Module:String/doc

Uit Wikibooks

Dit is de documentatiepagina voor Module:String

Doel

Deze module geeft toegang tot enkele basis-stringfuncties.

De meeste functies die hier worden aangeboden, kunnen worden aangeroepen met benoemde parameters, naamloze parameters of een combinatie daarvan. Als benoemde parameters worden gebruikt, zal Mediawiki automatisch alle voorloop- of achterloopspaties uit de parameter verwijderen.
Afhankelijk van het beoogde gebruik kan het voordelig zijn om ofwel te conserveren of dergelijke witruimte te verwijderen.


Globale opties:

  • ignore_errors: indien ingesteld op 'true' of 1, resulteert elke foutconditie in er wordt een lege string geretourneerd in plaats van een foutmelding.
  • error_category: Als er een fout optreedt, geeft u de naam van een categorie op toevoegen aan de foutmelding. De standaardcategorie is [Categorie: fouten gemeld door modulereeks].
  • no_category: indien ingesteld op 'true' of 1, wordt er geen categorie toegevoegd als er een fout optreedt is gegenereerd.


Functies met beknopte beschrijving

  • len - geeft de lengte van de string in het eerste argument
{{#Invoke:String|len|target_string}} of {{#Invoke:String|len|s=target_string}}
  • sub - geeft een bepaald deel van de string
{{#Invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
NB.: Een negatieve waarde in start_index of end_index doet de functie vanaf het eind van de string tellen.


  • match - This function returns a substring from the source string that matches a specified pattern.
{{#Invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch}}
  • pos - This function returns a single character from the target string at position pos.
{{#Invoke:String|pos|target_string|index_value}}
NB.: Een negatieve waarde in index_value doet de functie vanaf het eind van de string tellen.
  • find - Returns the first index in "source_str" that is a match to "target_string".
{{#Invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
  • replace - This function allows one to replace a target string or pattern within another string.
{{#Invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}


Bron
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.