Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Parlementaire democratie/Drie blokuren politiek: hoe vrij zijn we eigenlijk?/Lesmateriaal (voorstellingen/digibord/printbestanden)

Uit Wikibooks

Les 1: de Nederlandse politiek[bewerken]

Lesdoelen bij les 1[bewerken]

De Nederlandse politiek

Waar bemoeien politici zich mee?

 

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen:

→ voorbeelden geven van algemene belangen;

→ uitleggen wat het begrip democratie inhoudt en kenmerken van een parlementaire democratie noemen;

→ uitleggen wat het begrip autocratie inhoudt en kenmerken van een autocratie noemen;

→ vrijheden/rechten van de Nederlandse burgers benoemen en beschrijven;

→ een beargumenteerde mening geven over de mate van vrijheid van de Nederlandse burger.

 

De vernietiging Leviathan

Aandachtsrichter en inleiding: Leviathan[bewerken]

Hobbes versus Kant | zie comment


Leviathan: de staat als noodzakelijk kwaad.

 


Evaluatie les 1[bewerken]

Lesdoelen bij les 1


EVALUATIE

Schrijf een beargumenteerde mening over de mate van vrijheid van de Nederlandse burger. Gebruik hierin de volgende begrippen:

algemeen belang

democratie

parlement

autocratie

vrijheden

rechten

Doe dit in vijf minuten. Hierna lezen twee mensen hun stukje voor en is er ruimte voor reflectie.


Les 2: politieke stromingen[bewerken]

Lesdoelen bij les 2[bewerken]

Politieke stromingen

Welke soorten vrijheid kennen we?

 

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen:

→ beschrijven over welk soort ideeën een ideologie gaat;

→ de drie politieke hoofdstromen noemen;

→ het verschil uitleggen tussen links en rechts en tussen progressief en conservatief;

→ standpunten over vrijheid van drie hoofdstromingen verwoorden;

→ het eigen perspectief op vrijheid beschrijven en beargumenteren.

 

Aandachtsrichter: ideologieën[bewerken]

Karl Marx stelt dat de dominante ideologie van een samenleving een bepalend is voor zijn opbouw.

Wat is de ideale samenleving?


Evaluatie les 2[bewerken]

Lesdoelen bij les 2 | namenloten.nl


EVALUATIE

 

Beschrijf in een paar zinnen (30-40w) welke vorm van vrijheid het meest beschermd moet worden volgens jou en waarom.

→ Doe dit in de vorm van een stelling.

→ Denk aan de vier vrijheden van Roosevelt.

Vijf mensen pitchen dit in 30 s. tot max. 1 minuut voor de groep.

 

Les 3: politieke partijen[bewerken]

Wie hebben in Nederland de macht?

Lesdoelen bij les 3[bewerken]

Politieke partijen

Wie hebben in Nederland de macht?

 

Aan het einde van de les kunnen de leerlingen:

→ uitleggen wat de rol van politieke partijen is;

→ het verschil tussen politieke partijen, belangengroepen en actiegroepen beschrijven;

→ standpunten van VVD, PvdA en CDA noemen;

→ benoemen, beschrijven en beargumenteren wie er in Nederland veel macht hebben;

→ een beargumenteerde mening geven over wie de uiteindelijke macht hebben in Nederland.

 

Aandachtsrichter: campagneposter[bewerken]

Affiche van de kandidaten van de Democratische Partij tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1864. Links presidentskandidaat en Amerikaanse Burgeroorlogveteraan George McClellan en rechts vice-presidentskanditaat en anti-oorlogactivist George Pendleton. Het duo verloor van het Republikeinse duo Lincoln-Johnson.

Opmerkelijke verkiezingsposters


Wat maakt een goede verkiezings-campagne?


Terugblik op de lessen[bewerken]

Lesdoelen bij les 1 | Lesdoelen bij les 2 | Lesdoelen bij les 3


TERUGBLIK

Wat is je het meest bijgebleven uit de lessen?

Waar wil je het een volgende les nog over hebben?

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.