Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Schrijfplan betoog over macht

Uit Wikibooks

Schrijfplan[bewerken]

Je gaat een kort betoog schrijven over macht in Nederland. Volg de stappen/vragen hieronder. Je kunt steeds afvinken welke keuzes je maakt en begrippen je gebruikt. Uiteindelijk is je betoog 200-250 woorden lang.

Inleiding (max. 75 woorden)[bewerken]

1. Begin op één van de volgende manieren:

▢ In Nederland zijn we vrij om ...
▢ Grondrechten moeten ervoor zorgen dat alle burgers ...
▢ Macht is in Nederland ongelijk verdeeld, omdat ...

2. Beschrijf kort welke waarden centraal staan in de samenleving.

▢ rechtsstaat
▢ wetten, regels
▢ volkssoevereiniteit
▢ mening geven, kiezen
▢ vrijheid
▢ gelijkheid

3. Sluit de inleiding af met een voorbeeld van een dilemma: een lastige keuze.

▢ algemeen belang
▢ deelbelang
▢ persoonlijk belang
▢ voordelen, nadelen
▢ afwegen

Kern (max. 100 woorden)[bewerken]

4. Beschrijf twee vrijheden die je belangrijk vindt en bij welke politieke stromingen deze horen.

▢ vrijheid van mening
▢ vrijheid van geloof
▢ vrijwaring van vrees/gebrek
▢ vrijwaring van discriminatie
▢ liberalisme
▢ sociaal-democratie
▢ christen-democratie
▢ populisme

5. Onderbouw wat maakt dat je deze vrijheden belangrijk vindt. Geef ook een voorbeeld.

▢ democratie
▢ autocratie
▢ (sociale) ongelijkheid
▢ veiligheid
▢ solidariteit
▢ respect
▢ eigen verantwoordelijkheid
▢ demonstratie

Slot (max. 75 woorden)[bewerken]

6. Leg uit welke politiek partij het beste jouw visie vertegenwoordigt en waarom.

▢ VVD
▢ CDA
▢ PvdA
▢ zonnepanelen
▢ gezin
▢ belasting
▢ Europa
▢ grenzen
▢ ontwikkelingshulp

7. Sluit af op één van de volgende manieren:

▢ Uiteindelijk heeft volgens mij de burger de meeste/minste macht, omdat ...
▢ Uiteindelijk hebben volgens mij de volksvertegenwoordigers de meeste/minste macht, omdat ...
▢ Uiteindelijk hebben volgens mij de ministers en staatssecretarissen de meeste/minste macht, omdat ...

Beoordeling[bewerken]

Onderdeel Waar moet het aan voldoen? Te behalen punten Toegekende punten
Zinsbouw en spelling De tekst is goed leesbaar en voldoet aan de spellingsregels. 15
Opbouw De opbouw is duidelijk en overzichtelijk. 15
Opmaak en verzorging Het geheel ziet er netjes uit en de alinea-indeling klopt. 15
Inhoud Er is goed gebruik gemaakt van de beschikbare begrippen en voorbeelden. 15
Uitleg, argumenten Meningen worden duidelijk uitgelegd. 15
Voorbeelden Meningen worden ondersteund door goede voorbeelden. 15
TOTAAL 90
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.