Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Piramide van Maslow

Uit Wikibooks

Abraham Maslow leefde van 1908 tot 1970. Hij was een Amerikaans psycholoog die vooral bekend is van zijn theorie over menselijke motivatie en behoeften. In 1943 publiceerde hij een theorie waarin hij ook de opeenvolging van menselijke behoeften beschreef. Een onderdeel daarvan was van wat we nu de Piramide van Maslow noemen. In de afbeelding hiernaast is te zien hoe deze is opgebouwd.

Menselijke behoeften[bewerken]

In deze theorie van Maslow staan menselijke behoeften hiërarchisch geordend. Als lichamelijke behoeften zoals eten, drinken en onderdak vervuld of bevredigd zijn, kan een mens zich richten op de bovenliggende behoeften: veiligheid en zekerheid.

Volgens Maslow heeft elke mens ongeveer dezelfde behoeften. Op het moment dat bepaalde basisbehoeften bevredigd zijn, ontstaan er nieuwe behoeftepatronen die vervuld kunnen worden. Het doel hiervan is zelfrealisatie of zelfactualisatie: de behoefte om de eigen groei en mentale vermogens zover als mogelijk te ontwikkelen.

De sociale omgeving speelt een grote rol in het ontwikkelen van met name de hogere behoeften: sociaal contact en waardering. Omdat mensen van elkaar afhankelijk zijn, zullen ze voor een groot deel een beroep op elkaar moeten doen in het vervullen van hun behoeften.

Onder lichamelijke behoeften vallen bijvoorbeeld: homeostase (lichamelijke balans), eten en water, slaap, onderdak/beschutting en seks. Met veiligheid wordt onder andere persoonlijke, emotionele en financiële veiligheid en gezondheid bedoeld. Alsmede het algeheel welzijn en bescherming tegen ongelukken en ziekte. Sociaal contact gaat vooral over de menselijke emotionele behoefte om een geaccepteerd lid van een groep te zijn. Bijvoorbeeld vriendschap, intimiteit en familiebanden maar ook zelfvertrouwen. Bij zelfrealisatie zegt Maslow het volgende:

"What a man can be, he must be."

Mensen verschillen volgens Maslow in de manier waarop zij hun doelen behalen; tot zelfrealisatie komen. Voor de één is dit het uitoefenen van een bepaald beroep (arts, bouwkundige of opvoeder/verzorger) en voor de ander is dit gelukkig zijn met weinig of het beoefenen van een sport.

Aristoteles, die zijn ethiek vasthoudt door Rafaël. Detail uit het Vaticaanse fresco De school van Athene. Het is pas bij Aristoteles dat er voor het eerst werkelijk gesproken kan worden over het empirisme, hoewel ook zijn positie een sterke rol aan de rede toeschreef (https://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisme).

Hoe bruikbaar is deze theorie?[bewerken]

De theorie is niet wetenschappelijk (empirisch) onderbouwd en roept allerlei vragen op. Daarnaast is het weinig genuanceerd en lang niet in alle (individuele) gevallen toepasbaar. Wel is het model een inkijk in de verschillende motieven en behoeften van mensen en is voor velen direct herkenbaar. Vaak wordt het gebruikt om een overzicht te geven van het behoeftepatroon van mensen.

De gedachtegang van Maslow over de manier waarop hij behoeften ordent, heeft veel kritiek ontvangen. Vooral omdat Maslow weinig rekening houdt met de verschillende omstandigheden waarbinnen de behoeften van mensen vorm krijgen. Maar ook vanwege de gebruikte terminologie: zelfrealisatie is bijvoorbeeld een lastige (subjectieve) term die door mensen verschillend ingevuld kan worden.

Bronnen en referenties[bewerken]

  • Van den Broeke, J., Hagers, M., Ruijg, H., Vermeulen, J., Rijpkema, T., & Schuurman, T. (2017). Thema's Maatschappijleer voor havo (5e ed.). Wormerveer, Nederland: Uitgeverij Essener BV.
  • Schuijt, B., Schuyt, K., Hagers, M., Linthorst, M., Rijpkema, T., & Schuurman, T. (2012). Thema's Maatschappijleer voor vwo (4e ed.). Wormerveer, Nederland: Uitgeverij Essener BV.
  • Wikipedia-bijdragers. (2018, 22 oktober). Piramide van Maslow - Wikipedia. Geraadpleegd op 10 november 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow
  • Wikipedia contributors. (2018, 10 november). Maslow's hierarchy of needs - Wikipedia. Geraadpleegd op 10 november 2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs

Links[bewerken]

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.