Naar inhoud springen

Maatschappijleer/Openbaar Bestuur. Beleid, organisatie en politiek - M. A. P. Bovens e.a.

Uit Wikibooks

De wereld van het openbaar bestuur[bewerken]

Onder openbaar bestuur rekenen we de partijen binnen en buiten de overheid die zich bezig houden met de inrichting en sturing van de samenleving.

De praktijk van het openbaar bestuur[bewerken]

De eurocrisis legde de kwetsbaarheid van het Europese bestuur bloot. Europese vraagstukken zijn talrijk en complex. En wie is eigenlijk de baas in Europa? Wat zijn de hoofdlijnen van het openbaar bestuur en hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld?

Het veelvormige bestuur[bewerken]

Het openbaar bestuur kent een aantal problemen:

  • de variëteit aan organisaties;
  • de verscheidenheid aan activiteiten;
  • verschillende niveaus van bestuur;
  • vage grenzen tussen politiek, bestuur en samenleving.
Vele organisaties
Feitelijk bestaat 'het openbaar' bestuur niet. Het is een verzameling van duizenden organisaties.
Overal in de samenleving aanwezig
Alle facetten van de samenleving hebben vroeg of laat met zaken van publiek belang te maken.
Meerdere schaalniveaus
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Een uniform centraal bestuursstelsel waarin provincies en gemeenten een belangrijke stem hebben.
Lastig af te bakenen
Openbaar bestuur kan worden opgevat als het nemen van beslissingen met een bindend karakter voor een bepaald grondgebied.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.