerdere computers tegelijkertijd data versturen. Een computer op poort 1 die iets stuurt naar poort 5, zal geen invloed hebben op een connectie van poort 3 naar poort 4. Er kan geen collision tussen deze twee connecties optreden. Bij een hub kan dat wel. Een switch verdeelt een netwerk in "segmenten".

Hetzelfde voorbeeld als hierboven (van computer 1 naar computer 4), maar nu met een switch. Niemand anders heeft in dit geval last van deze netwerktrafiek.

Een repeater[bewerken]

Een repeater is eigenlijk ook een hub (meestal met slechts 2 poorten), maar krikt ook het signaal een beetje op. Men gebruikt deze om een computer te kunnen verbinden die op meer dan 100m afstand gelegen is.

Een netwerkkabel zorgt voor een kleine "vertraging" van het netwerksignaal. Alle signalen op een netwerk moeten binnen strikte tijdslimieten op de bestemming aankomen. Daarom mag je geen kabel gebruiken die te kort is (het signaal is te snel) of kabel die te lang is (het signaal is te langzaam). Een repeater zorgt er ook voor dat deze tijdslimieten in orde komen.

Een router[bewerken]

Doet in feite hetzelfde als een bridge, maar routeert op level 3 van het OSI model. Het OSI model en de verschillende levels (niveaus) zijn wel tamelijk belangrijk, maar we gaan hier nu niet op in want dat zou ons te ver voeren...

Patch panel[bewerken]

Als je meerdere computers hebt die niet in dezelfde ruimte staan, kan het wel eens een draden wir-war worden. De oplossing is om gebruik te maken van een patch-panel. Op deze wijze zullen je computers via een "user-cord", via de HR, via een "patch-kabel" met de hub/switch/... verbonden zijn. Vandaar de beperking 90m + 10m. 90m voor de HR en 10m voor de patch-kabel en user-cord samen. Meestal wordt voor die 10m, 2 keer maximaal 5m gebruikt. Als je HR veel minder is dan 90m, mag je user-cord + patch-kabel in principe langer zijn dan 10m om binnen de algemene limiet van 100m te blijven, maar dan werk je niet meer volgens de standaarden...

Merk op dat een patch panel geen toestel is, daar het geen actieve onderdelen heeft.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.