Maatschappijleer/Schrijfplan Levensbeschouwing

Uit Wikibooks
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Halebid3.JPG
Novices alms bowls 2.jpg
Astasahasrika Prajnaparamita Dharmacakra Discourse.jpeg
Western wall jerusalem night.jpg
Gutenberg Bible, Lenox Copy, New York Public Library, 2009. Pic 01.jpg

Schrijfplan[bewerken]

Je gaat een tekst schrijven/typen over levensbeschouwing en religie.
Als je het typt, dan doe je dit in een online tekstverwerker.

Volg de stappen/vragen hieronder.
Let ook op spelling, zinsbouw en opmaak en schrijf het helemaal in je eigen woorden.

Naam en datum (3 punten)[bewerken]

▢ Schrijf bovenaan de bladzijde je naam en daaronder de datum.

Levensbeschouwing (15 punten) 40-60 woorden[bewerken]

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover levensbeschouwing gaat.
▢ Kies minimaal 5 en maximaal 8 woorden uit de tabel hieronder.

▢ gewoonten ▢ gebruiken ▢ rituelen ▢ symbolen
▢ respect ▢ tolerantie ▢ samenleven ▢ eigendom
▢ grondrechten ▢ verschillen ▢ vrijheid ▢ gelijkheid
▢ solidariteit ▢ belangen ▢ waarnemen ▢ beeldvorming

Hindoeïsme (15 punten) 30-45 woorden[bewerken]

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het hindoeisme gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ Brahman ▢ goden ▢ Shiva ▢ licht
▢ duisternis ▢ karma ▢ reïncarnatie ▢ koeien
▢ bhindi ▢ Gandhi ▢ tempel ▢ feesten

Boeddhisme (15 punten) 30-45 woorden[bewerken]

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het boeddhisme gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ mediteren ▢ geweldloosheid ▢ bezit ▢ lijden
▢ leefregels ▢ karma ▢ reïncarnatie ▢ Dalai Lama
▢ Tibet ▢ vegetariër ▢ vlaggetjes ▢ Siddhartha

Jodendom (15 punten) 30-45 woorden[bewerken]

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het jodendom gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ eenvoud ▢ gebeden ▢ vruchtbaarheid ▢ offeren
▢ zondebok ▢ geloofsregels ▢ leefregels ▢ aarde
▢ synagoge ▢ Tenach ▢ Adonai ▢ sjabbat

Christendom (15 punten) 30-45 woorden[bewerken]

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover het christendom gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ zon ▢ kruisiging ▢ opstanding ▢ oude testament
▢ hemel ▢ doop ▢ reformatie ▢ erfzonde
▢ verlossing ▢ kerst ▢ paus ▢ kerk

Islam (15 punten) 30-45 woorden[bewerken]

▢ Beschrijf in je eigen woorden waarover de islam gaat.
▢ Kies minimaal 3 en maximaal 5 woorden uit de tabel hieronder.

▢ Bedevaart ▢ Mekka ▢ Kaäba ▢ offeren
▢ maankalender ▢ vasten ▢ Suikerfeest ▢ Allah
▢ Koran ▢ Mohammed ▢ vijf zuilen ▢ bidden

Spelling en zinsbouw (4 punten)[bewerken]

▢ Lees de tekst terug en controleer de spelling en zinsbouw.

Titel en tussenkopjes (3 punten)[bewerken]

▢ Schrijf bovenaan de bladzijde een titel (bijvoorbeeld: Levensbeschouwing en religie).
▢ Zet bovenaan de alinea's een tussenkopje (bijvoorbeeld: Levensbeschouwing, Hindoeïsme, boeddhisme enz.).

Beoordeling[bewerken]


Onderdeel Commentaar op de verschillende onderdelen Haalbaar Punten
Naam en datum 3
Titel en tussenkopjes 3
Zinsbouw, spelling en opmaak 4
Levensbeschouwing 15
Hindoeïsme 15
Boeddhisme 15
Jodendom 15
Christendom 15
Islam 15
TOTAAL 100

Berekening en beoordeling:

Madina Haram at evening.jpg
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.