Natuurkunde Opgaven/Significante cijfers

Uit Wikibooks


Werk in uitvoering.
Aan dit artikel wordt voorlopig nog gewerkt. Gelieve het niet te bewerken totdat dit sjabloon is weggehaald.

Voor uitleg over deze pagina: klik op "uitklappen" rechts in dit kader.

Op onderstaande pagina zijn alleen de vragen zichtbaar in een kader op een afwijkende ondergrond. Binnen het kader is rechts een knop zichtbaar: "Uitklappen", vergelijkbaar met de knop om deze tekst te openen. Door op deze knop te klikken wordt het antwoord van de betreffende vraag zichtbaar.
Vaak, maar niet altijd is er ook een uitwerking bij de vraag aanwezig. Deze blijft bij het openen van het antwoord nog onzichtbaar, maar opnieuw is, als een uitwerking beschikbaar is, een knop "Uitklappen" aanwezig om de uitwerking zichtbaar te maken. Ontbreekt bij het antwoord de knop "Uitklappen", dan is geen uitwerking bij de vraag beschikbaar.

Indien gewenst kunnen antwoord en uitwerking ook weer onzichtbaar gemaakt worden door op de zelfde plek als waar de knop "Uitklappen" aanwezig was op de knop "Inklappen" te klikken.

Significante cijfers

In de natuurwetenschappen wordt veel gerekend. Het gaat daarbij niet alleen om een rekenkundig correcte uitvoering, de getallen betekenen ook iets. Een hele serie cijfers in een uitkomst staat indrukwekkend, maar besloten is om alleen cijfers te noteren waar je zeker van bent.

Meet je iets met een bord-liniaal, dan mag je blij zijn met een nauwkeurigheid van 1 cm: millimeters moet je schatten. Hieronder volgen een paar vuistregels. Dat betekent dat je ze meestal kunt gebruiken, maar dat er ook afwijkingen voorkomen die afhankelijk zijn van de situatie. In onderstaande opgaven zijn geen afwijkingen aanwezig. Gebruik steeds wetenschappelijke notatie om te zorgen dat je het antwoord in het juiste aantal significante cijfers opgeeft.

De volgende vuistregels gelden:
* Bij optellen en aftrekken is het aantal cijfers na de komma gelijk aan het kleinste aantal cijfers na de komma in de termen.
* Bij vermenigvuldigen en delen is het aantal significante cijfers in het antwoord gelijk aan het kleinste aantal significante cijfers in de factoren.
* Je rekent altijd eerst zonder rekening te houden met significante cijfers (zonder afronden), pas als je het eindantwoord noteert, pas je de bovenstaande regels toe.

1.
Bereken 
2.
Bereken 
3.
Bereken 
4.
Bereken 
Geen vraag 05Geen vraag 06
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.